Đắk Lắk: Tỉnh đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh ký kết chương trình phối hợp, năm học 2018-2019

Web.ĐTN: Chiều 12/9, Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động thanh thiếu nhi trường học năm học 2018 – 2019.

Tỉnh đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo ký kết chương trình phối hợp
Tỉnh đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo ký kết chương trình phối hợp


Theo chương trình phối hợp, hai ngành sẽ cụ thể hoá phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương, đơn vị; phối hợp xét tặng các loại quỹ “Khuyến học khuyến tài”, trao các loại học bổng cho học sinh như “Vượt khó, học chăm”, “Tiếp sức đến trường”; Định kỳ hàng tháng hoặc quý tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp với học sinh, sinh viên; bố trí “Ngày đoàn viên” trong tháng hoặc tối thiểu 02 tiết/tháng trong chương trình năm học để dành cho sinh hoạt Đoàn, Hội, Đội và triển khai công tác học sinh, sinh viên; đưa chương trình sinh hoạt chuyên đề ngoại khóa thành chương trình bắt buộc trong sinh hoạt Đoàn; hướng dẫn đoàn viên về sinh hoạt Đoàn nơi cư trú theo sự hướng dẫn của Tỉnh đoàn và Sở Giáo dục & Đào tạo…

Chương trình phối hợp nhằm mục tiêu nâng cao vai trò, trách nhiệm, sự phối hợp hiệu quả của Ngành Giáo dục và các cấp bộ Đoàn trong công tác giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ, phát huy vai trò và tiềm năng của lực lượng học sinh, sinh viên, cán bộ, giảng viên, giáo viên trẻ trong xây dựng và phát triển nhà trường, tổ chức Đoàn, Hội, Đội; xung kích phát triển kinh tế -  xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phương Nam – TĐ Đắk Lắk (KA)

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn TSICUA
Nội dung