Triệu tập BTV Trung ương Đoàn lần thứ tư và Hội nghị BCH Trung ương Đoàn lần thứ ba, khóa XI

Web.ĐTN: Trong ba ngày (từ 16/7 đến 18/7/2018, Trung ương Đoàn sẽ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ ba, khóa XI và Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ tư, khóa XI, tại tỉnh Kiên Giang.

* Theo đó, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ tư, khóa XI sẽ diễn ra trong thời gian 01 ngày (khai mạc lúc 8h00 ngày 16/7/2018).

Nội dung của Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần này sẽ tập trung cho ý kiến vào các đề án: Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giai đoạn 2018 – 2022; Đề án Nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam, giai đoạn 2018 – 2022; Đề án Phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên, giai đoạn 2018 - 2022. Kế hoạch triển khai cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” giai đoạn 2018 - 2022.


t


Đồng thời, tham gia góp ý vào Báo cáo sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2018; Định hướng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Cho ý kiến về văn kiện và công tác tổ chức Đại hội lần thứ X Hội Sinh viên Việt Nam và bàn về công tác cán bộ.

* Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ ba, khóa XI sẽ họp trong thời gian 02 ngày, ngày 17 - 18/7 (khai mạc lúc 8h00 ngày 17/7/2018). Hội nghị sẽ tiến hành cho ý kiến vào Kết luận về việc tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; Kết luận về giải pháp hỗ trợ thanh niên làm kinh tế; Điều lệ Đội sửa đổi, bổ sung; Đề án Hội đồng Đội TW khóa VIII.

Đồng thời nghe và góp ý các báo cáo: Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; Báo cáo sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 01-NQ/TWĐTN của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (khóa X) về nâng cao chất lượng phong trào thanh niên tình nguyện giai đoạn 2013 – 2017.

Ngoài ra các đại biểu còn thảo luận chuyên đề và bàn về công tác cán bộ.

* Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Luxury Phú Quốc (Ấp Đường Bào, Xã Dương Tơ, H. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang).

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các đồng chí chủ động sắp xếp công việc, bố trí thời gian về dự Hội nghị.


>>
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ ba, khóa XI - tải tại đây

>> Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ tư, khóa XI - tải tại đây
Ban biên tập

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn GXDPFD
Nội dung