Triệu tập Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 3, khóa XI

Web.ĐTN: Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 3, khóa XI sẽ diễn ra từ ngày 26/5 đến 27/5/2018 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Thời gian : Hội nghị diễn ra trong 1,5 ngày, chiều ngày 26/5 và ngày 27/5/2018.

                    Khai mạc lúc 14h00 ngày 26/5/2018 (thứ Bảy).

- Địa điểm: Khách sạn Sài Gòn Côn Đảo Resort (số 18-24, đường Tôn Đức Thắng, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Hội nghị sẽ thảo luận một số nội dung, như:  Kết luận về nâng cao vai trò của Đoàn trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; Đề án Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, giai đoạn 2018 - 2022; Đề án Thanh niên khởi nghiệp, giai đoạn 2018 - 2022; Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”; Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI.

Bên cạnh đó, các đại biểu sẽ cho ý kiến các nội dung trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ ba, gồm: Kết luận về việc tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; Kết luận về giải pháp hỗ trợ thanh niên làm kinh tế; Sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tổng kết Nghị quyết số 01-NQ/TWĐTN của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (khóa X) về nâng cao chất lượng phong trào thanh niên tình nguyện giai đoạn 2013 – 2017.

>>>Tải công văn triệu tập tại đây.
Ban Biên tập

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn XPCXUM
Nội dung