Bình Dương: Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương (khóa XII)

Web.ĐTN: Sáng ngày 4/01, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Dương đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương (khóa XII).

Hơn 300 đại biểu là những cán bộ Đoàn, như: ủy viên Ban chấp hành Tỉnh Đoàn khóa IX và báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn các cấp; Ban thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tỉnh Đoàn; Bí thư và Phó Bí thư Đoàn thanh niên cấp xã và tương đương...


a
Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Ngô Hoàng Khanh - Trưởng phòng Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Kết luận số 09-KL/TW ngày 19/10/2016 về tình hình kinh tế- xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân – Phó Bí thư Tỉnh đoàn đã đề nghị các cấp bộ Đoàn đề cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tự giác thực hiện thực hiện các nội dung Nghị quyết có hiệu quả, thông qua việc xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động, xác định rõ mục tiêu, giải pháp thực hiện, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết bằng các hình thức phù hợp tại địa phương, đơn vị nhằm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" trong nội bộ được lồng ghép trong hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


(CTV Diễm Trinh & Minh Hằng – TĐ Bình Dương)- ĐH

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn QRDLPG
Nội dung

Xem nhiều nhất