Tây Ninh: Tổng kết 10 năm NQLT giữa Hội CCB và Đoàn TN cấp tỉnh, 2003 – 2013

Web.ĐTN: Tỉnh Đoàn Tây Ninh phối hợp cùng Hội Cựu Chiến binh tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Hội Cựu Chiến binh và Đoàn Thanh niên cấp tỉnh về công tác phối hợp về giáo dục truyền thống, xây dựng, củng cố tổ chức vững mạnh giai đoạn 2003 – 2013.

Với phương châm: “Ở đâu có tổ chức Hội Cựu Chiến binh vững mạnh, ở đó có phong trào Đoàn, Đội, thanh thiếu nhi tốt”, qua thực tiễn 10 năm tổ chức Đoàn các cấp luôn được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Hội Cựu Chiến binh với mô hình "Hội viên Hội Cựu Chiến binh làm Bí thư Đoàn danh dự" là một trong những cách làm thành công nhất, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp giữa hai ngành trong công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội và Hội Cựu Chiến binh vững mạnh ở cơ sở.

d
Cựu Chiến binh giáo dục truyền thống cho thanh thiếu nhi

Đến nay, 100% chi đoàn ấp có hội viên CCB đảm nhiệm chức danh Bí thư Đoàn danh dự; 100 % chi hội Cựu Chiến binh nhận đỡ đầu và trực tiếp giúp đỡ 01 chi đoàn, chi hội hoặc liên đội; đã củng cố được 207 chi đoàn từ yếu kém vươn lên khá, mạnh; 100% Đoàn cơ sở trên địa bàn dân cư phối hợp với Hội Cựu Chiến binh để triển khai có hiệu quả chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, qua đó, tạo điều kiện gặp gỡ, giao lưu giữa Cựu Chiến binh tiêu biểu với đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Dịp này, hai đơn vị đã triển khai hướng dẫn liên tịch về Sinh hoạt Đoàn trên địa bàn dân cư (ấp, khu phố) theo mô hình 3 chi “Chi bộ - Chi Hội Cựu Chiến binh - Chi đoàn”, qua đó, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đối với chi Hội Cựu Chiến binh và chi đoàn, xây dựng lực lượng chính trị tại cơ sở, đưa hoạt động chi đoàn ấp, khu phố ngày càng hiệu quả thiết thực và gắn với tình hình thực tế của từng địa phương trong tỉnh.

Cũng tại Hội nghị, Hội Cựu Chiến binh tỉnh đã khen thưởng cho 4 tập thể và 4 cá nhân và Tỉnh Đoàn khen thưởng cho 4 tập thể và 4 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp giáo dục truyền thống, xây dựng, củng cố tổ chức vững mạnh tại cơ sở giai đoạn 2003 – 2013.

(CTV Trần Đăng Khoa- TĐ Bình Định)- ĐH

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn YVNCNB
Nội dung