Lào Cai: Ký kết chương trình phối hợp với Hội cựu chiến binh và Liên đoàn lao động tỉnh

Web.ĐTN: Ngày 22/5/2013, Tỉnh đoàn Lào Cai đã ký kết chương trình phối hợp giữa Tỉnh đoàn với Hội cựu chiến binh và Liên đoàn lao động tỉnh, giai đoạn 2013 - 2017.

Trong giai đoạn 2007- 2012,  Chương trình phối hợp giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh - Hội cựu chiến binh tỉnh đạt được nhiều kết quả, với mục tiêu “Ở đâu có tổ chức Hội CCB vững mạnh, ở đó có phong trào TTN tốt”,  hai ngành đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động với nội dung và hình thức phong phú, hiệu quả thiết thực. Đã phối hợp tổ chức “Thắp nến tri ân” tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại 17/17 nghĩa trang và 28 nhà bia trên địa bàn vào tối 26/7 hàng năm; xây dựng 22 Nhà nhân ái cho cựu TNXP, CCB với số tiền là: 1,1 tỷ đồng... rong 5 năm đã có 11.019 đoàn viên ưu tú được Đoàn giới thiệu cho Đảng, kết nạp vào Đảng 5.502 đồng chí.

a
Tỉnh đoàn và Hội CCB tỉnh cùng ký kết chương trình phối hợp, giai đoạn 2013 - 2017

Phát huy những kết quả đã đạt được, Tỉnh Đoàn và Hội CCB tỉnh thống nhất ký kết chương trình phối hợp về “Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giai đoạn 2013 - 2017”, tập trung thực hiện 6 chỉ tiêu cơ bản, như: tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; hàng năm, mỗi chi đoàn, chi hội phối hợp bồi dưỡng và giới thiệu được ít nhất 01 tấm gương điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; hằng năm tổ chức ít nhất 01 hoạt động phối hợp giữa hai đoàn thể ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp cơ sở; hằng năm, mỗi Hội CCB cơ sở lựa chọn 01 CCBtiêu biểu để giới thiệu tham gia Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” do Đoàn thanh niên tổ chức và giúp cho hoạt động báo cáo viên của Đoàn; …

Dịp này, Tỉnh đoàn Lào Cai và Liên đoàn Lao động tỉnh ký chương trình phối hợp với nội dung về “phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên công nhân, viên chức và lao động trẻ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2013 – 2017”.

Theo đó, hai bên đã thống nhất nội dung phối hợp: Phối hợp tổ chức tuyên truyền, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và đẩy mạnh các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội, tệ nạn ma túy trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trẻ. Chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trẻ. Phát triển đoàn viên, thành lập các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội LHTN Việt Nam trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Hai bên cũng thống nhất tổ chức “Ngày hội thanh niên công nhân” là hoạt động đầu tiên của chương trình phối hợp 2013 sẽ diễn ra vào ngày 26/5 sắp tới tại khu công nghiệp thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

(CTV Trần Thị Kim Hoa – TĐ Lào Cai)- ĐH

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn PUOGMC
Nội dung