Không ngừng đổi mới phong trào để ngày càng phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên

Web.ĐTN - Ngày 6/10, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Trung ương Đoàn tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng phương hướng, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2012 - 2017”. Tham dự Hội thảo, các nhà khoa học, giảng viên, lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc Trung ương Đoàn đã thảo luận các nội dung liên quan đến tình hình thanh niên và các trọng tâm công tác, giải pháp của Đoàn trong nhiệm kỳ tới.

Quang cảnh buổi Hội thảo
Quang cảnh buổi Hội thảo


Đánh giá về tình hình thanh niên, nhiều đại biểu đồng nhất quan điểm thanh niên hiện nay có nhiều điểm mạnh, đặc biệt là lòng yêu nước nồng nàn, tính xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, có tinh thần và sự sẵn sàng cho hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, cùng với đó, giữa quan điểm và hành động thực tế của thanh niên, đặc biệt trước những vấn đề tiêu cực của xã hội còn sự mâu thuẫn; tình trạng thiếu nghiêm túc, gian lận trong học tập và thi cử; kỹ năng lao động chưa cao; nhiều xu hướng mới trong lối sống của thanh niên du nhập từ ngoài nước, trong đó có một số vấn đề tiêu cực; tình hình tội phạm trong thanh niên đang có những diễn biến phức tạp là những vấn đề cần lưu tâm trong thanh niên, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành và toàn xã hội, đặc biệt là vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trước tình hình đó, nhiều ý kiến thảo luận đặt vấn đề Đoàn cần không ngừng đổi mới hoạt động của mình để đáp ứng với nhu cầu thực tế và phù hợp với nhu cầu của thanh niên. PGS.TS. Vũ Hồng Tiến – Phó Giám đốc thường trực Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam cho rằng cần đặt phong trào thanh niên và nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên trong mối quan hệ “cái chung”, “cái riêng”. Theo đó, phong trào thanh niên phải là sự phản ánh chính xác nguyện vọng, nhu cầu chính đáng của thanh niên. PGS Tiến cũng đặt vấn đề “quý hồ tinh bất quý hồ đa” trên cơ sở thuyết hệ thống, cần lựa chọn những “điểm nhấn”, những trọng tâm để từ đó làm chuyển biến công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.


TS. Dương Tự Đam đặt ra vấn đề không nhất thiết cứ phải thay đổi phong trào theo từng nhiệm kỳ, vì phong trào cần có thời gian để đến với thanh niên, để thanh niên biết đến. TS khẳng định phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp” đang có sức sống trong lòng thanh niên và đem lại hiệu quả tích cực. Trong nhiệm kỳ tới, nên tiếp tục phát huy tư tưởng và nội dung của phong trào này, đồng thời thay đổi một số nội dung để phù hợp hơn với tình hình mới.


Cũng xoay quanh chủ đề trên, TS.
Nguyễn Văn Thanh, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đặt vấn đề về “tính mới” trong hoạt động của Đoàn, trong thời đại mới, thử thách mới, phải có tư duy mới, phong cách mới. Trong thiết kế, tổ chức các hoạt động của Đoàn cần có tư duy hệ thống, tầm nhìn xa. Bên cạnh đó, tiến sĩ Thanh cũng mong muốn Đoàn phải là người đi tiên phong trong làm chủ khoa học công nghệ, phát triển tư duy sáng tạo của thanh niên; phải nâng tầm phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” để thôi thúc, phát huy tiềm năng của thanh niên dựng xây đất nước.

T.S Lê Văn Cầu phát biểu tại Hội thảo
T.S Lê Văn Cầu phát biểu tại Hội thảo


Quay về chức năng cơ bản của tổ chức Đoàn, đó là “trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên”, TS.
Lê Văn Cầu, Tổng Biên tập Tạp chí thanh niên khẳng định, phải lấy giáo dục làm nền tảng cho hoạt động của Đoàn, là thước đo tính hiệu quả của phong trào. Trong công tác giáo dục, cần đặt trọng tâm vào giáo dục chính trị, tư tưởng, đặc biệt là học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Giáo dục cần được thực hiện thông qua phong trào hành động cách mạng nhằm tạo môi trường rèn luyện cho thanh niên; thông qua xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, “nâng chất” đoàn viên; thông qua tập hợp, đoàn kết đông đảo thanh niên. Tiến sĩ Cầu cũng khẳng định, trong tình hình hiện nay, để hấp dẫn thanh niên, phù hợp với thanh niên, cần đổi mới phương thức giáo dục của Đoàn, trong đó, cũng cần coi trọng tính “tự giáo dục”, “tự rèn luyện” của đoàn viên thanh niên.


Các ý kiến, quan điểm khoa học của các chuyên gia, giảng viên Học viện Thanh thiếu niên đã làm sáng tỏ nhiều vấn đề mang tính lý luận, thực tiễn về công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Đồng tình với các ý kiến phát biểu của các nhà khoa học,
đồng chí Phan Văn Mãi, Bí thư thường trực BCH Trung ương Đoàn khẳng định đây chính là cơ sở để nghiên cứu và đề xuất những định hướng mới trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ tới. Trên cơ sở kết quả Hội thảo, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Chủ nhiệm đề tài sẽ tiếp thu để hoàn thiện Tổng quan và dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

Hội thảo này được tổ chức trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ “Tổng quan tình hình thanh niên, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2007 - 2012”.

Thái An - VP TW Đoàn

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn RRAVXX
Nội dung