Danh sách Cộng tác viên Cổng thông tin điện tử Trung ương Đoàn
BAN BIÊN TẬP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN LÃNH ĐẠO, CHUYÊN VIÊN
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN
Ảnh
1
Đ/c NGUYỄN XUÂN HÙNG
Ủy viên BTV, Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn
Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử

CQ: 04.62635555 - 0948.882999
2
Đ/c NGUYỄN BÌNH MINH

Ủy viên BTV, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn
Phó Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử

CQ: 04.62631771 - 0932.335555
Email:    nguyenminh.tnth@gmail.com
3
4 Đ/c KIỀU ĐÔNG HÀ
PGĐ Trung tâm Công nghệ Thông tin Trung ương Đoàn
CQ: 04. 62631999 máy lẻ 703  - DĐ: 0989.744009
Email: doantn263@gmail.com
5 Đ/c VƯƠNG BẢO ANH
Chuyên viên Trung tâm Công nghệ Thông tin TƯ Đoàn
CQ: 04.
62631999 máy lẻ 705 - DĐ: 0902.224262
Email:  baoanhdtn@gmail.com
6
Đ/c TRỊNH THỊ LÝ

Chuyên viên Trung tâm Công nghệ Thông tin TƯ Đoàn
CQ: 04.
62631999 máy lẻ 704 - DĐ: 0902.179917
Email: trinhly_twd@yahoo.com; trinhly@doantn.vn
7
Đ/c NGUYỄN THỊ KIỀU ANH

Cán bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin TƯ Đoàn
CQ: 04.
62631999 máy lẻ 702 - DĐ: 0913.007814
Email: kieuanhdtn@gmail.com
8
Đ/c BÙI NGỌC ANH

Cán bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin TƯ Đoàn
CQ: 04.
62631999 máy lẻ 702 - DĐ: 0966.368949
Email:    buingocanhtwd@gmail.com
7
Đ/c ĐỖ PHẠM THÙY LINH

Cán bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin TƯ Đoàn
CQ: 04. 62631999 máy lẻ 705 - DĐ: 0947.224692
Email:    thuylinhdo.ajc@gmail.com


CTV CÁC TỈNH MIỀN NÚI TÂY  BẮC BỘ
1 Đ/c TRẦN VĂN HẠNH
Ban đoàn kết tập hợp TN Tỉnh Đoàn
Điện Biên
CQ: 0230.3825049 - DĐ: 0912.771119
Email:  tinhdoandienbien@gmail.com
2 Đ/c NGUYỄN NHƯ QUỲNH
  Ban TTN Trường học Tỉnh Đoàn Hòa Bình
DĐ: 0984.756726
Email: quynhnguyenhb@gmail.com

Đ/c NGUYỄN THÀNH LUÂN
Văn phòng Tỉnh Đoàn Hòa Bình
DĐ: 0945.690088
Email: thanhluan1702@gmail.com
3
Đ/c HOÀNG HỒNG NHUNG
Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Lào Cai
CQ: 0203.842655 - DĐ: 0985.932123
Email: honghongnhung1986@gmail.com

Đ/c NGUYỄN MINH TUÂN
Chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Lào Cai
CQ: 0203.842655 - DĐ: 0128.888.1618
Email: vantuantdlc@gmail.com

Đ/c MAI THỊ THUẬN
Tỉnh Đoàn Lai Châu
CQ:  0231.3876432 - DĐ: 0967.583898
Email:  thuancoi1410@gmail.com

Đ/c THÀO THỊ HOA
Tỉnh Đoàn Lai Châu
CQ:  0231.3876432 - DĐ: 0166.2958169
Email: thaohoa27@gmail.com

Đ/c LƯU THỊ HIỀN
Tỉnh Đoàn Lai Châu
CQ:  0231.3876432 - DĐ: 0914.548983
Email:  luuhien83@gmail.com
5 Đ/c NGUYỄN TRỌNG HIẾN
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Sơn La
CQ: 022.3850041 - DĐ: 0978.108018
Email:   tronghientdsl@gmail.com

Đ/c ĐẶNG MINH QUÂN
Chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Sơn La
CQ: 022.3850041 - DĐ: 0868.621988
Email:   quan.dangminh@gmail.com

Đ/c LÊ HUY THÀNH
Chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Sơn La
CQ: 022.3850041 - DĐ: 0976.800987
Email:   huythanhbsl@gmail.com


6
Đ/c ĐINH THỊ THU HIỀN
Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Yên Bái
CQ: 029.36271278 - DĐ: 0945.383777
Email:  thuhientdyb@gmail.com

Đ/c PHÍ DUY QUỲNH
Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Yên Bái
CQ: 029.36271278 - DĐ: 01237.867555
Email:  duyquynhyb@gmail.comCTV CÁC TỈNH CỤM MIỀN NÚI ĐÔNG BẮC BỘ
1
Đ/c DƯƠNG MẠNH HÀ

Chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Thái Nguyên
CQ: 0280.3755293 – DĐ: 0962.203739
Email:  duongmanhha.suk6@gmail.com

Đ/c LÊ BÍCH HƯỜNG
Chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Thái Nguyên
CQ: 0280.3755293 – DĐ: 0962.245990
Email:  bichhuong.tg@gmail.com

Đ/c HOÀNG VĂN SƠN
Cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Thái Nguyên
CQ: 0280.3755293 – DĐ: 0164.8979691
Email:  hoangvanson.ttn@gmail.com

Đ/c LÊ THỊ KIỀU CHINH
Cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Thái Nguyên
CQ: 0280.3755293 – DĐ: 0986.911761
Email:  lethikieuchinh90@gmail.com
2
Đ/c MA PHÚC DỰ

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Tuyên Quang
CQ: 027.3816172 – DĐ: 0912.504009
Email:  banttvhtq@yahoo.com.vn
3
Đ/c TÔ THỊ THU HÀ
Q.Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Lạng Sơn
CQ: 0256.251125 – DĐ: 0973.282688
Email:  thuhals84@gmail.com

Đ/c ĐÀM THỊ THANH TÂM
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Lạng Sơn
CQ: 0256.251125 – DĐ: 0904.459939
Email:  damthanhtamls@gmail.com
4
Đ/c TRIỆU THANH DUNG

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Cao Bằng
CQ: 026.3852161 – DĐ: 0978.118483
Email:  trieuthanhdungcb@gmail.com

Đ/c BẾ THỊ NHƯ NGUYỆT
  Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Cao Bằng
CQ: 026.3852161 – DĐ: 0988.271368
Email:      nhunguyct.moon@gmail.com
5
Đ/c CÀ NGUYỄN DUYÊN

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Bắc Kạn
CQ: 0281.3878166 - DĐ: 0988.605127
Email: duyentdbk@gmail.com


Đ/c LA THỊ HUỆ

Phó trưởng  Ban ĐKTH TN Tỉnh Đoàn Bắc Kạn
Email: gianhu263@gmail.com


Đ/c HOÀNG HẢI HÀ

Chuyên viên Ban Thanh thiếu nhi Tỉnh Đoàn Bắc Kạn
CQ: 0281.3878166 - DĐ: 0988.605127
Email:
hoanghaiha270589@gmail.com
6
Đ/c LÊ TUẤN ANH

  Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Hà Giang
CQ: 0281.3878166 - DĐ: 01255592555
Email: leanhtuanqbhg@gmail.comCTV  CÁC TỈNH CỤM TRUNG DU BẮC BỘ
1
Đ/c TÔ VĂN ĐỨC

Phó trưởng Ban Thanh niên Nông thônTỉnh Đoàn Bắc Giang
CQ: 0240.3554214 – DĐ: 0988.257588
Email: tovanduc90@gmail.com   

2
Đ/c TRẦN VĂN ĐĂNG

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Bắc Ninh
CQ: 0241.3810215 – DĐ: 0916.348.888
Email: vickyvnn5@gmail.com

Đ/c LÊ VÂN HÀ
Chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Bắc Ninh
CQ: 0241.3810215 – DĐ: 0977.534.514
Email: vanhaxhh@gmail.com

3
Đ/c NGUYỄN BÁ TRINH

Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Quảng Ninh
CQ: 0333.622941 – DĐ: 0936.547102
Email:  tuyengiao.tdqnh@gmail.com
4
HƯƠNG GIANG - VĂN HÙNG

  Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc
CQ: 0281.3878166 - DĐ: 0164.3968873 - 0979.687388
Email: ttvhtinhdoanvinhphuc@yahoo.com
5
Đ/c ĐỖ THỊ THANH HƯƠNG
Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Phú Thọ
CQ: 0210.3846537 – DĐ: 0975.456737
Email:       bantuyengiao.tdpt@gmail.com

Đ/c LÊ MẠNH LINH
  Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Phú Thọ
CQ: 0210.3846537 – DĐ: 0918.452399
Email:       bantuyengiao.tdpt@gmail.comCTV  CÁC TỈNH CỤM ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

Đ/c HÀ THU TRANG

  Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Ninh Bình
CQ: 030.3881794 – DĐ: 0915.252866
Email: tranghoattd@gmail.com

Đ/c LÊ QUANG TOẢN
  Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Hưng Yên
CQ: 0221.3551819 – DĐ: 0979.288686
Email: quangtoantdhy@gmail.com


Đ/c TRẦN THỊ PHƯỢNG
Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Hưng Yên
CQ: 0321.3550264 – DĐ: 0919.609964
Email: minhphuong22@gmail.com


Đ/c BÙI THANH BÌNH

Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Hưng Yên
CQ: 0321.3550264 – DĐ: 0936.409226
Email: thanhbinhhy2009@gmail.com

Đ/c PHAN THỊ THANH HIỀN

Cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Hải Dương
CQ: 0320.3894857 – DĐ: 0979.064743
Email: bantuyengiaotdhd@gmail.com

Đ/c HOÀNG THỊ THU HẰNG

Cán bộ Ban Tuyên giáo Thành Đoàn Hải Phòng
CQ: 0313.745924 – DĐ:
Email: 

Đ/c  NGUYỄN ANH DÂN

Cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Thái Bình
CQ: 036.3841687 - DĐ: 0906.105566
Email:   mr.bom@gmail.com

Đ/c TRẦN THỊ THU TRANG

Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Nam Định
CQ: 0350.3833527 – DĐ: 0169.3806879
Email:  trang061087@gmail.com

Đ/c VŨ TRẦN TÙNG ANH
Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Hà Nam
CQ:  – DĐ:
Email:

Đ/c NGUYỄN KHẮC THƯỜNG
Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Hà Nam
DĐ: 0933.138886 - Email: troykang91@gmail.comCTV CÁC TỈNH CỤM BẮC TRUNG BỘ

Đ/c LÊ NGUYÊN PHƯƠNG

  Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế
CQ: 054.384443 – DĐ: 0973.998539
Email:  tgtinhdoanhue@gmail.com
Đ/c TRẦN THỊ THU
  Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Quảng Trị
CQ: 053.3552976 – DĐ: 0983.127939
Email: tranthuqt@gmail.com

Đ/c NGUYỄN THỊ HÀ PHƯƠNG

Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Thanh Hóa
CQ: 037.3852365 - DĐ: 0989.612789
Email:   haphuong5390@gmail.com

Đ/c TRỊNH ANH TUÂN
Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Thanh Hóa
CQ: 037.3852365 - DĐ: 0906.258119
Email:   anhtuantdth@gmail.com

Đ/c NGUYỄN THỊ HỒNG THỦY

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh
CQ: 039.3859804 - DĐ: 0916.112268
Email: hongthuylg@gmail.com

Đ/c ĐẶNG QUỐC VŨ

Cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh
CQ: 039.3859804 - DĐ: 0914.905969
Email: quocvudang@gmail.com

Đ/c ĐẶNG ĐÌNH QUANG

Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Nghệ An
CQ: 0383.83844572 - DĐ: 0918.045778
Email:   tinhdoannghean@gmail.com


Đ/c LÊ THANH HẢI

Cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Nghệ An
CQ: 0383.83844572 - DĐ: 0918.371289
Email:  tinhdoannghean@gmail.com

Đ/c LÊ THỊ HỒNG

Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Quảng Bình
CQ: 052.36250518 - DĐ: 0919.833373
Email:   bantuyengiaotdqb@yahoo.com.vn

Đ/c HOÀNG THỊ ANH MAI
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Quảng Bình
CQ: 052.36250518 - DĐ: 0945.940797 - 0983.119580
Email:   bantuyengiaotdqb@gmail.comCTV  CÁC TỈNH CỤM DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

Đ/c THÁI
HỒNG CƯỜNG
Cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Quảng Nam
CQ: 0510.3812436 – DĐ: 0166.723.7478
Email:   banttvhqnam@gmail.com


Đ/c DIỆP BẢO KÍNH

Chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Phú Yên
CQ: 056.3826022 – DĐ: 01222718907
Email:  tdpy.tuyengiao@gmail.com

Đ/c LÊ THỊ KIM LIÊN
Chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Phú Yên
CQ: 056.3826022 – DĐ: 01669892267
Email:  tdpy.tuyengiao@gmail.com

Đ/c NGUYỄN DUY THÀNH

Chuyên viên Ban Tuyên giáo Thành Đoàn Đà Nẵng
CQ: 0511.3695066 – DĐ: 0932.167488
Email:  tuoitredanangdn@gmail.com

Đ/c BÙI TRẦN HỒNG HƯƠNG

Chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Bình Định
CQ: 056.6250279 – DĐ: 0979.178287
Email: buihuong7787@gmail.com

Đ/c NGUYỄN THỊ THANH VÂN
Chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Bình Định
CQ: 056.6250279 – DĐ: 0935.029368
Email: bantuyengiaobd@gmail.com

Đ/c ĐINH VĂN NGHĨA

  Chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi
CQ: 055.3819327 - DĐ: 01234.271183
Email:  dinhvannghia1983@gmail.com

Đ/c DƯƠNG THÀNH TUYÊN
Chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi
CQ: 055.3819327 - DĐ: 0914.101103
Email:  tuyenduongthanh@gmail.com

Đ/c NGUYỄN
THÀNH HƠN
Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Khánh Hòa
CQ: 058.3825218 – DĐ: 0915.824779
Email: bantgtd.kh@gmail.com

Đ/c NGUYỄN NGỌC THẢO
Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Khánh Hòa
CQ: 058.3825218 – DĐ: 0939.793975
Email: bantgtd.kh@gmail.com

Đ/c TRẦN NGỌC THÌN
Chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Ninh Thuận
CQ:          – DĐ: 0933.154889
Email:  tuyengiaotd@gmail.comCTV  CÁC TỈNH CỤM TÂY NGUYÊN

Đ/c PHẠM THỊ YẾN NHI

Chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Kon Tum
CQ: 060.3865724 - DĐ:0122.558.8839
Email:

Đ/c TRẦN DIỆP MỸ DUNG

  Chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Lâm Đồng
CQ: 063.3810410 - DĐ: 0944.943369
Email: trandiepmydung@gmail.com

Đ/c VÕ THỊ NGỌC

Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Đăk Lăk
CQ: 05003.856653 - DĐ:
Email: tinhdoandaklak@gmail.com

Đ/c HÀ ĐỨC THÀNH

Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Gia Lai
CQ:  059.3827546  - DĐ: 0915.791877
Email:  haducthanh68@gmail.com

Đ/c KSOR H'YUÊN
Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Gia Lai
CQ:  059.3827546  - DĐ: 0915.791877
Email:  bantuyengiao24@gmail.com

Đ/c ĐÀO THU HÀ

  Cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Đắk Nông
CQ:  0501.3544401  - DĐ: 0941.435858
Email: bantuyengiaotinhdoandn@gmail.comCTV  CÁC TỈNH CỤM ĐÔNG NAM BỘ

Đ/c TRỊNH THỊ TÌNH

Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Đồng Nai
CQ: 061.3941503 – DĐ: 01635.309770
Email: 

Đ/c BÙI THỊ KIM HUỆ

Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Bình Thuận

CQ: 062.6556683 – DĐ: 0933.390772
Email:  bantgtd@gmail.com

Đ/c TRƯƠNG MINH QUANG
Chánh Văn phòng Tỉnh Đoàn Bình Thuận

CQ: 062.6556683 – DĐ: 0909.129225
Email:  bantgtd@gmail.com

Đ/c TRẦN THỊ DIỄM TRINH

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương
CQ: 0650.3824607 – DĐ: 0937.027797
Email: trinh_diem24@yahoo.com

Đ/c VĂN THỊ THÙY TRINH
Cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Bình Dương
CQ: 0650.3824607 – DĐ: 0168.6254446
Email: vanthuytrinh@gmail.com

Đ/c NGUYỄN THỊ MINH HẰNG
Cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Bình Dương
CQ: 0650.3824607 – DĐ: 0169.6683877
Email: ntminhhang100492@gmail.com

Đ/c LÊ THỊ HỒNG PHẤN

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước
CQ: 0651.3999033 - DĐ:   0937.821369
Email: lehongphanbp@gmail.com


Đ/c VŨ MẠNH CƯỜNG
Chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Bình Phước
CQ: 0651.3999033 - DĐ:   0938.666030
Email: vmctdbp@gmail.com


Đ/c NGUYỄN THỊ THÙY TRANG
Chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Bình Phước
CQ: 0651.3999033 - DĐ:   0964.790.712
Email: thuytrangtdbp@gmail.com

Đ/c VŨ THỊ HẰNG
Chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Bình Phước
CQ: 0651.3999033 - DĐ:   0931.277068
Email: vuthihang.ttn@gmail.com

Đ/c TRẦN ĐĂNG KHOA

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Tây Ninh
CQ:  066.3822230  - DĐ: 0955.879765
Email: bantuyengiaotinhdoantayninh@gmail.com


Đ/c LÊ HỮU NGHỊ
Chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Tây Ninh
CQ:  066.3822230  - DĐ:
Email: bantuyengiaotinhdoantayninh@gmail.com

Đ/c NGUYỄN VĂN TUÂN

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bà Rịa Vũng Tàu
CQ:  064.3727317  - DĐ: 0984.363468
Email: tuantu300983@gmail.com

Đ/c
TRẦN THỊ CHI
Ủy viên BTV - Chánh Văn phòng Tỉnh Đoàn Bà Rịa Vũng Tàu

Đ/c TRẦN QUANG LỤC
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Bà Rịa Vũng Tàu

Đ/c PHAN THỊ THANH PHƯƠNG
Trưởng Ban Ban Tuyên giáo Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh
CQ: 0838.298669    - DĐ: 0908.367983

Đ/c ONG THỊ NGỌC LINH
Phó Ban Tuyên giáo Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh
CQ:  0838.
298669   - DĐ: 0908.202940

Đ/c NGUYỄN THỊ THU THỦY
Ban Tuyên giáo Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh
CQ:  0838.
298669   - DĐ: 0938.344.025

Đ/c TRẦN LÝ THÀNH
Ban Tuyên giáo Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh
CQ:  0838.
298669   - DĐ: 0939.556.746CTV CÁC TỈNH CỤM ĐỒNG BẰNG SÔNG TIỀN

Đ/c NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG

Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Tiền Giang
CQ: 073.3886118 – DĐ: 0975.722223
Email: bantuyengiaotinhdoantg@yahoo.com.vn

Đ/c HỒ NHỰT TRUNG
Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Tiền Giang
CQ: 073.3886118 – DĐ: 0918.083237
Email: honhuttrungvn@gmail.com

Đ/c CAO THỊ MỸ TRINH
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Trà Vinh
DĐ: 0918.182131 - 0974.542131
Email:  ctmtrinh@travinh.gov.vn

Đ/c NGUYỄN THỊ NGUYỆT

Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Đồng Tháp
CQ: 067.3873408 - DĐ: 0912.688919
Email:  tutuongvanhoa_td@yahoo.com

Đ/c LÊ THỊ HUYỀN NGÂN
CQ: 067.3873408 - DĐ: 0932 998636
Email:  tutuongvanhoa_td@yahoo.com

Đ/c LÊ XUÂN THỊNH
Chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Long An
DĐ: 0946.113191
Email:  xuanthinhla@gmail.com

Đ/c PHƯƠNG DIỆU

Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Bến Tre
CQ: 075.3.600.050  - DĐ:
Email:
ttvhbentre@gmail.com

Đ/c NGUYỄN THỤY YẾN PHƯƠNG
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn  Vĩnh Long
CQ: 070.3883205 - DĐ: 0949.505238
Email:  vanphongtdvl@gmail.com

Đ/c LƯU NHƯ NGỌC
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Vĩnh Long
CQ: 070.3883205 - DĐ: 01205.557550
Email:  bantuyengiaotdvl@gmail.comCTV CÁC TỈNH CỤM ĐỒNG BẰNG SÔNG HẬU

Đ/c LÊ THANH TIỀN

UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn An Giang
CQ: 076.3852653 – DĐ: 01249.010.585
Email:  thanhtienangiang@gmail.com

Đ/c NGUYỄN THIÊN THANH
Phó Trưởng Ban Tuyên  giáo Tỉnh Đoàn An Giang
CQ: 076.3852653 – DĐ:  0944.293493
Email:  nthienthanh1987@gmail.com

Đ/c NGUYỄN THỊ TRÚC LINH
Phó Trưởng Ban ĐKTHTN Tỉnh Đoàn An Giang
CQ: 076.3852653 – DĐ: 0949.943509
Email:  truclinhag2011@gmail.com

Đ/c LÊ THỊ PHƯƠNG ANH
Phó trưởng Ban TTN trường học Tỉnh Đoàn An Giang
CQ: 076.3852653 – DĐ: 0939.001337
Email:  phuonganhle2010@gmail.comĐ/c ĐỖ THỊ XUÂN

Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Kiên Giang
CQ: 077.3876902 – DĐ: 0903.047.048
Email: bantuyengiao@tinhdoankiengiang.org.vn

Đ/c TRƯƠNG THANH TÙNG
Ban Tuyên giáo Thành Đoàn Cần Thơ
CQ: 071.3830824 – DĐ: 0988.945617
Email: thanhtung_cntp34lt@yahoo.com
Đ/c TRIỆU ĐẠT QUÝ NGUYÊN
Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Sóc Trăng
CQ: 079.3826907 – DĐ: 0939.276543
Email: quynguyenav1@gmail.com

Đ/c NGUYỄN HOÀNG KHANH

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Hậu Giang
CQ: 0711.3581353 – DĐ: 0917.426565
Email: 

Đ/c TRẦN VĂN PHƯỜNG
Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Hậu Giang
CQ: 0711.3581353 – DĐ: 0939.259667
Email
Đ/c NGUYỄN ĐẠI DƯƠNG
Chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Cà Mau
CQ: 0780.3815787 - DĐ: 0917.546549
Email: bantuyengiaotinhdoancm@gmail.com

Đ/c BÙI VĂN TƯỞNG

Cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Bạc Liêu
CQ:   0781.3949402 - DĐ: 0919.915145
Email: banbientaptdbl@gmail.comCTV CỤM ĐOÀN TRỰC THUỘC

Đ/c TRẦN QUANG DUY
Phó Ban Tuyên giáo Đoàn khối các cơ quan Trung ương
CQ:   080.48480 - DĐ: 0988.745.283
Email: quangduyhn83@yahoo.com

Đ/c DƯƠNG THỊ LIÊN

Trưởng Ban Tuyên giáo Đoàn khối các cơ quan Trung ương
CQ:   080.48875 - DĐ: 0989.940.116
Email: duongliendkdntw@gmailcom

Đ/c NGUYỄN HỮU THỌ
Ban Thanh niên Quân đội, Tổng cục Chính trị
  DĐ: 0972.595783
Email: thongtin.tnqd@gmail.com

Đ/c NGUYỄN VĂN TUÂN

Đoàn Thanh niên Bộ Công an

  CQ: 069.2322796  -  DĐ: 01649.801.262
Email: haidangc500@gmail.com


CTV CÁC BAN, ĐƠN VỊ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN
Đ/c NGUYỄN PHÚ BÌNH
Phòng Công tác Đoàn – Nghiệp vụ
Trung tâm TTN miền Trung

DĐ: 0934.741747
Email:
Đ/c ĐỖ ĐỨC DUẨN
Chuyên viên Ban công tác thiếu nhi TƯ Đoàn
CQ: 04.62631803  – DĐ: 0983.053826
Email:

Đ/c NGUYỄN TRUNG HIẾU

Ban Quốc tế Trung ương Đoàn

Đ/c PHÙNG NGỌC TÚ

Trung tâm TTN Trung ương
DĐ: 0903.218729
Email: thanhthieunientw@gmail.comBBT Cổng thông tin điện tử TWĐoàn

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn USMJRY
Nội dung