Phú Thọ tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”

Web.ĐTN: Nhằm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN của Ban chấp hành Trung ương Đoàn, ngày 11/3/2014, Tỉnh đoàn Phú Thọ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn” cho toàn thể cán bộ, Đảng viên và Đoàn viên thanh niên cơ quan.


d
Tiểu phẩm kịch tương tác “Con sâu làm rầu nồi canh”

Với hình thức sân khấu hóa, tiểu phẩm kịch tương tác “Con sâu làm rầu nồi canh” đã truyền tải nội dung của Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”; Chỉ thị số 03 – CT/TW về “ Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 13- CT/TU ngày 10/6/2013 của Tỉnh ủy Phú Thọ về “Tăng cường công tác lãnh đạo thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; chấn chỉnh uống rượu bia, hút thuốc lá, tặng hoa, quà và sử dụng các phương tiện công”. Thông qua những câu hỏi tình huống về nội dung cán bộ Đoàn “Nên làm - Không nên làm” đã góp phần quán triệt và phổ biến rộng rãi nội dung của các Chỉ thị trong toàn thể cán bộ, Đảng viên và Đoàn viên cơ quan.

Buổi sinh hoạt chuyên đề với hình thức mới, tuyên truyền một cách dễ hiểu, dễ nhớ đã tạo không khí vui vẻ, cởi mở, thu hút đông đảo Cán bộ, Đảng viên, ĐVTN tham gia. Đây cũng là một cách thức triển khai học tập nên được triển khai nhân rộng trong các cấp bộ Đoàn trong thời gian tới.

Đỗ Thị Thanh Hương, TĐ Phú Thọ-BA

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn GBILPM
Nội dung