Cao Bằng: Tích cực, chủ động, có nhiều giải pháp thực hiện tốt chủ đề công tác “Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn” 2017

Web.ĐTN: Chiều ngày 16/02, Đoàn công tác Trung ương Đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Cao Bằng về công tác tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở, tiến tới tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022; các nội dung trọng tâm của Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2017.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Cao Bằng, tính đến ngày 14/02/2017, toàn tỉnh đã có 84 cơ sở Đoàn tổ chức Đại hội (đạt 17%). Theo kế hoạch, Đại hội Đoàn cấp huyện dự kiến diễn ra trong tháng 4/2017 và Đại hội Đoàn cấp tỉnh dự kiến tiến hành vào tháng 10/2017.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Khắc Quang - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, công tác triển khai tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở, tiến tới tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã được các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh thực hiện tốt, đạt kết quả cao. Cụ thể, đã có 100% các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm cấp cơ sở. Dự kiến Đại hội Đoàn cấp cơ sở sẽ hoàn thành trong tháng 5/2017, đảm bảo tiến độ đề ra.


Đồng chí Phạm Thị Phương Chi - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Phạm Thị Phương Chi - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn phát biểu tại buổi làm việc

"Về các nội dung trọng tâm trong chương trình công tác Đoàn và phong tràoTTN tỉnh năm 2017 và công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp của đơn vị Cao Bằng đảm bảo bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn và kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện, Tỉnh đoàn đã đề ra những giải pháp cụ thể, có điểm nhấn và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị",
đồng chí Vũ Khắc Quang nhấn mạnh.

Tại buổi buổi làm việc, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đã trả lời các câu hỏi của Đoàn công tác theo từng lĩnh vực được phân công phụ trách; đồng thời, đề xuất các giải pháp cụ thể liên quan đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào TTN của tỉnh trong năm 2017.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Phương Chi - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn đã ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác Đoàn và phong trào TTN của tỉnh trong năm qua. Trong năm 2017, đồng chí mong muốn, các cấp bộ Đoàn của tỉnh Cao Bằng cần nhanh chóng bắt tay vào công việc với tinh thần tích cực, chủ động, có nhiều giải pháp thực hiện tốt chủ đề công tác “Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn”. Trong đó, tập trung vào các nội dung chính, như: triển khai thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017 theo hướng cụ thể trên cơ sở bám sát các nội dung của Bộ tiêu chí của Trung ương Đoàn và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn nhất là công tác nắm bắt và định hướng tình hình tư tưởng trong đoàn viên thanh niên, trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị 42-CT/TW 2015 sự lãnh đạo của Đảng về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức, giai đoạn 2015 - 2030; triển khai tốt đợt hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017);… Đặc biệt, quan tâm hướng dẫn, chỉ đạo tốt công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp và tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng lần thứ XIV, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.Nông Thị Nhung- TĐ Cao Bằng (TL)

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn HWVBKB
Nội dung