Nghệ An: Học tập, triển khai Nghị quyết TW 4 khóa XII

Web.ĐTN: Sáng 08/01, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và học tập, triển khai Nghị quyết TW 4 khóa XII.


cs
Toàn cảnh hội nghị điểm cầu cấp tỉnh


Tham dự có đồng chí Phạm Văn Sơn – Trưởng phòng thông tin công tác Tuyên giáo – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đồng chí Thường trực Tỉnh đoàn, UVBTV, Trưởng, phó các ban Tỉnh đoàn. Tại điểm cầu các đơn vị có các đồng chí là UVBCH Đoàn các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phạm Tuấn Vinh – UV BCH TW Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Sơn Sơn – Trưởng phòng thông tin công tác Tuyên giáo – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt một số nội dung quan trọng của chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, những điểm mới trong chỉ thị 05 so với chỉ thị 03 trước đây và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đến các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh, đồng thời nhấn mạnh các nội dung quan trọng mà cán bộ, đoàn viên cần nghiêm túc học tập, thực hiện hiệu quả.

Những năm qua, việc thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp bộ Đoàn, ĐVTN trong toàn tỉnh nhiệt tình hưởng ứng gắn với các phong trào thi đua thiết thực như “Tuổi trẻ Nghệ An học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Các cấp bộ Đoàn đã chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên, thanh, thiếu niên về cuộc đời, sự nghiệp, tấm gương đạo đức Bác Hồ, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm và tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cá nhân trong học tập, công tác. Hàng năm, các cấp bộ Đoàn đều tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, hội viên thanh niên học tập các chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cụ thể hóa các tiêu chí rèn luyện, hành động của chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới thành các tiêu chí, chỉ tiêu thi đua cụ thể để đoàn viên thanh niên đăng ký thức thực hiện.
 
Quán triệt Nghị quyết TW4 khóa XII, đồng chí Phạm Văn Sơn nêu lên 27 biểu hiện về tình trạng suy thoái đạo đức chính trị, lối sống, hiện tượng tự diễn biến, tự chuyển hóa trong mỗi cá nhân cán bộ, đảng viên. Đối với lực lượng ĐVTN cần chú trọng thực hiện học tập các nội dung về các biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị cần chấn chỉnh như: biểu hiện phai nhạt lý tưởng cách mạng, lười học chính trị, trong đó có chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các Nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham vọng chức quyền, không chấp hành sự phân công của tổ chức, kén chọn chức danh, chọn việc dễ bỏ việc khó… ĐVTN cũng cần chấn chỉnh, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống như: cơ hội, thực dụng, ganh ghét đố kỵ, bệnh thành tích, háo danh phô trương, cờ bạc, mê tín dị đoan, ủng hộ tham gia các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp, sa vào các tệ nạn xã hội…

Ngoài ra, hội nghị cũng quán triệt đến các các cấp bộ Đoàn về mục tiêu quan điểm của Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII, trong đó mục tiêu chung nhất là nhằm ngăn chặn đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái trong Đảng với phương châm nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, đánh giá đúng sự thật; kiên quyết, kiên trì nhưng không nóng vội để thực hiện với tinh thần quyết tâm chính trị cao, tăng cường sự lãnh đạo và đoàn kết thống nhất trong Đảng, đề cao nguyên tắc kỷ cương kỷ luật của đảng với 4 nhiệm vụ và giải pháp khắc phục; 10 nhiệm vụ trong tự phê bình và phê bình. Nội dung này các cán bộ đoàn viên cần chú trọng thực hiện quy định bắt buộc việc học tập thường xuyên lý luận chính trị; thực hiện có hiệu quả nội dung xây dựng Đảng về đạo đức; thực hiện nghiêm túc quy định về nêu gương với phương châm trên trước, dưới sau và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Hội nghị cũng được nghe quán triệt các nội dung về cơ chế chính sách triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đối với công tác kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng, đặc biệt nhấn mạnh các nội dung liên quan đến hoạt động của tổ chức đoàn thanh niên; các nội dung của Kết luận số 09-KL/TW ngày 19/10/2016 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước 2017; Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 1/11/2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 5/11/2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Để đảm bảo việc tổ chức đại hội Đoàn các cấp diễn ra đúng quy trình, quy định và đạt chất lượng cao, tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tập huấn hướng dẫn các công tác chuẩn bị cho cán bộ Đoàn các huyện, thành, thị về các nội dung cơ bản về các quy trình thủ tục tiến hành đại hội đoàn; đặc biệt là 8 quy định mới trong công tác tổ chức đại hội năm 2017 về: chuẩn bị nhân sự đối với trường hợp ứng cử, đề cử đoàn viên không phải là đại biểu đại hội; bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội sau khi bầu Ban chấp hành; về số dư trong bầu cử tối đa không quá 30%; về lựa chọn đại biểu dự khuyết được lựa chọn dựa trên thành tích của đại biểu; việc lập danh sách ban chấp hành đoàn khóa mới do ban chấp hành khóa cũ giới thiệu cũng chính là danh sách đề cử chính thức... Nội dung tập huấn được minh hoa bằng các tình huống xử lý giả định có thể xảy trong quá trình tiến hành các quy trình đại hội đoàn các cấp để cán bộ đoàn các cấp cùng thảo luận, đồng thời nêu lên các băn khoăn, thắc mắc đối với quy trình tiến hành đại hội nhằm chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để đại hội của đơn vị mình diễn ra thành công tốt đẹp.

Cũng trong sáng 08/01, Tỉnh đoàn Nghệ An và Viettel Nghệ An đã ký kết chương trình phối hợp triển khai các hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, những người có công với cách mạng cũng như công tác đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động văn hóa thể thao.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Tuấn Vinh – Bí thư Tỉnh đoàn đã triển khai các nội dung định hướng hoạt động đoàn trước, trong và sau Tết Đinh Dậu và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2017. Trước mắt, đồng chí yêu cầu các cơ sở Đoàn thực hiện một số công tác như: thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình tư tưởng ĐVTN để kịp thời chấn chỉnh nếu có sai phạm và động viên, khuyến khích các việc làm tốt, ý nghĩa; tuyên truyền cho ĐVTN chấp hành các quy định về phòng chống buôn bán sử dụng pháo nổ, nâng cao tinh thần tố giác tội phạm; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, giúp đỡ các thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thăm tặng quà các gia đình chính sách và tăng cường các hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn; vận động giữ gìn vệ sinh môi trường, giáo dục truyền thống cho ĐVTN về ý nghĩa ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2.

Đồng chí cũng nhấn mạnh các đơn vị cần bám sát các chương trình hoạt động đã đề ra và tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn các cấp. Quan tâm, hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên. Tuyên truyền phổ biến các chương trình triển khai các nghị quyết đại hội Đảng các cấp.


CTV Lê Hải – Tỉnh đoàn Nghệ An (TL)

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn HEYKUB
Nội dung