Công tác xã hội với thanh thiếu nhi ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập và phát triển

Web.ĐTN: Sáng 30/12, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức hội thảo “Công tác xã hội với thanh thiếu nhi ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập và phát triển”.


Quảng cảnh hội thảo
Quảng cảnh hội thảo


Tham dự chương trình có các đồng chí: Vũ Mão – nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thứ nhất BCH Trung ương Đoàn; Bùi Quang Huy – Bí thư BCH Trung ương Đoàn; TS Nguyễn Hải Đăng – Giám đốc học viện Thanh thiếu niên Việt Nam; cùng các đồng chí đại diện Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp, Trung tâm Công tác xã hội, Đại học Quốc gia Hà Nội…

Một số vấn đề cấp bách của xã hội đang đặt ra với thanh thiếu niên như tình trạng thất nghiệp, các tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, phạm tội đối với trẻ em, đổ vỡ gia đình... có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống thanh thiếu niên, trẻ em, từ đó đặt ra những yêu cầu cần phải phát triển công tác xã hội với đối tượng thanh thiếu niên. Xuất phát từ yêu cầu thực tế trong nước và kinh nghiệm đi trước của các nước, ngày 25/3/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 32/2010/QĐ – TTg phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội, đã cho thấy sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với ngành nghề này và khẳng định vai trò quan trọng của công tác xã hội trong giải quyết các vấn đề xã hội, nhằm đảm bảo công bằng và tiến bộ xã hội trong mỗi quốc gia.

Chia sẻ tại chương trình, đồng chí Bùi Quang Huy – Bí thư Trung ương Đoàn cho rằng: Nhiều vấn đề xã hội của thanh thiếu nhi đang đặt ra với xã hội và tổ chức Đoàn cần được tiếp tục quan tâm nghiên cứu và có những chính sách, giải pháp phù hợp mới có thể giải quyết được. Hiện nay, sự phân hóa giàu nghèo trong thanh thiếu nhi ngày càng tăng nên một bộ phận thanh thiếu nhi yếu thế chưa có nhiều cơ hội được phát triển; tình trạng thanh thiếu nhi vướng vào các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật có xu hướng gia tăng nên công tác trợ giúp để thanh thiếu nhi tái hòa nhập cộng đồng cũng là vấn đề lớn. Bên cạnh đó, tình trạng thất nghiệp giá tăng và sự xuống cấp về đạo đức của một bộ phận thanh thiếu niên đang là bài toán khó đặt ra với toàn xã hội. Vì vậy, hội thảo “Công tác xã hội với thanh thiếu nhi ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập và phát triển” được tổ chức với mong muốn tìm ra những giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu, cung cấp dịch vụ, từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp của nghề công tác xã hội.


Đồng chí Bùi Quang Huy đề nghị các đại biểu sẽ có những tham góp ý kiến làm sáng rõ những kiến thức, kỹ năng về công tác xã hội trên thế giới và ứng dụng trong lĩnh vực này với thanh thiếu nhi ở Việt Nam, tập trung vào các chủ đề: Một là, thực trạng công tác xã hội với thanh thiếu nhi ở Việt Nam hiện nay và các vấn đề đặt ra cho công tác xã hội; hai là thực trạng công tác xây dựng luật pháp, chính sách và dịch vụ công tác xã hội với thanh thiếu nhu ở Việt Nam hiện nay; ba là thực trạng và định hướng phát triển nghiên cứu, đào tạo ngành công tác xã hội với thanh thiếu nhi ở Việt Nam
Đồng chí Bùi Quang Huy đề nghị các đại biểu sẽ có những tham góp ý kiến làm sáng rõ những kiến thức, kỹ năng về công tác xã hội trên thế giới và ứng dụng trong lĩnh vực này với thanh thiếu nhi ở Việt Nam, tập trung vào các chủ đề: Một là, thực trạng công tác xã hội với thanh thiếu nhi ở Việt Nam hiện nay và các vấn đề đặt ra cho công tác xã hội; hai là thực trạng công tác xây dựng luật pháp, chính sách và dịch vụ công tác xã hội với thanh thiếu nhi ở Việt Nam hiện nay; ba là thực trạng và định hướng phát triển nghiên cứu, đào tạo ngành công tác xã hội với thanh thiếu nhi ở Việt Nam


Tại chương trình, các đại biểu đã cùng trao đổi, đánh giá về thực trạng công tác xã hội với thanh thiếu nhi, đưa ra những đề xuất, định hướng, giải pháp tổ chức phát triển phong trào thanh thiếu nhi, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về công tác xã hội đối với thanh thiếu nhi và tìm hiểu một số mô hình hoạt động cung cấp dịch vụ công tác xã hội với thanh thiếu nhi.

Trong những năm qua, công tác xã hội với thanh thiếu nhi cũng đã đạt một số thành tựu khả quan, tuy nhiên, hành lang pháp lý về công tác xã hội ở Việt Nam vẫn còn nhiều bất cập như quy định chưa chặt chẽ, vẫn chưa có một văn bản pháp luật chuyên ngành, riêng biệt nào về công tác xã hội do đó việc triển khai chính sách vẫn còn khó khăn.

Trong nghiên cứu, đào tạo công tác xã hội với thanh thiếu nhi cũng gặp nhiều hạn chế như tính chuyên nghiệp chưa cao do trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân viên công tác xã hội của nước ta hiện nay còn ít về số lượng và yếu về chất lượng; trình độ, năng lực của đội ngũ giảng viên cũng còn thấp, chưa có đội ngũ chuyên nghiệp mà chủ yếu là công tác kiêm nhiệm. Hệ thống cơ sở vật chất phục vụ tham khảo, thực hành cũng như bất cập về chương trình, giáo trình đào tạo cũng gây ra nhiều bất cập cho đào tạo công tác xã hội.

Về sự tham gia của tổ chức Đoàn thanh niên trong công tác an sinh xã hội và hỗ trợ thanh thiếu nhi phát triển, có thể kể tới một số hoạt động tiêu biểu như: Hỗ trợ thanh thiếu nhi đến trường thông qua vận động xã hội trao học bổng tiếp sức đến trường, phong trào xây nhà bán trú cho em, vườn rau cho em ở vùng sâu, vùng xa; phong trào thanh niên tình nguyện đến hỗ trợ đồng bào, thanh thiếu nhi gặp khó khăn do thiên tai; xây dựng các sân chơi, các mô hình câu lạc bộ, đội, nhóm cho thanh thiếu nhi; cảm hóa, giúp đỡ, tạo việc làm cho thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương…

Dịp này, các đại biểu cũng đưa ra những khuyến nghị góp phần nâng cao chất lượng công tác xã hội với thanh thiếu niên trong giai đoạn tới
Dịp này, các đại biểu cũng đưa ra những khuyến nghị góp phần nâng cao chất lượng công tác xã hội với thanh thiếu niên trong giai đoạn tới


Tiến sĩ Nguyễn Hải Đăng – Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam cho rằng: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần tích cực nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước xây dựng và hoàn thiện các chính sách, pháp luật liên quan đến thanh thiếu nhi và công tác xã hội với thanh thiếu nhi, đặc biệt là hỗ trợ thanh thiếu nhi yếu thế. Đoàn thanh niên cũng tiếp tục tăng cường kết nối nguồn lực, duy trì các công trình thanh niên, hỗ trợ, tạo việc làm cho thanh niên góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa và định hướng giá trị cho thanh thiếu nhi để xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội và giảm thiểu tỉ lệ phạm tội trong thanh thiếu nhi…

Dựa trên những kinh nghiệm quốc tế về công tác xã hội với thanh thiếu nhi, bà Vũ Thị Lệ Thanh – Chuyên viên phòng bảo vệ trẻ em, UNICEF đề nghị: Việt Nam cần xây dựng luật khung về nghề công tác xã hội và đưa vai trò của nhân viên công tác xã hội vào trong các luật chuyên ngành; phải phát triển dịch vụ công tác xã hội trong các lĩnh vực phúc lợi xã hội, y tế, giáo dục, các tổ chức xã hội…; xây dựng quy chế phối hợp liên ngành dể chuyển gửi và cung cấp dịch vụ do UBND tỉnh phê duyệt, phải quy định rõ vai trò của các tổ chức xã hội trong cung cấp dịch vụ công tác xã hội và có kế hoạch hỗ trợ giám sát, tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về các dịch vụ công tác xã hội trong các lĩnh vực.

Hội thảo “Công tác xã hội với thanh thiếu nhi ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập và phát triển” đã giúp các đơn vị đào tạo, các nhà khoa học, những người thực hành công tác xã hội trao đổi, chia sẻ, thảo luận, làm sáng rõ hơn về công tác xã hội hiện nay, đồng thời là cơ hội cho các nhà hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu, giáo dục và thực hành công tác xã hội được trao đổi sâu hơn về các vấn đề cần quan tâm trong đào tạo và phát triển công tác xã hội với thanh thiếu nhi.


Phạm Linh

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn PLULOF
Nội dung