Bình Định: UBND tỉnh ký kết Quy chế phối hợp công tác với Tỉnh đoàn thanh niên

Web.ĐTN: Chiều ngày 5/7, tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác với Tỉnh đoàn Bình Định.


a
Ký kết Quy chế phối hợp công tác

Theo nội dung ký kết, UBND tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, quan tâm giải quyết các kiến nghị, đề xuất liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên tạo điều kiện để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Hữu Lộc - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã đề nghị các cấp chính quyền, các ngành cần quan tâm và tập trung một số nhiệm vụ như: Gắn việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp với việc triển khai Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Định đến năm 2020; trọng dụng tài năng trẻ, tạo bước chuyển biến có tính đột phá trong bố trí và sử dụng cán bộ trẻ trên tất cả các lĩnh vực; quan tâm đầu tư xây dựng và phát huy các thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí lành mạnh cho thanh thiếu niên... 

Dịp này, Tỉnh Đoàn Bình Định cũng đã ký kết giao ước phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị trong triển khai thực hiện qui chế phối hợp.

(CTV Thanh Vân – TĐ Bình Định)- ĐH

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn XGHHKB
Nội dung