Thanh Hóa: Ký kết chương trình phối hợp giữa Tỉnh đoàn và Hội Cựu chiến binh tỉnh

Web.ĐTN: Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa vừa phối hợp với Ban Thường Vụ Hội cựu chiến binh tỉnh tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp về “Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2012-2017”.


Đ/c Nguyễn Ngọc Tiến - Bí thư Tỉnh Đoàn và Đ/c Nguyễn Đức Kiền - Chủ tịch Hội CCB Tỉnh ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2012-2017
Đ/c Nguyễn Ngọc Tiến - Bí thư Tỉnh Đoàn (trái) và đ/c Nguyễn Đức Kiền - Chủ tịch Hội CCB Tỉnh ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2012-2017

Qua 3 năm thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2009-2012, hai bên đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận như: Các cấp Hội - Đoàn đã phối hợp tổ chức được 2.044 buổi nói chuyện truyền thống với 341.811 lượt người tham gia; Tổ chức cho hàng chục vạn đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, truyền thống và đạt được nhiều giải cao ở cấp Trương ương và cấp tỉnh; Thường xuyên tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, các hoạt động khuyến học, khuyến tài; giúp đỡ người bị nhiễm chất độc Da cam/dioxin, trẻ mồ côi, người tàn tật; phối hợp bồi dưỡng, giúp đỡ, giới thiệu kết nạp được 1.581 đảng viên mới…

Trong giai đoạn 2012 - 2017, Tỉnh đoàn và Hội cựu chiến binh tỉnh xác định trong giai đoạn 2012 - 2017, cần tập trung thực hiện tốt một số chỉ tiêu: 100% tổ chức Đoàn TN và Hội Cựu chiến binh cơ sở xây dựng và thực hiện chương trình phối hợp, xây dựng kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; hàng năm, mỗi chi đoàn, chi hội cơ sở phối hợp bồi dưỡng và giới thiệu được ít nhất 01 gương diển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; mỗi Hội Cựu chiến binh cơ sở chọn được một cựu chiến binh tiêu biểu để giới thiệu tham gia Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Xứ Thanh” do Đoàn Thanh niên tổ chức và giúp cho hoạt động báo cáo viên của Đoàn; mỗi năm tổ chức được ít nhất 01 hoạt động chung giữa hai đoàn thể từ cấp tỉnh đến cơ sở nhằm tham gia các hoạt động xã hội, ôn lại truyền thống cách mạng, góp phần hỗ trợ các gia đình cựu chiến binh, cựu quân nhân và đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; phấn đấu nơi nào có Hội Cựu chiến binh, nơi đó có phong trào thanh niên và tập hợp được cựu quân nhân tham gia các hoạt động do Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên tổ chức.

Để thực hiện được các chỉ tiêu nêu trên, BTV 02 đoàn thể xác định một số nội dung, giải pháp cụ thể như: Phối hợp chỉ đạo và triển khai việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thanh thiếu niên; Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước và ý thức cảnh giác cách mạng cho thanh thiếu niên; Phối hợp quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, kịp thời nắm bắt thông tin, góp phần ổn định tình hình thanh niên ở cơ sở; Phối hợp xây dựng tổ chức và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp.

CTV Dương Anh Ái- TĐ Thanh Hóa (TL)

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn MNGNIN
Nội dung