Hà Giang: Chú trọng tập huấn cho đội ngũ thanh niên khởi nghiệp

Web.ĐTN: Năm 2018 là năm đầu tiên Tỉnh đoàn Hà Giang triển khai thực hiện các nội dung, hoạt động của Chương trình Giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa (CPRP) cho đối tượng đoàn viên, thanh niên của tỉnh với những mục tiêu, nội dung, cách thức tiếp cận mới, áp dụng theo hướng trao “cần câu” để đội ngũ khởi ngiệp viên tự “câu con cá”, tiến tới giảm nghèo bền vững.Học viên lớp tập huấn của huyện Bắc Quang khảo sát thực tế tại Xưởng may mặc xuất khẩu Cường Thuận
Học viên lớp tập huấn của huyện Bắc Quang khảo sát thực tế tại Xưởng may mặc xuất khẩu Cường Thuận


Để đạt mục tiêu như đã đề ra., công tác tập huấn, nâng cao nhận thức cho đội ngũ khởi nghiệp viên của tỉnh rất được chú trọng. Nhằm đáp ứng mục tiêu nâng cao nhận thức, phát huy sức mạnh, vai trò của thanh niên trong việc thực hiện chủ trương của Đảng và
, chính sách phát luật của Nhà nước về phát triển kinh tế, tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, xây dựng và mở rộng hình thức liên kết, hợp tác thông qua các mô hình kinh tế, hợp tác xã có sự tham gia của thanh niên, nâng cao thu nhập, giảm mức độ dễ bị tổn thương cho hộ nghèo nông thôn...

Ngay trong tháng 7 vừa qua, tổ thực thi chương trình xóa đói giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa Tỉnh đoàn Hà Giang đã tổ chức chương trình tập huấn cho thanh niên khởi nghiệp tại các huyện Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình. Qua đó, đã cung cấp cho khởi nghiệp viên kiến thức về ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và thích ứng với biến đổi khí hậu; về maketing, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm, đăng ký bao bì, nhãn mác; kỹ năng quản lý, tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp, xây dựng ý tưởng kinh doanh, tinh thần đam mê khởi nghiệp cho thanh niên... Đồng thời, thực hành kỹ năng biên soạn tài liệu, xây dựng dự án, kỹ năng thuyết trình và tư duy khởi nghiệp cho đoàn viên thanh niên...

Thông qua đợt tập huấn, các khởi nghiệp viên có thêm trình độ, nhận thức, kỹ năng phân tích, quản lý kinh tế, nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của tỉnh trong công tác xã hội và xu thế hội nhập, phát triển kinh tế.

Đồng chí Đào Quang Diệu, Phó bí thư Tỉnh đoàn, tổ trưởng tổ thực thi Chương trình CPRP khẳng định: "Chương trình xóa đói giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa được Tỉnh đoàn Hà Giang quan tâm sát sao và coi là điểm đặc biệt trong chiến lược thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, thổi bùng khát vọng, lập thân, lập nghiệp, rút ngắn con đường đến thành công cho các bạn trẻ khởi nghiệp. Chính vì vậy, công tác tập huấn cho thanh niên khởi nghiệp theo Chương trình giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa đã được Tỉnh đoàn triển khai đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, góp phần hoàn thành mục tiêu, yêu cầu của Chương trình đề ra".

Chương trình tập huấn cho thanh niên khởi nghiệp theo Chương trình giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa năm 2018 sẽ tiếp tục được tổ chức tại các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần từ 6/8 đến ngày 17/8/2018 tới đây.CTV Dương Thắm - TĐ Hà Giang (TL)

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn XDIBFR
Nội dung