Bản tin sinh hoạt chi đoàn tháng 8-2015: Nghĩ về bảo vệ độc lập, chủ quyền đất nước hiện nay

Web.ĐTN: Cuộc đấu tranh để bảo vệ độc lập, giữ vững chủ quyền quốc gia sẽ thường xuyên và lâu dài. Nhân kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, nghĩ về bảo vệ độc lập, chủ quyền đất nước hiện nay.

Bài viết của đồng chí Nguyễn Thị Bình, Nguyên Phó Chủ tịch nước nhân dịp Cách mạng Tháng Tám, nghĩ về bảo vệ độc lập, chủ quyền đất nước hiện nay viết rằng Cách mạng Tháng Tám, kết quả của bao nhiêu năm chiến đấu dưới sự lãnh đạo của Bác Hồ và Đảng Cộng sản Việt Nam đã mang lại độc lập dân tộc cho nhân dân ta. Nhưng cuộc đấu tranh để bảo vệ độc lập, giữ vững chủ quyền quốc gia sẽ thường xuyên. Chúng ta không bao giờ được xa rời nhiệm vụ thiêng liêng đó.

Ngay sau ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, chúng ta bắt tay vào xây dựng đất nước, nhưng đã phải đấu tranh để bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia. Trong nhiều năm nay, đặc biệt là từ năm 2009, vấn đề biển đảo giữa Việt Nam và Trung Quốc tại Biển Đông bước vào một giai đoạn căng thẳng, phức tạp.

Nhân dân ta đã bước vào một giai đoạn mới vừa phải xây dựng đất nước, vừa phải đấu tranh để bảo vệ đất nước. Chúng ta phải kiên trì và khôn ngoan, không để bị động trong mọi tình huống. Chúng ta phải bảo vệ thành quả vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám và thành quả to lớn của hai cuộc kháng chiến mà nhân dân ta đã đổ bao nhiêu xương máu mới giành được. Đồng thời, chúng ta phải thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước. Chúng ta phải khắc phục cho được những mặt yếu kém, mạnh lên, vững hơn thì mới có điều kiện để bảo vệ đất nước.

Nói cách khác, chúng ta phải có nội lực vững mạnh. Nội lực trước hết và quan trọng nhất là sức mạnh của lòng dân, là ý chí đoàn kết dân tộc với sự lãnh đạo vững vàng, kiên định. Đó là bài học xương máu và quý báu nhất chúng ta có được từ lịch sử mấy ngàn năm, từ cuộc Cách mạng Tháng Tám, đặc biệt từ hai cuộc kháng chiến chống xâm lược ác liệt nhất vừa qua. Ngày nay, không những chúng ta cần phát huy truyền thống yêu nước đó mà phải nâng cao nó lên thành ý chí quật cường, tinh thần dân tộc mạnh mẽ, với khát vọng xây dựng một nước Việt Nam thực sự độc lập, tự do, dân chủ và phát triển, không thua kém ai, đem lại hạnh phúc cho mọi người dân.

Tải tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 8/2015 tại đây

Ngọc Anh

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn TPODWY
Nội dung

Tiêu điểm
Xem nhiều nhất