Tuổi trẻ Cần Thơ chung tay xây dựng văn minh đô thị và nông thôn mới

Web.ĐTN: Đó là chủ đề của Tháng thanh niên 2014, do Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ đề ra tại cuộc họp báo đánh giá tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 2 và triển khai các hoạt động tháng 3, vào ngày 25/2/2014.

Trong tháng 2/2014, các cơ sở Đoàn trên địa bàn thành phố đã triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên, tiêu biểu như đã sửa chữa trên 20km đường giao thông nông thôn, phát quang bụi rậm 95km, 20 cầu giao thông; hiến 3.347 đơn vị máu; khám, cấp phát miễn phí 900 cơ số thuốc trị giá 62,3 triệu đồng; tặng 3.142 phần qùa cho gia đình chính sách, hộ nghèo,  với tổng trị giá 757 triệu đồng; vận động trao 181 suất học bổng cho học sinh trị giá 130 triệu đồng; tư vấn giới thiệu việc làm 600 ĐVTN trong đó có gần 350 ĐVTN tìm được việc làm; phát 12.000 tờ bướm tuyên truyền nếp sống văn hóa, phòng chống tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, dịch cùm gia cầm; lắp đặ 210 pano tuyên truyền Luật giao thông đường bộ…
Tuổi trẻ Thốt Nốt tổ chức khám bệnh cho trẻ em nghèo
Tuổi trẻ Thốt Nốt tổ chức khám bệnh cho trẻ em nghèo

Tháng thanh niên -2014, với “Tuổi trẻ Cần Thơ chung tay xây dựng văn minh đô thị và nông thôn mới” và phương châm “Ứng xử văn hóa, hành động văn minh” theo đó cấp trực thuộc thực hiện ít nhất 1 công trình thanh niên cùng cấp, thành lập mới 01 mô hình thanh niên làm kinh tế có hiệu quả; 2 công trình phần việc thanh niên đối với mỗi cơ sở Đoàn; 5.000 thanh niên, học sinh được tư vấn, hướng nghiệp; 800 thanh niên được dạy nghề; 10.000 thanh niên được giới thiệu việc làm; kết nạp 8.000 đoàn viên mới; giới thiệu 1.500 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; thành lập các đội hình tình nguyện; tổ chức ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh và đồng loạt tổ chức ngày hội thanh niên tại thành phố cùng các quận, huyện…

Đây cũng là dịp các cấp bộ Đoàn trên địa bàn thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 01 CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn và thực hiện Kế hoạch số 109 KH/TWĐTN ngày 26/9/2013, Kết luận số 03 KL/TWĐTN ngày 26/9/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc triển khai Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”.

Võ Tấn Vĩnh,TĐ Cần Thơ -BA

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn HAVVEV
Nội dung

Tiêu điểm
Xem nhiều nhất