Tây Ninh: Ký kết phối hợp tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số

Web.ĐTN: Sáng 03/8, tại Tỉnh đoàn Tây Ninh đã diễn ra Lễ ký kết chương trình phối hợp tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2022 giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh.

Hoạt động ký kết nhằm mục tiêu phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; nâng cao nhận thức trong đoàn viên, hội viên thanh niên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; nâng cao chất lượng hoạt động, thu hút thanh niên dân tộc thiểu số tham gia vào tổ chức và hoạt động Đoàn, Hội, Đội.
Đại diện UBND tỉnh và Hội LHTN Việt Nam tỉnh kí kết phối hợp
Đại diện UBND tỉnh và Hội LHTN Việt Nam tỉnh ký kết chương trình phối hợp


Theo đó, các hoạt động trong công tác phối hợp sẽ được cụ thể hóa hằng năm và tổ chức thực hiện sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, trọng tâm xoay quanh các nội dung:  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; vận động thanh niên dân tộc thiểu số tích cực tham gia các hoạt động giúp đỡ cộng đồng; xây dựng lực lượng nòng cốt trong thanh niên dân tộc thiểu số; tiếp tục duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động các cơ sở hội tại các vùng thanh niên dân tộc; mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số, xây dựng và nhân rộng các mô hình thanh niên dân tộc thiểu số làm kinh tế giỏi.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Tây Ninh và
Hội LHTN Việt Nam tỉnh sẽ triển khai các nội dung xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới đối với thanh niên dân tộc thiểu số; quan tâm, chăm lo, động viên, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho thanh thiếu niên dân tộc thiểu số; tăng cường công tác phối hợp cùng các ngành phổ biến kiến thức khoa học công nghệ như: phổ cập tin học, dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật; tổ chức gặp mặt, tuyên dương các điển hình thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu; ưu tiên xây dựng các tổ ủy thác vay vốn do thanh niên quản lý trong vùng có đông thanh niên dân tộc thiểu số; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại địa bàn có đông thanh niên dân tộc thiểu số sinh sống và lao động....


CTV Đăng Khoa - TĐ Tây Ninh(PL)

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn FXDPVS
Nội dung