Đồng Tháp: Tổng kết công tác Hội và phong trào Thanh niên năm 2016

Web.ĐTN: Ngày 04/01, Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam Tỉnh Đồng Tháp tổ chức tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2016 và triển khai chương trình công tác năm 2017.

Trong năm 2016 Ủy ban Hội các cấp trong tỉnh tổ chức khám và phát hơn 41.500 suất thuốc miễn phí, tặng 1.000 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động tuyên truyền, tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông tiếp tục được đẩy mạnh, cụ thể: tổ chức 03 “Hội thi tìm hiểu kiến thức An toàn giao thông và kỹ thuật lái xe an toàn” năm 2016; tổ chức Diễn đàn “Thanh niên công nhân với văn hóa giao thông”, bên cạnh đó Ủy ban Hội các cấp cũng duy trì và thực hiện tốt các hoạt động về an toàn giao thông tại địa phương. Duy trì và củng cố 22 bến đò ngang an toàn, 149 đội hình an toàn tại các cổng trường. Triển khai chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt”.Tổ chức hiệu quả các Chương trình “Khởi sự lập nghiệp” cho Thanh niên; Tổ chức Chương trình Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2016) với nhiều hoạt động thu hút trên 800 đoàn viên, hội viên thanh niên và người dân tham dự. Nổi bật, trong năm đã tổ chức “Tập huấn triển khai các hoạt động ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống; tổ chức 02 lớp “Tập huấn tuyên truyền đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và kiến thức nông nghiệp nông thôn” tỉnh Đồng Tháp; phối hợp với Cụm phía Nam sông Tiền tổ chức lớp tập huấn “Hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng theo hướng an toàn” năm 2016.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2016
Khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2016


Tuy nhiện công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Đồng Tháp năm 2016 cũng còn gặp những khó khăn, hạn chế nhất định như: phương thức hoạt động của tổ chức Hội cơ sở vẫn còn chậm đổi mới; việc quan tâm hỗ trợ tập huấn cho cán bộ Hội  chưa kịp thời; chế độ hội họp sinh hoạt, sơ, tổng kết chưa đảm bảo; chất lượng hoạt động các Chi hội trong doanh nghiệp còn hạn chế…

Tại hội nghị anh Nguyễn Văn Vũ Minh - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh có những định hướng cho năm 2017, trong đó tập trung các công trình phần việc chào mừng Đại hội Đoàn các cấp (xây dựng Nông thôn mới, Văn minh đô thị…); hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp; củng cố và nâng chất các đội hình Thanh niên tình nguyện; tăng cường tổ chức các hoạt động, sân chơi cho Thanh niên; tăng cường huy động các nguồn lực; cụ thể hóa chương trình năm phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương…

Dịp này, Ban thư ký Hội LHTN Việt Nam Tỉnh cũng đã khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2016.Lê Thị Huyền Ngân - TĐ Đồng Tháp (KA)

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn KBEGQM
Nội dung