Lào Cai: Dự án 600 trí thức trẻ về các huyện nghèo

Web.ĐTN: Trong 5 năm, các đội viên Dự án đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc khai thác thế mạnh của địa phương, tổ chức, triển khai thực hiện phát triển sản xuất, chủ động nghiên cứu, vận dụng kiến thức chuyên môn, kỹ thuật vào việc hướng dẫn nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển bền vững.

Dự án được bắt đầu từ đầu năm 2011 và triển khai tại 34 xã thuộc 03 huyện nghèo Bắc Hà, Mường Khương, Si Ma Cai. Qua tuyển chọn có 34 đội viên thuộc Dự án được bố trí tại 34 xã (Bắc Hà 18 người, Mường Khương 7 người, Si Ma Cai 9 người).

Sau 5 năm về xã công tác, các đội viên Dự án đã khẳng định được năng lực lãnh đạo,quản lý, điều hành thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của phó chủ tịch UBND xã, góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước, tạo được những chuyển biến trong công tác xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội cho chính quyền địa phương, được chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận.

Các đội viên Dự án đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc khai thác thế mạnh của địa phương, tổ chức, triển khai thực hiện phát triển sản xuất, chủ động nghiên cứu, vận dụng kiến thức chuyên môn, kỹ thuật vào việc hướng dẫn nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuấtgóp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển bền vững như: Đưa giống ngô hàng hóa, lúa cao sản có năng xuất cao vào trong sản xuất; xây dựng các mô hình phát triển kinh tế tại địa phương, đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới...


Dự án được bắt đầu từ đầu năm 2011 và triển khai tại 34 xã thuộc 03 huyện nghèo Bắc Hà, Mường Khương, Si Ma Cai. Qua tuyển chọn có 34 đội viên thuộc Dự án được bố trí tại 34 xã (Bắc Hà 18 người, Mường Khương 7 người, Si Ma Cai 9 người).
UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ về làm phó chủ tịch UBND xã tại 3 huyện nghèo của tỉnh. 32 đội viên tham gia Dự án đã về tham dự

Ngoài ra, một số mô hình phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân được đưa vào triển khai rộng rãi và nhận được những phản ánh tích cực như: Dự án cây dược liệu Atiso tại xã Na Hối, huyện Bắc Hà; Dự án trồng cây tam thất tại xã Mản Thẩn huyện Si Ma Cai; Mô hình cánh đồng một giống lúa Sén Cù tại xã Bản Xen huyện Mường Khương; Mô hình phát triển du lịch địa phương từ sản phẩm hoa Tam Giác Mạch tại xã Lử Thẩn huyện Si Ma Cai; Mô hình Biogas túi ủ giá rẻ giúp giải quyết vấn đề môi trường và nhiên liệu sinh hoạt cho người dân; mô hình chăn nuôi trên đệm lót sinh học để cải thiện môi trường nông thôn tại xã Bản Phố, mô hình đang được thử nghiệm ở thôn Phéc Bủng 1, xã Bản Phố huyện Bắc Hà... Bên cạnh đó, các đội viên Dự án còn tích cực tham gia xây dựng phong trào ở địa phương, tham gia chỉ đạo các phong trào hoạt động Đoàn thanh niên ở đơn vị.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2012 – 2016, số đội viên Dự án được đánh giá hoàn hành xuất sắc nhiệm vụ là 42,1%, hoàn thành tốt nhiệm vụ 53%, hoàn thành nhiệm vụ 5,9%. Nhiều đội viên vinh dự được Trung ương Đoàn tặng bằng khen như đội viên Tráng Seo Pao, Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà; đội viên Giàng Seo Châu, Chủ tịch UBND xã Mản Thẩn, huyện Si Ma Cai - là 1 trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2016; đội viên Ninh Thị Kim Thảo, Phó Chủ tịch UBND xã Bản Xen, huyện Mường Khương - là 1 trong 45 “cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc năm 2016”.

Đặc biệt, trong những năm qua, Tỉnh đoàn Lào Cai đã có nhiều giải pháp hỗ trợ, tổ chức các hoạt động ý nghĩa cho đội viên Dự án 600, như: Diễn đàn “Trí thức trẻ chung tay cùng xã nghèo vượt khó”; Chương trình đối thoại “giữa đồng chí Bí thư tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh với đoàn viên, thanh niên tỉnh Lào Cai”; tổ chức chương trình giao lưu "Trí thức trẻ tình nguyện" tại đoàn kinh tế quốc phòng 345, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát”.

Nhiều hoạt động là môi trường để các trí thức trẻ giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm công tác, học tập các mô hình hay, hiệu quả....và phát huy sự sáng tạo của của các đội viên trong đề xuất các giải pháp khả thi góp phần thực hiện phát triển kinh tế xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, nắm bắt những khó khăn vướng mắc và đề xuất những giải pháp, cơ chế, chính sách và các điều kiện cần thiết để các đội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Dịp này, các đại biểu đã tham luận đánh giá công tác thực hiện triển khai Dự án trong 5 năm qua, nêu lên những thuận lợi và khó khăn, đồng thời đề xuất những ý kiến, biện pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn nữa chủ trương tuyển chọn trí thức trẻ ưu tú có trình độ đại học tăng cường về làm phó chủ tịch UBND xã tại địa phương trong thời gian tới./.Ngọc Anh

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn LLFPNM
Nội dung