Trà Vinh tuyển chọn trí thức trẻ về công tác tại xã khó khăn

Trong hai ngày 28 và 29/7, Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh tổ chức tuyển chọn 27 trí thức trẻ ưu tú tình nguyện về công tác tại các xã đặc biệt khó khăn, xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số, tham gia phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2013-2020.

Đồng chí Bùi Thiết Côn - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh cho biết, đây là chương trình thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 (Đề án 500) của Thủ tướng Chính phủ.

Kỳ thi tuyển chọn trí thức trẻ về nông thôn đợt này thu hút 251 ứng cử viên trên địa bàn tỉnh đăng ký dự thi. Sẽ có 27 trí thức trẻ được chọn về công tác tại 27 xã thuộc 5 huyện của tỉnh Trà Vinh là Càng Long, Cầu Kè, Châu Thành, Trà Cú, Duyên Hải; trong đó, sẽ có 19 trí thức trẻ về công tác tại 19 xã đặc biệt khó khăn, có đông đồng bào dân tộc Khmer của huyện Trà Cú.

a
Ảnh minh họa

Mọi thông tin về việc tuyển chọn trí thức trẻ theo Đề án 500 đợt này được đăng tuyển công khai trên website của Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh. Nội dung thi tuyển gồm 4 phần: kiến thức chung; hiểu biết chung, mục tiêu, lý tưởng cống hiến; xử lý tình huống; tác phong, hình thức của ứng cử viên.

Mục tiêu của Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về xã tham gia phát triển phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 là phấn đấu đến năm 2015, cả nước tuyển chọn được 500 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về 500 xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc và miền núi theo nhu cầu sử dụng nhân lực của từng xã, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới./.

(Nguồn vietnamplus.vn)- ĐH

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn EQDIAH
Nội dung