Triển khai đề án đưa 500 trí thức trẻ về nông thôn, miền núi

Ngày 11/4, tại thành phố Huế, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị "Triển khai Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh nhấn mạnh với trách nhiệm là cơ quan được Thủ tướng Chính phủ giao làm thường trực tổ chức thực hiện đề án, đến nay, Bộ Nội vụ đã thành lập ban chỉ đạo thực hiện đề án và ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện đề án.

Bộ đã hướng dẫn các tỉnh điều tra khảo sát xác định nhu cầu bố trí, sử dụng trí thức trẻ trên phạm vi 1.644 xã thuộc 170 huyện của 40 tỉnh có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.
a
Cán bộ Đoàn kinh tế Quốc phòng 379 Điện Biên và các trítri thức trẻ trao đổi kinh nghiệm trồng và chăm sóc các giống cây ăn quả.

Căn cứ kết quả điều tra, khảo sát và nhu cầu thực tiễn, Bộ Nội vụ đã phê duyệt phân bổ 500 trí thức trẻ cho 163 huyện của 34 tỉnh trên phạm vi cả nước vào các chức danh công chức cấp xã. Đây là đề án mang tính đột phá trong việc tổ chức cán bộ, để giúp cho đảng bộ và nhân dân địa phương phát triển kinh tế-xã hội, cũng là dịp để thanh niên rèn luyện và tạo nguồn cán bộ cho xã, huyện.

Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn miền núi giai đoạn 2013-2020, được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 1758/QĐ-TTg phê duyệt ngày 30/9/2013, với mục tiêu tuyển chọn 500 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn để bố trí vào các chức danh công chức xã nhằm giúp cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương phát triển kinh tế-xã hội góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đồng thời thông qua hoạt động thực tiễn để đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ cho địa phương.

Mục tiêu đề án đặt ra là đến năm 2015, tuyển chọn được 500 trí thức trẻ tăng cường về 500 xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc và miền núi; trong đó, năm 2014 tuyển chọn, bồi dưỡng và bố trí 300 trí thức trẻ.

Đối tượng của đề án là thanh niên có quốc tịch Việt Nam, đáp ứng một số điều kiện như dưới 30 tuổi; có trình độ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành phù hợp với yêu cầu bố trí và sử dụng của chính quyền cơ sở; có phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch gia đình rõ ràng; có sức khỏe tốt và khả năng đào tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn cán bộ, công chức các địa phương... Việc tuyển chọn được thực hiện theo hình thức xét kết quả học tập và phỏng vấn trực tiếp ứng viên về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của chức danh công chức cấp xã.

Tại hội nghị, sau khi nghe Hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án từ công tác tuyển chọn, bồi dưỡng, bố trí trí thức trẻ về các xã công tác đến việc theo dõi, kiểm tra thực hiện đề án của Bộ Nội vụ, các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận để thống nhất từng nội dung công việc cũng như thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan trong việc thực hiện đề án.

Các đại biểu cũng chia sẻ những khó khăn vướng mắc trong việc tổ chức triển khai thực hiện đề án và đề ra giải pháp tháo gỡ khó khăn thực hiện thống nhất, đạt mục tiêu đề án đề ra./.

(NguồnTTXVN) - ĐH

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn KXMGJJ
Nội dung