Thanh Hóa: 61 trí thức trẻ làm phó chủ tịch xã

Ngày 19.3, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt danh sách trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm phó chủ tịch UBND các xã thuộc 7 huyện nghèo

ảnh minh họa
ảnh minh họa
Đó là các huyện: Thường Xuân, Như Xuân, Lang Chánh, Bá Thước, Quan Sơn, Quan Hóa và Mường Lát.

Được biết, sau thời gian thực hiện tuyển chọn theo quy định và hướng dẫn, UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định tuyển dụng 61 trí thức trẻ (41 nam) có đủ điều kiện, trình độ về làm phó chủ tịch xã tại các huyện nghèo của tỉnh.

Ngoài những trí thức trẻ người dân tộc Kinh, còn có những trí thức trẻ người dân tộc Mường, Thái và Thổ.

(Nguồn Dân Việt) -ĐH

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn DWHXZQ
Nội dung