Bình Định: Phỏng vấn tuyển chọn 20 trí thức trẻ ưu tú tăng cường làm Phó chủ tịch các xã nghèo

Web.ĐTN: Ngày 17.12, tại Sở Nội vụ, Bộ Nội vụ và UBND tỉnh đã tổ chức phỏng vấn tuyển chọn 20 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm phó chủ tịch UBND các xã tại huyện Vĩnh Thạnh, An Lão, Vân Canh.

a
Ứng cử viên trẻ tham gia phỏng vấn
Tham dự lễ khai mạc phỏng vấn có đồng chí Vũ Đăng Minh, Vụ trưởng Vụ công tác thanh niên - Bộ Nội vụ, Trưởng Ban quản lý Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú; cùng các thành viên Hội đồng tuyển chọn đội viên Dự án của tỉnh.

68 ứng viên là trí thức trẻ, có trình độ đại học tham gia phỏng vấn, trong đó 19 ứng viên dự tuyển vào huyện Vân Canh, 28 ứng viên dự tuyển vào huyện Vĩnh Thạnh và 21 ứng viên dự tuyển vào huyện An Lão.

Căn cứ vào kết quả phỏng vấn, bảng điểm đại học và điểm ưu tiên, Hội đồng tuyển chọn đội viên Dự án của tỉnh sẽ chọn 20 ứng viên tăng cường về làm phó chủ tịch các xã tại 3 huyện trên, trong đó: Vân Canh tuyển 7 ứng viên, Vĩnh Thạnh tuyển 5 và An Lão tuyển 8 ứng viên.

Đến nay, Bình Định là tỉnh thứ 17 trong tổng số 20 tỉnh trong cả nước có huyện nghèo tổ chức xét tuyển trí thức trẻ ưu tú tăng cường về làm phó chủ tịch UBND xã.

(CTV Võ Hoài Đức – TĐ Bình Định)- ĐH

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn MVDWKP
Nội dung