CỜ - HUY HIỆU - HỘI CA

CỜ - HUY HIỆU - HỘI CA


    Cờ Đội


      -   Nền đỏ.
      -   Hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba (2/3) chiều dài.
      -   Ở giữa có hình huy hiệu Đội.

      -   Đường kính huy hiệu bằng hai phần năm (2/5) chiều rộng cờ.

    Huy Hiệu


      

       -  Hình tròn, ở trong có hình Măng non trên nền cờ đỏ sao vàng, ở dưới có băng chữ “Sẵn sàng”.

        Khẩu hiệu Đội :
                      “Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa
                       Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại : Sẵn sàng!”.

                     -    Khăn quàng : bằng vải màu đỏ, hình tam giác cân có đường cao bằng một phần

  (1/4) cạnh đáy. (Đường cao 0,25 m và cạnh đáy 1 m).

    Đội Ca


Ban Biên tập

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn JDOUCV
Nội dung