Toàn văn Diễn văn Bế mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

Web.ĐTN: Ban biên tập website doanthanhnien.vn trân trọng giới thiệu toàn văn bài Diễn văn Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 của đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong (sáng ngày 13/12).


DIỄN VĂN BẾ MẠC
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2017 - 2022

------------
                                         

Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý,

Thưa toàn thể Đại hội,


Sau 3 ngày rưỡi làm việc tích cực, sôi nổi, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI đã hoàn thành các nội dung theo kế hoạch.

Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2012 - 2017; Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung.

Đại hội đã phát huy dân chủ bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XI gồm 151 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, tiêu biểu cho tuổi trẻ cả nước. Trong phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn. Đại hội tin tưởng Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XI đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức rèn luyện, phấn đấu, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Đại hội vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, các đồng chí cán bộ đoàn các thời kỳ, các em thiếu nhi, cùng nhiều đại biểu khách quý đã tới dự khai mạc và tham dự các hoạt động của Đại hội, mang đến Đại hội những tình cảm đặc biệt, sự cổ vũ, động viên to lớn đối với tuổi trẻ Việt Nam.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã phát biểu chỉ đạo, khẳng định vai trò xung kích cách mạng của tuổi trẻ và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đồng thời chỉ ra những nhiệm vụ trọng yếu đối với công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, trách nhiệm của các ngành, các cấp và toàn xã hội quan tâm chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục và phát huy thế hệ trẻ, khẳng định niềm tin, sự kỳ vọng đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tặng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam mang dòng chữ: Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã ký kết Nghị quyết liên tịch về Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2017 - 2022; Thủ tướng Chính phủ quan tâm dành thời gian tới dự, phát biểu với đại biểu Đại hội; nhiều đồng chí Bộ trưởng trực tiếp đối thoại chính sách với đại biểu Đại hội đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với thanh niên và công tác thanh niên.

Kính thưa các đồng chí đại biểu,

Kính thưa Đại hội,


Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI biểu thị quyết tâm của toàn Đoàn sẵn sàng đi đầu trong mọi khó khăn, thực hiện thành công mục tiêu: “Xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình; có tri thức, sức khỏe, hoài bão và khát vọng vươn lên. Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh, tập hợp đoàn kết đông đảo thanh niên, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và tích cực tham gia bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Để thực hiện mục tiêu này, Đại hội đề ra 11 chỉ tiêu trọng tâm; 10 đề án trọng điểm; nhấn mạnh phải tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức hiệu quả 3 phong trào hành động cách mạng: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng 3 chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần, góp phần phát triển thanh niên toàn diện, khẳng định vai trò của Đoàn trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.

Đặc biệt, với tất cả niềm tự hào được là đội dự bị tin cậy của Đảng, Đại hội khẳng định quyết tâm xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và hành động, thường xuyên bổ sung nguồn sinh lực trẻ cho Đảng bằng đội ngũ đảng viên kết nạp từ đoàn viên và cán bộ trẻ có chất lượng giới thiệu cho Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở các cấp. Tích cực đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng. Tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phòng chống tham nhũng, lãng phí, góp ý đảng viên, phòng chống suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực sự là môi trường rèn luyện trong sáng, nghĩa tình để cán bộ đoàn rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong công tác, chuyên môn nghiệp vụ. Làm tốt vai trò nòng cốt chính trị đối với Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và các tổ chức thành viên. Nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và tham gia bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, đại diện tiếng nói nguyện vọng của trẻ em.

Kính thưa các đồng chí đại biểu,

Kính thưa Đại hội,


Đại hội trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể, các tổ chức kinh tế - xã hội, các bậc lão thành cách mạng, các nhà khoa học, các văn nghệ sỹ, nhà báo, các doanh nghiệp, cán bộ đoàn các thời kỳ và các tầng lớp nhân dân đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu xây dựng các văn kiện Đại hội, hỗ trợ vật chất và tinh thần, góp phần tích cực vào thành công chung của Đại hội.

Đại hội bày tỏ sự biết ơn và đánh giá cao những cống hiến đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của các đồng chí trong Ban Bí thư, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X vì lý do công tác không tái cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI. Đại hội xin chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và mong muốn các đồng chí luôn quan tâm, tiếp tục cống hiến khả năng, kinh nghiệm phong phú của mình cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nói riêng, sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng và phát huy thế hệ trẻ nói chung.

Đại hội biểu dương các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi cả nước đã nỗ lực thi đua lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội, đóng góp cho thành công chung của Đại hội; chân thành cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí đã tham dự và tuyên truyền kịp thời, hiệu quả về Đại hội.

Đại hội biểu dương các tiểu ban phục vụ Đại hội, các cán bộ, công nhân viên cơ quan Trung ương Đoàn đã phấn đấu hết mình phục vụ Đại hội; cảm ơn đội ngũ cán bộ, nhân viên Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Bộ Tư lệnh cảnh vệ, Công an thành phố Hà Nội, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, khách sạn Khăn Quàng đỏ, khách sạn La Thành, khách sạn Kim Liên và các tập thể, cá nhân đã tận tuỵ ngày đêm phục vụ Đại hội, góp phần tích cực vào thành công của Đại hội.

Thưa các đồng chí,

Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã cổ vũ, động viên các cấp bộ đoàn, cán bộ đoàn viên, thanh niên cả nước bước vào một nhiệm kỳ công tác mới với nhiều thời cơ thuận lợi, nhưng cũng không ít thách thức, khó khăn. Việc triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội là nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi từng cấp bộ đoàn, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình, sáng tạo trong việc cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết tại mỗi cấp. Mỗi đại biểu hãy mang quyết tâm hành động, phương châm “nói đi đôi với làm” của Đại hội vào quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. Cần khẩn trương xây dựng chương trình hành động, triển khai ngay những nội dung đã được Đại hội thông qua, tạo tâm thế vững chắc cho một nhiệm kỳ mới với những kết quả cụ thể ngay từ những hoạt động chào mừng thành công Đại hội.

Đại hội XI của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là Đại hội của hành động với khẩu hiệu Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển. Đại hội kêu gọi toàn thể đoàn viên, thanh thiếu nhi Việt Nam hãy giương cao ngọn cờ vinh quang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nắm chắc thời cơ, vận hội mới, đoàn kết, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi thách thức, phát huy vai trò tiên phong, tình nguyện, sáng tạo, phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thành công sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Với niềm tin tưởng đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Trân trọng cảm ơn và chúc sức khoẻ các đồng chí./.Ban Biên tập

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn BWIOVO
Nội dung