Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa X ( hiện tại )

TRÍCH YẾU LÝ LỊCH BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN KHÓA X

TRÍCH YẾU LÝ LỊCH BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN KHÓA X

 Đ/c Lê Quốc Phong
Đ/c Lê Quốc Phong
Họ và tên:  LÊ QUỐC PHONG - Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2012 - 2017 (từ ngày 21/4/2016 đến nay).

- Ngày sinh:  03/05/1978

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Ngày vào Đảng: 19/5/2000; ngày chính thức 19/5/2001

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ thạc sỹ: Thạc sỹ Sinh học

- Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ hiện nay: Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2012 - 2017 (từ ngày 21/4/2016 đến nay);  Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2013 - 2018; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam.TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ 9/1993 – 9/1995: Ủy viên BCH Đoàn trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

- Từ 3/1997 – 11/1999: Ủy viên BTV, Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh, Ủy viên BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên TP Hồ Chí Minh.

- Từ 11/2002 – 12/2004: Bí thư Đoàn trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh, Ủy viên BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy viên Ban thư ký Hội sinh viên TP Hồ Chí Minh, Phó trưởng Phòng công tác chính trị trường Đại học Khoa học tư nhiên TP Hồ Chí Minh (từ 4/2003), Bí thư chi bộ Sinh viên, Ủy viên BCH Đảng bộ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh,, Phó Bí thư Ban cán sự Đoàn Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh, Ủy viên BCH Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh.

- Từ 01/2005 – 9-2007: Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh (từ 01/2005), Phó trường Ban Đại học chuyên nghiệp Thành Đoàn (từ 01/2005), Bí thư Ban Cán sự Đoàn Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (từ 10/2005), Ủy viên BCH Đảng bộ Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (từ 3/2006), Phó Chủ tịch Hội sinh viên TP Hồ Chí Minh (từ 01/2005).

- Từ 9/2007 – 4/2009: Phó Bí thư Thành Đoàn (từ 10/2007), Trưởng Ban Thanh niên trường học Thành Đoàn (từ 9/2007), Ủy viên BCH Trung ương Đoàn (từ 12/2007), Chủ tịch Hội Sinh viên TP Hồ Chí Minh (từ 4/2008), Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (từ 2/2009).

- Từ 04/2009 – 2012: Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực, Trưởng Ban Thanh niên trường học Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh (từ 9/2009), Phó  Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên TP Hồ Chí Minh.

- Tháng 7/2013: Thành ủy viên TP. Hồ Chí Minh.

- Tháng 3/2013: Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Bí thư Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP Hồ Chí Minh

- Chiều ngày 21/12/2013, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 4 – khóa X, Hội nghị đã bầu đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa X, Bí thư Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh làm Bí thư Trung ương Đoàn khóa X.

- Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX diễn ra từ ngày 27-29/12/2013, đồng chí Lê Quốc Phong - Bí thư Trung ương Đoàn khóa X được bầu làm Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2013 - 2018.

- Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng diễn ra từ ngày 20-28/1/2016 tại Hà Nội, đồng chí Lê Quốc Phong - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam được bầu vào Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng.

- Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X, ngày 21/4/2016 (Hà Nội), đồng chí Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.


Đ/c Nguyễn Mạnh Dũng
Đ/c Nguyễn Mạnh Dũng
Họ và tên: NGUYỄN MẠNH DŨNG

- Sinh ngày: 19/8/1973

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
- Ngày vào Đảng: 12/3/1998; Ngày chính thức: 12/3/1999.

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Khoa học ngành Kinh tế, Cử nhân Ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Anh.

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ công tác: Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn. Ngày 10/4/2014, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã triển khai quyết định số 739-QĐ/TWĐTN – BTC về việc phân công đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng giữ chức vụ Bí thư thường trực BCH Trung ương Đoàn (Khoá X).

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ tháng 10/1994 - 07/1995: Cán bộ Uỷ ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam.

- Từ tháng 08/1995 - 04/1998: Chuyên viên Ban thanh niên trường học Trung ương Đoàn.

- Từ tháng 05/1998 - 06/2001: Thư ký Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

- Tháng 6/2001: Phó phòng tổng hợp thi đua, Văn phòng Trung ương Đoàn.

- Từ tháng 07/2001 - 02/2005: Phó phòng tổng hợp thi đua, Thư ký Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

+ Tháng 12/2002: Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đoàn.

+ Tháng 02/2003: Phó chánh văn phòng Trung ương Đoàn.

+ Tháng 12/2003: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ VII được hiệp thương bầu làm Uỷ viên Ban thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

- Từ tháng 03/2005 - 12/2007: Trưởng Ban thanh niên trường học Trung ương Đoàn.

+ Tháng 08/2005: Hội nghị BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ tư (khoá VII) hiệp thương bầu làm Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam và được phân công làm Phó Chủ tịch thường trực Hội Sinh viên Việt Nam

+ Tháng 10/2005: Tại Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương Đoàn lần thứ 20 được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Trung ương Đoàn.

+ Tháng 10/2006: Hội nghị BCH Trung ương Đoàn lần thứ 11 (khoá VIII) bầu vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn.

- Từ tháng 12/2007 - 12/2011: Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đoàn và Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ nhất (khoá IX) bầu vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn.

+ Tháng 02/2008: Ban Thường vụ Trung ương Đoàn phân công làm Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn.

+ Tháng 08/2010: Tại Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương Đoàn lần thứ 21 được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan và Ban chấp hành Đảng bộ bầu vào Ban thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn.

- Từ tháng 12/2011 đến nay: Tại Hội nghị BCH Trung ương Đoàn lần thứ 12 (khóa IX) được bầu làm Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông quốc gia (4/2012), Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam (5/2012).

- Ngày 10/4/2014, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã triển khai quyết định số 739-QĐ/TWĐTN – BTC về việc phân công đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng giữ chức vụ Bí thư thường trực BCH Trung ương Đoàn (Khoá X).

 
Đ/c Nguyễn Long Hải
Đ/c Nguyễn Long Hải
Họ và tên: NGUYỄN LONG HẢI

- Sinh ngày: 03/5/1976

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: xã Đồng Luận, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ

- Ngày vào Đảng: 06/3/1998; Ngày chính thức: 06/3/1999

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật học

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ công tác: Bí thư BCH Trung ương Đoàn khóa X, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.


TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ tháng 9/1991 - 6/1994: Học sinh Trường PTTH Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ (Lớp trưởng, Phó Bí thư Đoàn Trường PTTH Thanh Sơn).

- Từ tháng 9/1994 - 12/1998: Sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội.

(Lớp phó học tập; Phó Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ nhiệm CLB Luật gia trẻ Trường Đại học Luật Hà Nội).

- Từ 6/1999  - 1/2000: Cán bộ Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn.

- Từ 12/2000 - 8/2001: Cán bộ Bộ phận thường trực Ban thư ký Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam.

- Từ 8/2001 - 9/2005: Thư ký Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

- Từ 10/2005 - 11/2007: Phó Chánh văn phòng Trung ương Đoàn, Thư ký Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa VIII (từ tháng 10/2006).

- Từ 11/2007 - 02/2009: Phó Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn.

(Được bầu là Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX - tháng 12/2007; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra, Phó ban thường trực Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn - tháng 2/2008).

- Từ 02/2009 - 4/2010: Đi đào tạo thực tế ở cơ sở, giữ chức Phó Bí thư, sau đó được phân công làm Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn Quảng Ninh.

- Từ 4/2010: Được điều động trở lại làm Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn.

- Từ 01/2012 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa IX, Chánh văn phòng Trung ương Đoàn.

(Đã tham gia: Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối cơ quan Trung ương Đoàn, Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam - khóa IV, V; Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam - khóa I, II; Phó Tổng Thư ký Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam khóa I).

 
Đ/c Nguyễn Phi Long
Đ/c Nguyễn Phi Long
Họ và tên: NGUYỄN PHI LONG

- Ngày sinh: 12/3/1976

- Dân tộc Kinh

- Quê quán: Phường Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

- Ngày vào đảng: 5/3/1998; Ngày chính thức: 5/3/1999

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư vận tải – Kinh tế đường sắt, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Giao thông vận tải, đang làm nghiên cứu sinh ngành Quản trị kinh doanh tại trường Đại học Giao thông vận tải.

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ công tác hiện nay: Bí thư BCH Trung ương Đoàn khóa X, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VII, Trưởng Ban Biên tập trang tin điện tử của Hội LHTN Việt Nam.


TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ 1982 – 1994: Học sinh trường PTCS Yên Thịnh – Hồng Hà, trường PTTH Lý Thường Kiệt, TP Yên Bái; Tham gia Đội TNTP Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy viên BCH Đoàn trường PTTH Lý Thường Kiệt.

- Từ 1994 – 1998: Sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải Hà Nội; Phó Bí thư chi Đoàn, Ủy viên BCH Đoàn trường, Phó Chủ tịch Hội sinh viên trường.

- Từ 9/1998 – 5/1999: Cán bộ tình nguyện tại Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn – Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

- Từ 01/11/2011: Được tuyển dụng vào biên chế của Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn – Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

+ Được bầu làm Bí thư chi Đoàn liên Ban Trường học – Thiếu nhi Trung ương Đoàn, Ủy viên BCH Công đoàn ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn (2001 - 2005).

+ Được bầu làm Chủ tịch Công đoàn Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn (2002 - 2009).

+ Tháng 10/2002: Được bầu làm Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đoàn thanh niên khối cơ quan Trung ương Đoàn XX, XXI (3/2009 rút khỏi Ban chấp hành).

+ Tháng 12/2003: Được hiệp thương cử làm Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa VII (Nhiệm kỳ 2003 - 2008).

+ Tháng 5/2004: Phó Chánh văn phòng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

+ Tháng 10/2006: Chánh văn phòng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

- Tháng 3/2005: Được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Thanh niên  khối cơ quan Dân vận Trung ương khóa I (nhiệm kỳ 2005 - 2007).

- Tháng 3/2005: Được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX (nhiệm kỳ 2012 - 2017).

- Tháng 12/2007: Được bầu làm ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX (nhiệm kỳ 2012 – 2017)

- Từ 15/02/2008 - 02/2009: Phó Trưởng Ban Thanh  niên trườn học Trung ương Đoàn khóa IX.

- Từ 20/02/2009 – 1/4/2010: Luân chuyển công tác về Tỉnh Đoàn Hải Dương, giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hải Dương.

- Từ 1/4/2010 – 13/1/2011: Phó Trưởng Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (nhiệm kỳ 2008 - 2012).

- Từ 14/1/2011 – 30/6/2011: Phó Trưởng Ban đoàn kết Tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn khóa IX.

- Từ 28/6/2011 – 27/12/2011:

+ Được bầu làm Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa IX (nhiệm kỳ 2007 - 2012), Phó Trưởng Ban đoàn kết Tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn.

+ Được hiệp thương cử làm Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa IX (nhiệm kỳ 2010 - 2014).

- Ngày 28/12/2011: Được hiệp thương cử làm Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VI.
- Ngày 1/7/2012: Trưởng Ban đoàn kết Tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn khóa IX.

- Tháng 10/2012: Được bầu làm Bí thư chi bộ Ban đoàn kết Tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn (nhiệm kỳ 2012 - 2015).

- Tháng 12/2012: Được bầu làm Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa X (nhiệm kỳ 2012 - 2017), Trưởng Ban đoàn kết Tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn khóa X.

- Tháng 2/2013: Được phân công làm Trưởng Ban biên tập Trang tin điện tử của Hội LHTN Việt Nam.

- Tháng 3/2013: Được chỉ định bổ sung tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn khóa XXI (nhiệm kỳ 2010 - 2015).

- Chiều ngày 18/8/2014, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ sáu – khóa X đã bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Phi Long đã được Hội nghị bầu làm Bí thư Trung ương Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2012 - 2017.

- Sáng ngày 29/12/2014, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII đã tín nhiệm, hiệp thương chọn cử đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn là Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019.


Đ/c Nguyễn Anh Tuấn
Đ/c Nguyễn Anh Tuấn
Họ và tên: NGUYỄN ANH TUẤN

- Ngày sinh: 26/11/1979

- Dân tộc Kinh

- Quê quán: Quảng Phong, Quảng Xương, Thanh Hóa

- Ngày vào đảng: 27/12/2001; Ngày chính thức: 27/12/2002

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngân hàng và Thị trường tài chính, Thạc sỹ Kinh tế (chuyên ngành Quản trị tài chính), đang làm nghiên cứu sinh Tài chính lưu thông tiền tệ và tín dụng.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Chức vụ công tác hiện nay: Bí thư BCH Trung ương Đoàn khóa X; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn.


TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC


- Từ 1997 – 2001: Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, Bí thư Chi Đoàn B1 – K39, Bí thư Chi đoàn Ngân hàng 39C, Ủy viên BCH Liên Chi đoàn Ngân hàng – Tài chính.

- Từ 2001 – 2003: Học viên Chương trình cao học về Quản trị Tài chính.

- Từ 2002 – 2004: Cán bộ Phòng Quản lý khoa học, Đại học Kinh tế Quốc dân.

- Từ 2004 – 2007:

+ Cán bộ Phòng Quản lý khoa học, Giảng viên Khoa Ngân hàng – Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân.

+ Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban chuyên môn Đoàn trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

- Từ 2007 – 6/2009:

+ Cán bộ Phòng Quản lý khoa học, Giảng viên Khoa Ngân hàng – Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân.

+ Giám đốc Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng về Ngân hàng, tài chính và chứng khoán, Đại học Kinh tế Quốc dân.

+ Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (khóa IX), Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội (khóa VIII), Bí thư Đoàn trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

- Từ 6/2009 – 1/2010:

+ Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn (khóa IX), Phó Trưởng Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn.
+ Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (khóa VIII), Giám đốc Trung tâm hỗ trợ và phát triển Sinh viên Việt Nam.

- Từ 2/2010 – 9/2011: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn (khóa IX), Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn, Thư ký Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Từ 10/2011 – 12/2011: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn (khóa IX), Phó Trưởng Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn.

- Từ 1/2012 – 6/2012:

+ Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn (khóa IX), Quyền Trưởng Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn.

+ Bí thư chi bộ Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn.

- Từ 7/2012 – 1/2013:

+ Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn (khóa IX, khóa X), Trưởng Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn.

+ Bí thư chi bộ Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn.

+ Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

- Từ 2/2013 đến nay:

+ Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn (khóa X), Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn.

+ Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đoàn.

+ Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương Đoàn.

+ Phó Trưởng Ban Thường trực ban chỉ đạo đổi mới và sắp xếp doanh nghiệp nhà nước Trung ương Đoàn.
+ Trưởng Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

+ Ủy viên Ban thư ký Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam.

+ Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

- Chiều ngày 18/8/2014, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ sáu – khóa X đã bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Anh Tuấn đã được Hội nghị bầu làm Bí thư Trung ương Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2012 - 2017.

v
Đ/c  Bùi Quang Huy
Họ và tên: BÙI QUANG HUY
- Ngày sinh: 25/3/1977

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

- Ngày vào Đảng: 9/3/2002; Ngày chính thức: 9/3/2003

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật
- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác:
Bí thư BCH Trung ương Đoàn khóa X, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn


TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ năm 1995 - 2000: Sinh viên trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, Bí thư Chi đoàn, Ủy viên BCH, Ủy viên BTV, Phó Bí thư Đoàn Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh.

- Từ 2000 - 2004: Chuyên trách Đoàn, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Luật Tp. HCM.

- Từ 2004 - 8/2007: Chuyên viên Phòng Tổ chức - Hành Chính, Bí thư Đoàn trường ĐH Luật Tp. HCM; Ủy viên BCH Đảng bộ Trường ĐH Luật Tp. HCM (8/2005 - 11/2007); Ủy viên BCH Thành đoàn Tp. HCM (11/2005 - 11/2007).

- Tháng 9/2007: Cán bộ Ban Thanh niên Trường học Thành đoàn Tp. HCM.

- Từ tháng 10/2007 - 5/2010: Bí thư Ban Cán sự Đoàn Đại học Quốc gia Tp. HCM (10/2007 – 6/2010); Ủy viên BTV Thành đoàn Tp. HCM (11/2007 – 11/2010); Ủy viên BCH Trung ương Đoàn khóa IX 9 (từ tháng 12/2007); Ủy viên BCH Đảng bộ Đại học Quốc gia Tp. HCM (01/2008 - 8/2010); Phó Trưởng Ban Công tác Sinh viên Đại học Quốc gia Tp. HCM (02/2008 – 5/2010).
- Từ tháng 6/2010 - 4/2012: Ủy viên BCH, Phó Trưởng ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn.

- Từ tháng 4/2012 - 3/2013: Ủy viên BCH, Phó Chánh văn phòng Trung ương Đoàn; từ tháng 12/2012, Ủy viên BTV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa X, Phó Chánh văn phòng Trung ương Đoàn.

- Từ tháng 4/2013 - 3/2015: Trưởng ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn; Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy viên BCH Đảng bộ Trung ương Đoàn, Bí thư Chi bộ Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn; Kiêm Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam (6/2014 - 6/2015).

- Từ tháng 4/2015 đến nay: Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn, Bí thư Chi bộ Ban Tổ chức Trung ương Đoàn, Ủy viên BTV Đảng ủy Trung ương Đoàn (từ tháng 8/2015)

 
Đ/c Nguyễn Ngọc Lương
Đ/c Nguyễn Ngọc Lương
Họ và tên: NGUYỄN NGỌC LƯƠNG

- Ngày sinh: 26/11/1978

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: xã Thiệu Vận, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Ngày vào Đảng: 29/5/2006; Ngày chính thức: 29/5/2007

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật Kinh tế, cử nhân Ngoại ngữ, đang học nghiên cứu sinh Luật

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Đã tốt nghiệp lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cao cấp khóa IV

- Chức vụ, đơn vị công tác:
Bí thư BCH Trung ương Đoàn khóa X, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ tháng 11/2003 - 02/2005: Phó Bí thư Chi đoàn cơ quan Ban Nội chính Trung ương; Thường trực Hội Đồng Bí thư Đoàn Khối Nội chính Trung ương.

- Từ thứng 03/2005 - 7/2006: Ủy viên BCH Đoàn Khối Nội chính Trung ương, Phó Chánh văn phòng Đoàn Khối Nội chính Trung ương.

- Từ năm 8/2006 - 6/2007:  Ủy viên BTV Đoàn Khối Nội chính Trung ương, Chánh văn phòng Đoàn Khối Nội chính Trung ương.

- Từ tháng 7/2007 - 01/2009: Ủy viên BTV Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Đoàn Khối các cơ quan Trung ương (từ tháng 12/2007).

- Từ tháng 02/2009 - 3/2010: Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

- Từ tháng 4/2010 - 6/2011: Phó Bí thư Thường trực Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên BCH Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối, Bí thư Chi bộ cơ quan Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

- Từ tháng 7/2011 - 11/2012: Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên BCH Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối, Bí thư Chi bộ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

- Từ tháng 12/2012 - 4/2015: Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Ủy viên BCH Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên BCH Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối, Bí thư Chi bộ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

- Từ tháng 5/2015 - 4/2016: Ủy viên BTV, Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Ủy viên BCH Đảng bộ Trung ương Đoàn (từ tháng 8/2015), Phó Bí thư Chi bộ Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn.

- Từ tháng 4/2016 đến nay: Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Ủy viên BCH Đảng bộ Trung ương Đoàn, Bí thư Chi bộ Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn.


Ban Biên Tập

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn PHUBLK
Nội dung