DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ THỨ NHẤT TRUNG ƯƠNG ĐOÀN CÁC THỜI KỲ


Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí Bí thư nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các thời kỳ.S
Đ/c Nguyễn Lam


1. Đồng chí NGUYỄN LAM

Bí thư Trung ương Đoàn khóa I,
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa II, khóa III
Chuyển công tác năm 1962f
Đ/c Vũ Quang

2.
Đồng chí VŨ QUANG

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa III,
(Ủy viên Ban Thường vụ khóa I,
Bí thư Trung ương Đoàn khóa II)
Chuyển công tác năm 1978d
Đ/c Đặng Quốc Bảo

3.
Đồng chí ĐẶNG QUỐC BẢO

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa III
Chuyển công tác năm 1982
f
Đ/c Vũ Mão4.
Đồng chí   VŨ MÃO

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa IV
Chuyển công tác năm 1987f
Đ/c Hà Quang Dự


5.
Đồng chí HÀ QUANG DỰ

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa V
(Bí thư thứ hai Trung ương Đoàn khóa IV)
Chuyển công tác năm 1992

f
Đ/c Hồ Đức Việt


6.
Đồng chí HỒ ĐỨC VIỆT

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa VI (Bí thư thường trực Trung ương Đoàn khóa V)
Chuyển công tác năm 1996

d
Đ/c Vũ Trọng Kim


7.
Đồng chí VŨ TRỌNG KIM

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa VI, khóa VII
Bí thư, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn khóa VI, khóa VII
Chuyển công tác năm 2001
f
Đ/c Hoàng Bình Quân


8. Đồng chí HOÀNG BÌNH QUÂN

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa VII, khóa VIII
Bí thư, Bí thư Trung ương Đoàn khóa VI,
Bí thư thường trực Trung ương Đoàn khóa thường trực VII
Chuyển công tác năm 2005

f
Đ/c Đào Ngọc Dung


9.
Đồng chí ĐÀO NGỌC DUNG

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa VIII
Bí thư,
Bí thư thường trực Trung ương Đoàn khóa thường trực VII, VIII
Chuyển công tác năm 2007g
Đ/c Võ Văn Thưởng10.
Đồng chí VÕ VĂN THƯỞNG

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa VIII, IX
Bí thư,
Bí thư thường trực Trung ương Đoàn khóa VIII
Chuyển công tác năm 2011
f
Đ/c Nguyễn Đắc Vinh

11.
Đồng chí NGUYỄN ĐẮC VINH

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa IX (tháng 10/2011 - 12/2012); khóa X (12/2012 - 4/2016)

Bí thư Trung ương Đoàn khóa IX (2008 - 2010)
Chuyển công tác năm 2011
Chuyển công tác năm 2011

Chuyển công tác tháng 4/2016
D
Đ/c Lê Quốc Phong
12. Đồng chí LÊ QUỐC PHONG

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa khóa X
(từ ngày 21/4/2016 đến nay)

Bí thư Trung ương Đoàn khóa X (21/3/2013 - 21/4/2016)

BBT

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn ZOUSAT
Nội dung