BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN KHÓA X, NHIỆM KỲ 2012 - 2017


>> Danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2012 - 2017, tải về tại đây
TRÍCH YẾU LÝ LỊCH BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN KHÓA Xa
Đ/c Nguyễn Đắc Vinh
   Họ và tên: NGUYỄN ĐẮC VINH - Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa X (từ tháng 12/2012 đến 21/4/2016); Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VI

- Sinh ngày: 25/11/1972

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: xã Quỳnh Dị, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An (nay là phường Quỳnh Dị, Thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An).

- Ngày vào Đảng: 24/11/2003; Ngày chính thức: 24/11/2004.

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Phó giáo sư, Tiến sĩ hóa học

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ công tác: Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa IX, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ năm 1986 - 1989: Đoàn viên trường Trung học Phổ thông Yên Hòa, Từ Liêm, Hà Nội.

- Từ tháng 9/1989 - 6/1990: Đoàn viên, Lưu học sinh tiếng Slovakia tại trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.

- Từ tháng 9/1990 - 6/1991: Học ngoại ngữ tại trường tiếng Kosice, Slovakia.

- Từ tháng 9/1991 - 6/1996: Sinh viên trường Đại học Tổng hợp kỹ thuật Bratislava, Slovakia.

- Từ tháng 9/1996 - 10/2000: Nghiên cứu sinh tại trường Đại học Tổng hợp kỹ thuật Bratislava, Slovakia.

- Từ tháng 2/2001 - 8/2008: Cán bộ giảng dạy tại Bộ môn Công nghệ Hóa học, khoa Hóa học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội:

+ Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Bí thư Liên chi đoàn khoa Hóa học (2002 - 3/2004).

+ Phó chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ Hóa học, khoa Hóa học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (12/2003 - 8/2008).

+ Phó bí thư Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội, Bí thư Đoàn trường Đại học Khoa học Tự nhiên (3/2004 - 5/2007), Đảng ủy viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên (7/2005 - 5/2007).

+ Bí thư Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội (5/2007 - 8/2008).

+ Phó chủ nhiệm khoa Hóa học (12/2007 - 8/2008).

+ Được phong hàm Phó giáo sư (12/2007).

+ Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa IX (từ tháng 12/2007).

+ Đảng ủy viên Đại học Quốc gia Hà Nội (5/2008 - 8/2008).

- Từ tháng 8/2008 - 12/2010: Bí thư BCH Trung ương Đoàn kiêm Trưởng ban Thanh niên Trường học (từ tháng 8/2008), Chủ tịch Hội Sinh Việt Nam (từ tháng 02/2009), Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (từ tháng 6/2009), Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam (từ tháng 10/2009 - 5/2010).

- Từ tháng 01/2011 đến nay: Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa XI (từ tháng 01/2011), Bí thư BCH Trung ương Đoàn phụ trách phía Nam (từ tháng 5/2011), Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn khóa IX (từ tháng 10/2011), Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam (từ tháng 10/2011), Đại biểu Quốc hội khóa XIII (từ tháng 5/2011).

-
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VI

- Ngày 30/6/2014, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lần thứ 10, khóa VI. Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn được hiệp thương bầu làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2009 - 1014.

- Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII diễn ra từ ngày 20-28/1/2016 tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

- Sáng ngày 16/4/2016, theo Quyết định của Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh được phân công giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An, nhiệm kỳ 2015-2020.

- Tại Hội nghị BCH Trung ương Đoàn khóa X (ngày 21/4/2016, Hà Nội), đồng chí Phạm Minh Chính -  Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định thôi giữ chức Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam cho đồng chí Nguyễn Đắc Vinh. Cũng tại Hội nghị đã nhất trí cho đồng chí Nguyễn Đắc Vinh rút khỏi Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X để thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Bộ Chính trị.
Đ/c Lê Quốc Phong

   Họ và tên:  LÊ QUỐC PHONG - Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2012 - 2017 (từ ngày 21/4/2016 đến nay).

- Ngày sinh:  03/05/1978

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Ngày vào Đảng: 19/5/2000; ngày chính thức 19/5/2001

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ thạc sỹ: Thạc sỹ Sinh học

- Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ hiện nay: Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2012 - 2017 (từ ngày 21/4/2016 đến nay);  Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2013 - 2018; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam.TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ 9/1993 – 9/1995: Ủy viên BCH Đoàn trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

- Từ 3/1997 – 11/1999: Ủy viên BTV, Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh, Ủy viên BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên TP Hồ Chí Minh.

- Từ 11/2002 – 12/2004: Bí thư Đoàn trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh, Ủy viên BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy viên Ban thư ký Hội sinh viên TP Hồ Chí Minh, Phó trưởng Phòng công tác chính trị trường Đại học Khoa học tư nhiên TP Hồ Chí Minh (từ 4/2003), Bí thư chi bộ Sinh viên, Ủy viên BCH Đảng bộ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh,, Phó Bí thư Ban cán sự Đoàn Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh, Ủy viên BCH Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh.

- Từ 01/2005 – 9-2007: Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh (từ 01/2005), Phó trường Ban Đại học chuyên nghiệp Thành Đoàn (từ 01/2005), Bí thư Ban Cán sự Đoàn Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (từ 10/2005), Ủy viên BCH Đảng bộ Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (từ 3/2006), Phó Chủ tịch Hội sinh viên TP Hồ Chí Minh (từ 01/2005).

- Từ 9/2007 – 4/2009: Phó Bí thư Thành Đoàn (từ 10/2007), Trưởng Ban Thanh niên trường học Thành Đoàn (từ 9/2007), Ủy viên BCH Trung ương Đoàn (từ 12/2007), Chủ tịch Hội Sinh viên TP Hồ Chí Minh (từ 4/2008), Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (từ 2/2009).

- Từ 04/2009 – 2012: Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực, Trưởng Ban Thanh niên trường học Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh (từ 9/2009), Phó  Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên TP Hồ Chí Minh.

- Tháng 7/2013: Thành ủy viên TP. Hồ Chí Minh.

-
Tháng 3/2013: Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Bí thư Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP Hồ Chí Minh

- Chiều ngày 21/12/2013, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 4 – khóa X, Hội nghị đã bầu đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa X, Bí thư Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh làm Bí thư Trung ương Đoàn khóa X.

- Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX diễn ra từ ngày 27-29/12/2013, đồng chí
Lê Quốc Phong - Bí thư Trung ương Đoàn khóa X được bầu làm Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2013 - 2018.

- Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng diễn ra từ ngày 20-28/1/2016 tại Hà Nội, đồng chí Lê Quốc Phong - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam được bầu vào Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng.

- Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X, ngày 21/4/2016 (Hà Nội), đồng chí Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

a
Đ/c Phan Văn Mãi

     Họ và tên: PHAN VĂN MÃI

- Sinh ngày: 25/02/1973

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Thạnh Phú Đông, Giồng Trôm, Bến Tre

- Ngày vào Đảng: 01/8/1997; Ngày chính thức: 01/8/1998

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế, Cử nhân Ngoại ngữ.

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ công tác: Bí thư thường trực BCH Trung ương Đoàn khóa IX, Phó bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ tháng 11/1995 - năm 1997: Chuyên viên Phòng Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre

- Từ năm 1997 - 1999: Chuyên viên, Thư ký Chương trình CNTT, Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre.

- Từ năm 1999 - tháng 3/2004: Chuyên viên Phòng Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh Bến tre.

- Từ năm 1998 - 2002: Bí thư Đoàn ủy Văn phòng UBND tỉnh Bến tre.

- Từ năm 2002 - 2003: Ủy viên BTV, Thường trực Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh Bến tre.

- Từ năm 2004 - 2005: Phó bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre.

- Từ năm 2006 - 2008: Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre.

- Từ năm 2004 - 2008: Đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre.

- Từ năm 2005 - 2008: Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Bến Tre.

- Từ tháng 8/2008 - năm 2011: Bí thư BCH Trung ương Đoàn khóa IX.

- Từ tháng 01/2012 đến nay: Bí thư thường trực BCH Trung ương Đoàn khóa IX, Phó bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn.

- Ngày 11/03/2014, Ban Bí thư Trung ương Đảng Quyết định điều động và luân chuyển công tác đối với đồng chí Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thôi tham gia BCH, thôi giữ chức Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để chuyển công tác về Tỉnh ủy Bến Tre, tham gia BCH, BTV Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, nhiệm kỳ 2010 – 2015.

 

a
Đ/c Dương Văn An

     Họ và tên: DƯƠNG VĂN AN

- Sinh ngày: 15/02/1971

- Dân tộc: Kinh

- Chỗ ở hiện nay: Phòng 320 T2, tập thể trường Đoàn, số 33 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

- Ngày vào Đảng: 25/01/1997; Ngày chính thức: 25/01/1998.

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học, đang học Cao học Kinh tế Chính trị

- Lý luận chính trị: Cử nhân

- Chức vụ công tác: Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ tháng 10/1993 - 10/1995: Cán bộ Ban Thiếu nhi - Trường học, tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế.

- Từ tháng 10/1995 - 6/1997: Cán bộ Ban Xây dựng Đoàn

- Từ 01/6/1997: Phó ban tư tưởng văn hóa tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế.

- Từ 03/9/1997 - 8/2002: Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh Đoàn khóa XI, Trưởng ban Tư tưởng văn hóa tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế.

- Từ tháng 8/2002 - 6/2005: Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh Đoàn khóa XII, Trưởng ban Tư tưởng văn hóa tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế.

- Từ tháng 7/2005 - 4/2006: Phó Bí thư tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế.

- Từ tháng 4/2006 - 8/2007: Phó Bí thư thường trực tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế

- Từ tháng 8/2007 - 7/2008: Bí thư tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế (tháng 8/2007), Ủy viên BCH Trung ương Đoàn khóa IX (tháng 12/2007), Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế (tháng 5/2008).

- Từ tháng 7/2008 - 8/2009: Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa IX, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn (tháng 01/2009).

- Từ tháng 8/2009 - 12/2011: Bí thư BCH Trung ương Đoàn khóa IX kiêm Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn.

- Từ tháng 01/2012 đến nay: Bí thư BCH Trung ương Đoàn khóa IX, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam.

- Ngày 11/03/2014, Ban Bí thư Trung ương Đảng Quyết định điều động và luân chuyển công tác đối với đồng chí Dương Văn An, Bí thư BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thôi tham gia BCH, thôi giữ chức Bí thư BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để chuyển công tác về Tỉnh ủy Bình Thuận, tham gia BCH, BTV Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2010 – 2015.

 

a
Đ/c Nguyễn Thị Hà

     Họ và tên: NGUYỄN THỊ HÀ

- Ngày sinh: 19/9/1971

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Xã Xuân Hải, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

- Ngày vào Đảng: 25/5/1995; Ngày chính thức: 25/5/1996

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chính trị học, Cử nhân khoa học ngành Ngữ văn

- Lý luận chính trị: Cử nhân

- Chức vụ công tác: Bí thư BCH Trung ương Đoàn khóa IX, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Trưởng ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ tháng 8/1992 - 3/1995: Công tác tại Huyện đoàn Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện đoàn Nghi Xuân.

- Từ tháng 4/1995 - 3/1997:  Phó Bí thư Huyện đoàn Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

- Từ tháng 4/1997 -10/1997: Bí thư Huyện đoàn Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

­- Từ tháng 11/1997 - 7/2002: Phó bí thư tỉnh Đoàn Hà Tĩnh, Chủ tịch Hội đồng Đội Tỉnh Hà Tĩnh (Giữa nhiệm kỳ được phân công làm Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn Hà Tĩnh). Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh Hà Tĩnh (khóa XIV).

- Từ tháng 8/2002 - 11/2007: Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa VIII (từ tháng 11/2002), Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn (khóa VIII); Ủy viên Hội đồng Đội Trung ương (khóa V); Ủy viên Ban thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Phó chủ tịch Hội đồng Nữ thanh niên Việt Nam; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn (từ tháng 11/2006).

- Từ tháng 12/2007 - 2/2008: Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa IX, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn.

- Từ 2/2008 - 8/2009: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Công tác thiếu nhi, Quyền Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, tham gia Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam.

- Từ 8/2009 đến nay: Bí thư BCH Trung ương Đoàn khóa IX, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Trưởng ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng khoa học cơ quan Trung ương Đoàn.

- Ngày 11/03/2014, Ban Bí thư Trung ương Đảng Quyết định điều động và luân chuyển công tác đối với đồng chí Nguyễn Thị Hà, Bí thư BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thôi tham gia BCH, thôi giữ chức Bí thư BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để chuyển công tác về Tỉnh ủy Bắc Ninh, tham gia BCH, BTV Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2010 – 2015 (Quyết định số 1092 – QĐNS/TW của BCH Trung ương).

 

a
Đ/c Nguyễn Mạnh Dũng

    Họ và tên: NGUYỄN MẠNH DŨNG

- Sinh ngày: 19/8/1973

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

- Ngày vào Đảng: 12/3/1998; Ngày chính thức: 12/3/1999.

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Khoa học ngành Kinh tế, Cử nhân Ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Anh.

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ công tác: Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn. Ngày 10/4/2014, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã triển khai quyết định số 739-QĐ/TWĐTN – BTC về việc phân công đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng giữ chức vụ Bí thư thường trực BCH Trung ương Đoàn (Khoá X).

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ tháng 10/1994 - 07/1995: Cán bộ Uỷ ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam.

- Từ tháng 08/1995 - 04/1998: Chuyên viên Ban thanh niên trường học Trung ương Đoàn.

- Từ tháng 05/1998 - 06/2001: Thư ký Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

- Tháng 6/2001: Phó phòng tổng hợp thi đua, Văn phòng Trung ương Đoàn.

- Từ tháng 07/2001 - 02/2005: Phó phòng tổng hợp thi đua, Thư ký Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

+ Tháng 12/2002: Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đoàn.

+ Tháng 02/2003: Phó chánh văn phòng Trung ương Đoàn.

+ Tháng 12/2003: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ VII được hiệp thương bầu làm Uỷ viên Ban thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

- Từ tháng 03/2005 - 12/2007: Trưởng Ban thanh niên trường học Trung ương Đoàn.

+ Tháng 08/2005: Hội nghị BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ tư (khoá VII) hiệp thương bầu làm Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam và được phân công làm Phó Chủ tịch thường trực Hội Sinh viên Việt Nam

+ Tháng 10/2005: Tại Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương Đoàn lần thứ 20 được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Trung ương Đoàn.

+ Tháng 10/2006: Hội nghị BCH Trung ương Đoàn lần thứ 11 (khoá VIII) bầu vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn.

- Từ tháng 12/2007 - 12/2011: Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đoàn và Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ nhất (khoá IX) bầu vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn.

+ Tháng 02/2008: Ban Thường vụ Trung ương Đoàn phân công làm Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn.

+ Tháng 08/2010: Tại Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương Đoàn lần thứ 21 được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan và Ban chấp hành Đảng bộ bầu vào Ban thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn.

- Từ tháng 12/2011 đến nay: Tại Hội nghị BCH Trung ương Đoàn lần thứ 12 (khóa IX) được bầu làm Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông quốc gia (4/2012), Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam (5/2012).

-
Ngày 10/4/2014, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã triển khai quyết định số 739-QĐ/TWĐTN – BTC về việc phân công đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng giữ chức vụ Bí thư thường trực BCH Trung ương Đoàn (Khoá X).

 

a
Đ/c Nguyễn Long Hải

    Họ và tên: NGUYỄN LONG HẢI

- Sinh ngày: 03/5/1976

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: xã Đồng Luận, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ

- Ngày vào Đảng: 06/3/1998; Ngày chính thức: 06/3/1999

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật học

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ công tác: Bí thư BCH Trung ương Đoàn khóa X, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ tháng 9/1991 - 6/1994: Học sinh Trường PTTH Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ (Lớp trưởng, Phó Bí thư Đoàn Trường PTTH Thanh Sơn).

- Từ tháng 9/1994 - 12/1998: Sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội.

(Lớp phó học tập; Phó Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ nhiệm CLB Luật gia trẻ Trường Đại học Luật Hà Nội).

- Từ 6/1999  - 1/2000: Cán bộ Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn.

- Từ 12/2000 - 8/2001: Cán bộ Bộ phận thường trực Ban thư ký Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam.

- Từ 8/2001 - 9/2005: Thư ký Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

- Từ 10/2005 - 11/2007: Phó Chánh văn phòng Trung ương Đoàn, Thư ký Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa VIII (từ tháng 10/2006).

- Từ 11/2007 - 02/2009: Phó Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn.

(Được bầu là Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX - tháng 12/2007; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra, Phó ban thường trực Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn - tháng 2/2008).

- Từ 02/2009 - 4/2010: Đi đào tạo thực tế ở cơ sở, giữ chức Phó Bí thư, sau đó được phân công làm Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn Quảng Ninh.

- Từ 4/2010: Được điều động trở lại làm Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn.

- Từ 01/2012 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa IX, Chánh văn phòng Trung ương Đoàn.

(Đã tham gia: Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối cơ quan Trung ương Đoàn, Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam - khóa IV, V; Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam - khóa I, II; Phó Tổng Thư ký Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam khóa I).

 

a
Đ/c Đặng Quốc Toàn

   Họ và tên: ĐẶNG QUỐC TOÀN

- Sinh ngày: 26/8/1977

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

- Ngày vào Đảng: 24/7/2004; Ngày chính thức: 24/7/2005

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD, Cử nhân Ngữ văn Trung Quốc

- Lý luận chính trị: Cử nhân

- Chức vụ công tác: Bí thư BCH Trung ương Đoàn khóa X

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ tháng 9/1992  - 9/1993: Phó bí thư chi đoàn lớp 10A1, Trường PTTH Tân Uyên II, Bình Dương.

- Từ tháng 4/1994 - 9/1995: Phó bí thư chi đoàn lớp 12A1, Trường PTTH Võ Minh Đức, Bình Dương.

- Từ tháng 9/1997 - 6/1998: Bí thư Liên chi đoàn khóa K34, Đại học Ngoại thương cơ sở II, TP. Hồ Chí Minh.

- Từ tháng 7/1998 - 8/2000: Ủy viên Ban Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm CLB Nhà Doanh nghiệp tương lai thuộc Ủy ban Hội LHTN TP. Hồ Chí Minh (từ tháng 7/1998). Bí thư Đoàn khóa K34A1, trường Đại học Ngoại thương cơ sở II, TP. Hồ Chí Minh (từ tháng 9/1998). Phó bí thư Đoàn trường Đại học Ngoại thương cơ sở II, TP. Hồ Chí Minh (từ tháng 11/1998).

- Từ tháng 9/2000 - 7/2001: Cán bộ Trung tâm Thông tin tư vấn Kinh tế Thanh niên thuộc Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh.

- Từ tháng 8/2001 - 7/2003: Cán bộ Ban Mặt trận thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh (từ tháng 8/2001). Được cử đi học tại Trung tâm Giao lưu quốc tế Thanh niên Quảng Tây, Trung Quốc theo quyết định số 3690/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh (từ tháng 9/2002 - 7/2003).

- Từ tháng 8/2003 - 4/2005: Ủy viên BCH thành Đoàn, Phó trưởng ban Mặt trận thành Đoàn TP (từ tháng 8/2003). Hồ Chí Minh. Phó chủ tịch Hội LHTN TP. Hồ Chí Minh (từ tháng 11/2003).

- Từ tháng 5/2005 - 7/2006:  Phó trưởng ban Tổ chức thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh; Bí thư Đoàn cơ quan thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh.

- Từ tháng 8/2006 - 7/2007: được cử đi học Thạc sỹ tại Singapore theo quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 20/6/2006 của UBND TP. Hồ Chí Minh.

- Từ tháng 8/2007 - 11/2007: Ủy viên BCH thành Đoàn, Phó trưởng ban Tổ chức thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh.

- Từ tháng 12/2007 - 3/2009: Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ thành Đoàn, Trưởng ban Công nhân lao động thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh.

- Từ tháng 3/2009 - 9/2010: Ủy viên BCH, Phó trưởng ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn, Trưởng phòng việc làm thuộc Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn (từ tháng 2/2010).

- Từ tháng 10/2010 - 12/2010: Quyền Trưởng ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn.

- Từ tháng 01/2011 - 4/2011: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn.

- Từ tháng 5/2011 - 12/2011: Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, được phân công giúp đồng chí Bí thư BCH Trung ương Đoàn trực ở phía Nam phụ trách một số mảng công tác, theo dõi, hướng dẫn thực hiện công tác Đoàn ở các tỉnh phía Nam, Phó chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam (từ tháng 12/2011).

- Từ tháng 01/2012 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa IX, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam.

- Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 11 – 14/12/2012, tại Hà Nội, đồng chí Đặng Quốc Toàn đã được bầu làm Bí thư BCH Trung ương Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2012 – 2017.


a
Đ/c Nguyễn Phi Long

 Họ và tên:        NGUYỄN PHI LONG

- Ngày sinh: 12/3/1976

- Dân tộc Kinh

- Quê quán: Phường Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

- Ngày vào đảng: 5/3/1998; Ngày chính thức: 5/3/1999

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư vận tải – Kinh tế đường sắt, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Giao thông vận tải, đang làm nghiên cứu sinh ngành Quản trị kinh doanh tại trường Đại học Giao thông vận tải.

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ công tác hiện nay: Bí thư BCH Trung ương Đoàn khóa X, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VII, Trưởng Ban Biên tập trang tin điện tử của Hội LHTN Việt Nam.


TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ 1982 – 1994: Học sinh trường PTCS Yên Thịnh – Hồng Hà, trường PTTH Lý Thường Kiệt, TP Yên Bái; Tham gia Đội TNTP Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy viên BCH Đoàn trường PTTH Lý Thường Kiệt.

- Từ 1994 – 1998: Sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải Hà Nội; Phó Bí thư chi Đoàn, Ủy viên BCH Đoàn trường, Phó Chủ tịch Hội sinh viên trường.

- Từ 9/1998 – 5/1999: Cán bộ tình nguyện tại Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn – Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

- Từ 01/11/2011: Được tuyển dụng vào biên chế của Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn – Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

+ Được bầu làm Bí thư chi Đoàn liên Ban Trường học – Thiếu nhi Trung ương Đoàn, Ủy viên BCH Công đoàn ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn (2001 - 2005).

+ Được bầu làm Chủ tịch Công đoàn Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn (2002 - 2009).

+ Tháng 10/2002: Được bầu làm Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đoàn thanh niên khối cơ quan Trung ương Đoàn XX, XXI (3/2009 rút khỏi Ban chấp hành).

+ Tháng 12/2003: Được hiệp thương cử làm Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa VII (Nhiệm kỳ 2003 - 2008).

+ Tháng 5/2004: Phó Chánh văn phòng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

+ Tháng 10/2006: Chánh văn phòng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

- Tháng 3/2005: Được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Thanh niên  khối cơ quan Dân vận Trung ương khóa I (nhiệm kỳ 2005 - 2007).

- Tháng 3/2005: Được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX (nhiệm kỳ 2012 - 2017).

- Tháng 12/2007: Được bầu làm ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX (nhiệm kỳ 2012 – 2017)

- Từ 15/02/2008 - 02/2009: Phó Trưởng Ban Thanh  niên trườn học Trung ương Đoàn khóa IX.

- Từ 20/02/2009 – 1/4/2010: Luân chuyển công tác về Tỉnh Đoàn Hải Dương, giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hải Dương.

- Từ 1/4/2010 – 13/1/2011: Phó Trưởng Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (nhiệm kỳ 2008 - 2012).

- Từ 14/1/2011 – 30/6/2011: Phó Trưởng Ban đoàn kết Tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn khóa IX.

- Từ 28/6/2011 – 27/12/2011:

+ Được bầu làm Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa IX (nhiệm kỳ 2007 - 2012), Phó Trưởng Ban đoàn kết Tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn.

+ Được hiệp thương cử làm Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa IX (nhiệm kỳ 2010 - 2014).

- Ngày 28/12/2011: Được hiệp thương cử làm Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VI.
- Ngày 1/7/2012: Trưởng Ban đoàn kết Tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn khóa IX.

- Tháng 10/2012: Được bầu làm Bí thư chi bộ Ban đoàn kết Tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn (nhiệm kỳ 2012 - 2015).

- Tháng 12/2012: Được bầu làm Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa X (nhiệm kỳ 2012 - 2017), Trưởng Ban đoàn kết Tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn khóa X.

- Tháng 2/2013: Được phân công làm Trưởng Ban biên tập Trang tin điện tử của Hội LHTN Việt Nam.

- Tháng 3/2013: Được chỉ định bổ sung tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn khóa XXI (nhiệm kỳ 2010 - 2015).

- Chiều ngày 18/8/2014, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ sáu – khóa X đã bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Phi Long đã được Hội nghị bầu làm Bí thư Trung ương Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2012 - 2017.

- Sáng ngày 29/12/2014, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII đã tín nhiệm, hiệp thương chọn cử đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn là Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019.


 


a
Đ/c Nguyễn Anh Tuấn

   Họ và tên:   NGUYỄN ANH TUẤN

- Ngày sinh: 26/11/1979

- Dân tộc Kinh

- Quê quán: Quảng Phong, Quảng Xương, Thanh Hóa

- Ngày vào đảng: 27/12/2001; Ngày chính thức: 27/12/2002

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngân hàng và Thị trường tài chính, Thạc sỹ Kinh tế (chuyên ngành Quản trị tài chính), đang làm nghiên cứu sinh Tài chính lưu thông tiền tệ và tín dụng.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Chức vụ công tác hiện nay: Bí thư BCH Trung ương Đoàn khóa X; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ 1997 – 2001: Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, Bí thư Chi Đoàn B1 – K39, Bí thư Chi đoàn Ngân hàng 39C, Ủy viên BCH Liên Chi đoàn Ngân hàng – Tài chính.

- Từ 2001 – 2003: Học viên Chương trình cao học về Quản trị Tài chính.

- Từ 2002 – 2004: Cán bộ Phòng Quản lý khoa học, Đại học Kinh tế Quốc dân.

- Từ 2004 – 2007:

+ Cán bộ Phòng Quản lý khoa học, Giảng viên Khoa Ngân hàng – Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân.

+ Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban chuyên môn Đoàn trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

- Từ 2007 – 6/2009:

+ Cán bộ Phòng Quản lý khoa học, Giảng viên Khoa Ngân hàng – Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân.

+ Giám đốc Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng về Ngân hàng, tài chính và chứng khoán, Đại học Kinh tế Quốc dân.

+ Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (khóa IX), Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội (khóa VIII), Bí thư Đoàn trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

- Từ 6/2009 – 1/2010:

+ Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn (khóa IX), Phó Trưởng Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn.
+ Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (khóa VIII), Giám đốc Trung tâm hỗ trợ và phát triển Sinh viên Việt Nam.

- Từ 2/2010 – 9/2011: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn (khóa IX), Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn, Thư ký Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Từ 10/2011 – 12/2011: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn (khóa IX), Phó Trưởng Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn.

- Từ 1/2012 – 6/2012:

+ Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn (khóa IX), Quyền Trưởng Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn.

+ Bí thư chi bộ Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn.

- Từ 7/2012 – 1/2013:

+ Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn (khóa IX, khóa X), Trưởng Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn.

+ Bí thư chi bộ Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn.

+ Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

- Từ 2/2013 đến nay:

+ Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn (khóa X), Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn.

+ Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đoàn.

+ Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương Đoàn.

+ Phó Trưởng Ban Thường trực ban chỉ đạo đổi mới và sắp xếp doanh nghiệp nhà nước Trung ương Đoàn.
+ Trưởng Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

+ Ủy viên Ban thư ký Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam.

+ Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

- Chiều ngày 18/8/2014, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ sáu – khóa X đã bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Anh Tuấn đã được Hội nghị bầu làm Bí thư Trung ương Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2012 - 2017.


Ban Biên tập

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn ULHRSQ
Nội dung