BAN BÍ THƯ, BAN THƯỜNG VỤ, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH KHÓA IX


* Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa IXĐ/c VÕ VĂN THƯỞNG

Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng

Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam

(từ 2007 - 2011)

A

Đ/c NGUYỄN ĐẮC VINH

Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng

Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam

   (từ  2011 - 2012)

                                    


                                 Đ/c LÂM PHƯƠNG THANH


 Bí thư thường trực BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

                                       (từ  2007 - 2011)
 

Đ/c PHAN VĂN MÃI


Bí thư thường trực BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam

(từ  2011 - 2012)


Đ/c NGUYỄN HOÀNG HIỆP


Bí thư  BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
(từ 2007 - 2011)

Phó Chủ nhiệm Thường trực
Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam ( từ 2010 - 2011)
Đ/c DƯƠNG VĂN AN


Bí thư  BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Phó Chủ nhiệm Thường trực
Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam (2011 - 2012)

Đ/c NGUYỄN THỊ HÀ

Bí thư BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương
Đ/c NGUYỄN MẠNH DŨNG

Bí thư BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
(2011 - 2012)* Danh sách Ban Thường vụ, Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX (Mở tại đây)BBT

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn BRDOZJ
Nội dung