Sóc Trăng: Thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn trực tuyến trên Internet

Web.ĐTN: Ngày 08/5, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Sóc Trăng tổ chức lễ phát động thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sóc Trăng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 trực tuyến trên mạng Internet.

 Phát động thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI trực tuyến trên mạng Internet
Các đoàn viên tham gia thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Sóc Trăng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 trực tuyến trên mạng Internet


Cuộc thi do Tỉnh đoàn phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tổ chức từ ngày 08/5 đến ngày 08/7/2018 đến cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên đang học tại các trường Trung học phổ thông, Trung cấp chuyên nghiệp và Cao đẳng trong tỉnh Sóc Trăng.

Theo đó, các thí sinh truy cập vào website của Tỉnh Đoàn Sóc Trăng (tinhdoan.soctrang.gov.vn), chọn 01 bộ đề và trả lời bằng hình thức trắc nghiệm và đoán số người tham gia tuần này.

Hàng tuần Ban tổ chức sẽ tổng hợp và chọn 01 thí sinh có kết quả đúng, trả lời nhanh nhất và đoán số người gần đúng với số người tham gia thi trong tuần vào thi vòng chung kết. Vòng chung kết các thí sinh sẽ có thêm 01 câu tự luận không quá 100 từ xoay quanh những nội về Nghị quyết. Ban tổ chức sẽ chọn các thí sinh có kết quả đúng, nhanh và trả lời tự luận hay và chính xác để xét trao giải tại Hội nghị tổng kết.

Nội dung thi xoay quanh Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sóc Trăng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Những kết quả đạt được trong Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sóc Trăng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Vận dụng Nghị quyết đưa vào trong thực tiễn sinh hoạt, học tập, lao động, công tác của đoàn viên, thanh niên.

Thông qua hội thi nhằm giúp cán bộ, đoàn viên thanh niên và học sinh sinh viên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và nắm vững ý nghĩa, nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Sóc Trăng lần thứ VI, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên thanh niên toàn tỉnh trong triển khai thực hiện và đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.


Quý Nguyên, Trần Văn Thủ- TĐ Sóc Trăng

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn WHATHJ
Nội dung

Xem nhiều nhất