Đại hội điểm Đoàn Thanh niên Công ty NASCO lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2019

Web.ĐTN: Trong 2 ngày (13 và 14/2), tại trụ sở Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài (NASCO) đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên NASCO lần thứ X, nhiệm kỳ 2017- 2019. Đây là Đại hội điểm của Đoàn thanh niên Tổng công ty Hàng không Việt Nam thuộc Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương.

Về dự có các đồng chí: Vũ Đức Tú - Ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương; đại diện các Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn thanh niên Tổng công ty HKVN; cùng 64 đoàn viên ưu tú là đại biểu đại diện cho các đoàn viên thuộc các Chi đoàn, Đoàn bộ phận trực thuộc Đoàn thanh niên Công ty NASCO.

B
Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Công ty (NASCO) nhiệm kỳ 2017-2019 ra mắt tại Đại hội

Đại hội Đoàn thanh niên Công ty
NASCO lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2019 đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị của BCH Đoàn thanh niên Công ty NASCO lần thứ IX và đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của Đoàn Khối doanh nghiệp Trung ương và của Đoàn Tổng công ty hàng không Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2017.

Tại Đại hội đã bầu BCH Đoàn thanh niên Công ty lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2019 gồm 09 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự
Đại hội Đoàn thanh niên Tổng công ty Hàng không Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 03 đại biểu chính thức (01 đại biểu dự khuyết). Đây thực sự là những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, bản lĩnh chính trị, năng lực trình độ và phẩm chất đạo đức để gánh vác trọng trách mà Đại hội giao phó, thể hiện được tính liên tục, kế thừa và tiếp tục đổi mới vì sự ổn định và phát triển của Đoàn thanh niên Công ty trong những năm tới.

Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Công ty NASCO lần thứ X nhiệm kỳ 2017-2019 thành công tốt đẹp. Đó là niềm cổ vũ to lớn đối với toàn thể cán bộ đoàn viên trong Công ty. Kết quả của Đại hội có ý nghĩa rất lớn đến sự phát triển của Đoàn thanh niên Công ty trong nhiệm kỳ 2017-2019 cũng như những năm tiếp theo.

Mỗi cán bộ, đoàn viên về dự Đại hội đã thể hiện rõ quyết tâm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Đoàn thanh niên Công ty thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra để tiếp tục đưa Đoàn thanh niên Công ty NASCO phát triển lên một tầm cao mới.


                                                                                         


Bảo Anh

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn OYIHQD
Nội dung

Xem nhiều nhất