Tuổi trẻ Khối các cơ quan T.Ư góp ý kiến sửa đổi bổ sung Hiến pháp 1992

Web.ĐTN: Sáng 28/3, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội thảo “Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992”.


TS. Đinh Xuân Thảo- Viên trưởng Viện nghiên cứu lập pháp Ủy ban Thường vụ Quốc hội trao đổi một số nội dung sửa đổi Hiến pháp
TS. Đinh Xuân Thảo- Viên trưởng Viện nghiên cứu lập pháp Ủy ban Thường vụ Quốc hội trao đổi một số nội dung về sửa đổi Hiến pháp


Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng của tuổi trẻ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương với hơn 80 nghìn đoàn viên hiện đang công tác, sinh hoạt và học tập trong các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội ở Trung ương trực tiếp góp phần tham mưu, hoạch định chủ trương, chính sách của đất nước.

Mục đích của việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 nhằm tổng kết sâu sắc, toàn diện về lý luận và thực tiễn nội dung Hiến pháp, việc thi hành Hiến pháp 1992 trên cơ sở đánh giá khách quan, đúng đắn về vai trò, sứ mệnh của Hiến pháp với tư cách là đạo luật cơ bản của Nhà nước, văn kiện chính trị, pháp lý quan trọng, thể hiện bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ; quá trình cụ thể hóa các quan điểm, nội dung Hiến pháp năm 1992 gắn với những thành tựu đạt được sau hơn 25 năm đổi mới đất nước; những mặt được, hạn chế, nguyên nhân từ đó làm cơ sở cho việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Hiến pháp.

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung góp ý một số nội dung về căn cứ, nguyên tắc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992; quan điểm và những nội dung lớn cần sửa đổi trong Hiến pháp; chế định quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân; các cấp Công đoàn với việc tham gia sửa đổi, bổ sung Hiến pháp; những hạn chế bất cập và một số kiến nghị liên quan đến tổ chức, hoạt động của Tòa án; về phương thức tổ chức quyền lực nhân dân; về đàm phán, ký kết, phê chuẩn, tham gia điều ước Quốc tế của Chủ tịch nước quy định trong Hiến pháp và một số vấn đề xung quanh việc sửa đổi, bổ sung chế định Viện Kiểm sát…

Kết thúc Hội thảo, các ý kiến của cán bộ, đoàn viên thanh niên sau khi tham khảo ý kiến đánh giá của các nhà khoa học, Ban Thường vụ Đoàn Khối sẽ tổng hợp và gửi Ủy Ban sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 của Quốc hội.

Trịnh Lý

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn NUBVHO
Nội dung

Tiêu điểm
Xem nhiều nhất