Bạc Liêu: Kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Web.ĐTN: Tối ngày 24/3/2012, tại Trường Đại học Bạc Liêu, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2012)

Đến dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí Quảng Trọng Ninh, UV.BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; đồng chí Nguyễn Bình Tân, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đồng chí Trương Hồng Trang, Bí thư Tỉnh Đoàn; Đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, cấp tỉnh; BGH Trường Đại học Bạc Liêu; Các đồng chí UV.BCH, UV.BTV Tỉnh Đoàn; Đại diện BTV các Đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn và hơn 800 cán bộ, đoàn viên thanh niên, sinh viên đại diện cho hơn 40.000 đoàn viên thanh niên trong tỉnh về dự Lễ kỷ niệm.

Ôn lại truyền thống 81 năm rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, đồng chí Trương Hồng Trang, Bí thư Tỉnh Đoàn khẳng định: Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng các thế hệ thanh niên Việt Nam nói chung và thanh niên Bạc Liêu nói riêng, với ý chí, trí tuệ và sức sáng tạo của mình, tuổi trẻ Bạc Liêu hôm nay đã và đang nổ lực cùng với Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, ra sức phấn đấu không ngừng trong công cuộc đổi mới, kiên định theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, ra sức thi đua “Rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước”, nguyện ra sức học tập, rèn luyện và làm theo lời Bác, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh,  dân chủ, công bằng, văn minh” .

Nhân dịp này, Thừa uỷ nhiệm của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng chí Trương Hồng Trang, Bí thư Tỉnh Đoàn đã trao 08 bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào TTN năm học 2010 – 2011. Đồng thời BGH Trường Đại học Bạc Liêu đã tặng 10 xuất học bổng cho 10 sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập, mỗi sấut học bổng trị giá 300.000 đồng.

Dương Quốc Nhẫn, TĐ Bạc Liêu -BA

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn LCQDJL
Nội dung

Tiêu điểm
Xem nhiều nhất