Web.ĐTN: Chiều ngày 24/4, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức tọa đàm tham vấn ý kiến chuyên gia, các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học và đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt trong Khối về thực hiện Chỉ thị 01-CT/TWĐTN về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối cán bộ đoàn” (gọi tắt là Chỉ thị 01).


Nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 01 CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa X (Chỉ thị 01), Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đoàn chỉ đạo thực hiện một số nội dung, giải pháp như sau: