Web.ĐTN: Giải nhất cá nhân thuộc về đoàn viên Trương Đình Nhất - Đoàn khối Các cơ quan tỉnh; giải nhất tập thể cũng đồng thời thuộc về Đoàn khối Các cơ quan tỉnh.


Web.ĐTN: Ngày 08/5, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Sóc Trăng tổ chức lễ phát động thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sóc Trăng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 trực tuyến trên mạng Internet.
Web.ĐTN: Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn là một công đoạn quan trọng để đảm bảo Nghị quyết được đi vào thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi một cách hiệu quả. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã có sự sáng tạo đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về việc này và bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực.
Web.ĐTN: Tỉnh đoàn Nam Định vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Web.ĐTN: Ngày 26/4, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lai Châu đã tổ chức “Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2018”.
Web.ĐTN: Ngày 24/4, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Ninh Thuận tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Web.ĐTN: Từ ngày 22-24/4, tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực miền Nam, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và chương trình làm việc với Cụm Đoàn Khối các cơ quan Trung ương khu vực miền Nam.

Các tin bài khác
Xem nhiều nhất