Web.ĐTN: Đến nay Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo thành công Đại hội điểm cấp huyện tại 05/05 đơn vị, gồm: Thị đoàn Long Khánh, Huyện đoàn Nhơn Trạch, Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và Đoàn Trường Đại học Lạc Hồng, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo chỉ đạo của Trung ương Đoàn.


Web.ĐTN: Trong ngày 26/4 đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bình Tân, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Vĩnh Long chọn tổ chức Đại hội và bầu bí thư trực tiếp làm điểm cấp huyện để rút kinh nghiệm. Có 135/135 đại biểu được triệu tập dự Đại hội.
Web.ĐTN: Ngày 28/4, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP khóa II, nhiệm kỳ 2017 - 2022 với sự tham gia của 119 đoàn viên ưu tú đại diện cho gần 1200 đoàn viên, thanh niên trong toàn Tổng công ty. Đây là đại hội cấp huyện đầu tiên của Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2017 -2022 chọn là đơn vị tổ chức Đại hội điểm
Web.ĐTN: Trong 02 ngày (26 – 27/4/2017), Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Năm Căn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là đơn vị được Tỉnh đoàn chỉ đạo làm Đại hội điểm cấp huyện và bầu trực tiếp bí thư, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Web.ĐTN: Trong 2 ngày 26 và 27/4, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đăk Hà đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đây là đơn vị được BTV Tỉnh đoàn chỉ đạo Đại hội điểm cấp huyện và tương đương.
Web.ĐTN: Ngày 27/4/2017 với khẩu hiệu hành động "Tuổi trẻ huyện Cao Lộc Đoàn kết - Sáng tạo - Xung kích - Tình nguyện – Hội nhập và phát triển", Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn toàn huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017-2022. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lạng Sơn chọn chỉ đạo Đại hội điểm cấp huyện.
Web.ĐTN: Ngày 25, 26/4 huyện Đoàn Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thanh Thủy lần thứ XX, nhiệm kỳ 2017-2022. Đây là đơn vị được BTV Tỉnh đoàn Phú Thọ chọn là đơn vị tổ chức Đại hội điểm và bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội.

Các tin bài khác
Xem nhiều nhất