LỊCH CÔNG TÁC

CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

Tuần thứ 38 (Từ ngày 20/9/2021 đến 26/9/2021)

-------------

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Phân công

chuẩn bị

Thứ hai (20/9)

09h00

Họp trực tuyến về vận hành ứng dụng Thanh niên Việt Nam

- Đồng chí Bùi Quang Huy

- Thành phần: đại diện lãnh đạo các Ban phong trào và Văn phòng Trung ương Đoàn

62

Bà Triệu

Văn phòng

09h00

Làm việc với Đoàn Khối các cơ quan Trung ương và Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương về công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương

- Thành phần: đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Quốc tế Trung ương Đoàn

62

Bà Triệu

Ban

Tổ chức

14h00

Làm việc về quy chế phối hợp giữa Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Trung ương với Trung ương Đoàn

- Đồng chí Ngô Văn Cương

- Thành phần: đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Thanh niên công nhân và đô thị, Ban Quốc tế và theo thông báo mời của Ban Bí thư

60

Bà Triệu

Ban TN công nhân và đô thị

14h00

Làm việc về Đề án Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng

- Đồng chí Nguyễn Tường Lâm

- Thành phần: đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo; đại diện lãnh đạo các Ban khối phong trào, Văn phòng Trung ương Đoàn

62

Bà Triệu

Ban

Tuyên giáo

20h00

Dự chương trình trực tuyến Đêm hội trăng rằm với chủ đề “Lồng đèn ước mơ”

- Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

- Đồng chí Bùi Quang Huy

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương

- Thành phần: đại diện lãnh đạo Ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn; thường trực Hội đồng Đội Trung ương

Trực tuyến

Ban CT thiếu nhi

Thứ ba (21/9)

08h00

Làm việc với Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn

- Đồng chí Bùi Quang Huy

- Thành phần: tập thể lãnh đạo và cán bộ Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn

64

Bà Triệu

Ban TN trường học

09h00

Dự Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021”

- Đồng chí Ngô Văn Cương

- Thành phần: đại diện lãnh đạo các Ban phong trào, Văn phòng Trung ương Đoàn và theo thư mời của Ban Bí thư

62

Bà Triệu

Ban TN nông thôn

14h00

Họp Ban chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2021

- Đồng chí Bùi Quang Huy

- Đồng chí Ngô Văn Cương

- Thành phần: các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo Chiến dịch

62

Bà Triệu

Ban TN trường học

Thứ tư (22/9)

08h30

Làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn

- Đồng chí Bùi Quang Huy

- Đồng chí Nguyễn Tường Lâm

- Thành phần: theo thông báo của Ban Bí thư

62

Bà Triệu

Ban

Tuyên giáo

14h00

Họp Ban Bí thư Trung ương Đoàn

- Ban Bí thư

- Thành phần: theo thông báo mời của Ban Bí thư

62

Bà Triệu

Văn phòng và các đơn vị liên quan

Thứ năm (23/9)

08h30

Làm việc trực tuyến về Đề án Nâng cao năng lực số cho thanh niên Việt Nam giai đoạn 2022 - 2025

- Đồng chí Bùi Quang Huy

- Thành phần: Tập thể lãnh đạo Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và tài năng trẻ; các đồng chí thành viên Tổ tư vấn xây dựng Đề án

62

Bà Triệu

Trung tâm phát triển KHCN và tài năng trẻ

08h30

Dự Lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với Hiệp hội Thương mại điện tử

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương

- Thành phần: tập thể lãnh đạo Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên; đại diện lãnh đạo các Ban phong trào, Văn phòng Trung ương Đoàn

62

Bà Triệu

Ban

Đoàn kết THTN

09h00

Làm việc trực tuyến với các đơn vị báo chí của Đoàn Thanh niên

- Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

- Đồng chí Nguyễn Tường Lâm

- Thành phần: đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn; các đồng chí đại diện lãnh đạo Báo Tiền Phong, Báo Thanh niên, Báo Tuổi trẻ, Báo Tuổi trẻ Thủ đô và theo thông báo mời của Ban Bí thư

62

Bà Triệu

Ban

Tuyên giáo

09h00

Triển khai các hoạt động phòng, chống và thích ứng với dịch Covid-19 tại các tỉnh phía Nam

(từ ngày 23/9 - 25/9/2021)

- Đồng chí Ngô Văn Cương

- Thành phần: đại diện lãnh đạo Ban Thanh niên nông thôn, Ban Thanh niên công nhân và đô thị, Văn phòng Trung ương Đoàn

Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai

Ban TN nông thôn

09h30

Làm việc về Đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022 – 2030

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương

- Thành phần: đồng chí Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên; đại diện lãnh đạo Ban Thanh niên trường học, Ban Thanh niên nông thôn, Ban Thanh niên công nhân và đô thị, Văn phòng Trung ương Đoàn

62

Bà Triệu

Ban

Đoàn kết THTN

14h00

Làm việc trực tuyến với các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc về công tác phối hợp quản lý các fanpage của Đoàn, Hội

- Đồng chí Bùi Quang Huy

- Đồng chí Nguyễn Tường Lâm

- Thành phần: các đồng chí Trưởng các Ban phong trào và Văn phòng Trung ương Đoàn

62

Bà Triệu

Văn phòng

Thứ sáu (24/9)

08h00

Làm việc về Đề án thành lập Quỹ hỗ trợ sáng kiến vì cộng đồng giai đoạn 2022 - 2030

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương

- Thành phần: đồng chí Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên; đại diện lãnh đạo Ban Kiểm tra, Ban Thanh niên trường học, Ban Công tác thiếu nhi, Ban Thanh niên nông thôn, Ban Thanh niên công nhân và đô thị, Ban Thanh niên xung phong và Văn phòng Trung ương Đoàn

62

Bà Triệu

Ban

Đoàn kết THTN

14h00

Chung kết xếp hạng toàn quốc bảng đội tuyển Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” năm 2021

- Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

- Đồng chí Bùi Quang Huy

- Thành phần: các đồng chí trong Ban Tổ chức Hội thi; tập thể lãnh đạo Ban Thanh niên Trường học và theo thư mời của Ban Bí thư

62

Bà Triệu

Ban TN trường học

14h00

Làm việc về Đề án Tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp giai đoạn 2022 - 2030

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương

- Thành phần: đồng chí Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Thanh niên công nhân và đô thị, Ban Thanh niên nông thôn, Ban Thanh niên xung phong, Ban Thanh niên trường học, Ban Quốc tế, Văn phòng Trung ương Đoàn và đại diện lãnh đạo Học viện thanh thiếu niên Việt Nam

62

Bà Triệu

Ban

Đoàn kết THTN

14h00

Triển khai quyết định về công tác cán bộ

- Đồng chí Ngô Văn Cương

- Thành phần: các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Văn phòng Trung ương Đoàn; đồng chí Trưởng phòng công tác Đoàn phía Nam và theo thông báo mời của Ban Bí thư

Trụ sở Báo Thanh niên tại Tp. Hồ Chí Minh

Ban Tổ chức, Văn phòng

14h00

Làm việc về Đề án Nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030

- Đồng chí Nguyễn Tường Lâm

- Thành phần: đồng chí Trưởng Ban Quốc tế; đại diện lãnh đạo Ban Công nhân đô thị, Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên, Ban Thanh niên Trường học, Ban Công tác thiếu nhi; đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và tài năng trẻ

60

Bà Triệu

Ban

Quốc tế

Thứ bảy (25/9)

08h00

Dự Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực Đại học - Cao đẳng - Trung cấp, công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2020 - 2021, triển khai các nội dung năm học 2021 - 2022 thành phố Hồ Chí Minh

- Đồng chí Bùi Quang Huy

- Thành phần: đồng chí Trưởng Ban Thanh niên trường học

Trực tuyến

Ban TN trường học

- Căn cứ lịch công tác, các ban, đơn vị liên quan, Văn phòng Trung ương Đoàn, Văn phòng Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương chuẩn bị nội dung và các điều kiện thực hiện. Nếu thay đổi, Văn phòng Trung ương Đoàn sẽ có thông báo sau.

- Lịch công tác này thay thư mời trong nội bộ Cơ quan Trung ương Đoàn.