LỊCH CÔNG TÁC

CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

Tuần thứ 47 (Từ ngày 18/11/2019 đến 24/11/2019)

-------------

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Phân công

chuẩn bị

Thứ hai (18/11)

08h30

Làm việc với lãnh đạo chủ chốt Báo Thiếu niên tiền phong

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương

- Thành phần:  Các đồng chí thành viên Tổ công tác sắp xếp các cơ quan báo chí Trung ương Đoàn; Tập thể lãnh đạo, Cấp ủy Đảng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên Báo Thiếu niên tiền phong

05 Hòa Mã

Ban Tuyên giáo

10h00

Làm việc với tập thể lãnh đạo và cán bộ Báo Thiếu niên tiền phong

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương

- Thành phần:  Các đồng chí thành viên Tổ công tác sắp xếp các cơ quan báo chí Trung ương Đoàn; Tập thể lãnh đạo và cán bộ Báo Thiếu niên tiền phong

05 Hòa Mã

Ban Tuyên giáo

10h30

Giám sát việc thực hiện Luật trẻ em tại tỉnh Bắc Kạn

- Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

- Thành phần: Các đồng chí thành viên Tổ công tác

Bắc Kạn

Ban CT thiếu nhi

14h00

Làm việc với lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương

- Thành phần: Tập thể lãnh đạo Ban Tuyên giáo

62

Bà Triệu

Ban Tuyên giáo

18h00

Tiếp xã giao đoàn Hội đồng giao lưu chính trị Australia

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Quốc tế, Ban Thanh niên trường học, Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên, Văn phòng Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam

62

Bà Triệu

Ban Quốc tế

19h30

Dự Chương trình Tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2019

- Ban Bí thư

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Thanh niên trường học, Văn phòng và theo thư mời của Ban Bí thư

03

Chùa Láng

Ban TN trường học

20h00

Dự Chương trình Khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2019

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương

Hà Nội

Văn phòng

Thứ ba (19/11)

09h00

Làm việc về cuộc thi “Thanh niên với văn hóa công vụ”

- Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Thanh niên công nhân và đô thị, Báo Tiền phong

60

Bà Triệu

Ban TN công nhân và đô thị

10h00

Thăm, chúc mừng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

- Đồng chí Lê Quốc Phong

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Thanh niên trường học, Ban Tổ chức, Văn phòng

03

Chùa Láng

Ban TN trường học

11h00

Thăm, chúc mừng nhà giáo có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

- Đồng chí Lê Quốc Phong

- Thành phần: Lãnh đạo Ban thanh niên trường học, Văn phòng Trung ương Đoàn

Hà Nội

Ban TN trường học

13h30

Dự họp kiểm điểm đảng viên Chi bộ Tổng hợp - Thi đua

 

- Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

- Thành phần: Tập thể Chi ủy và đảng viên Chi bộ Tổng hợp thi đua

60

Bà Triệu

Văn phòng

16h30

Họp Thường trực Tiểu ban nhân sự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2019-2024

- Đồng chí Lê Quốc Phong

- Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

- Đồng chí Bùi Quang Huy

- Thành phần: Các đồng chí Thường trực Tiểu ban nhân sự  Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2019-2024

60

Bà Triệu

Ban Đoàn kết THTN

Thứ tư (20/11)

08h00

Giám sát việc thực hiện Luật trẻ em tại tỉnh Kon Tum

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương

- Thành phần: Các đồng chí thành viên Tổ công tác

Kon Tum

Ban CT thiếu nhi

14h00

Thăm, chúc mừng nhà giáo có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

- Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Thanh niên trường học, Văn phòng Trung ương Đoàn

TP. Hồ Chí Minh

Ban TN trường học

Thứ năm (21/11)

08h00

Dự giao ban công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 Cụm Tây Nguyên

- Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

- Thành phần: Các đồng chí thành viên đoàn công tác

Gia Lai

Ban TN nông thôn

08h00

Dự Khai mạc Liên hoan báo cáo viên toàn quốc lần thứ 2, năm 2019

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và theo thư mời của Ban Bí thư

TP. Hồ Chí Minh

Ban Tuyên giáo

Thứ sáu (22/11)

08h30

Dự các hoạt động Liên hoan báo cáo viên toàn quốc lần thứ 2, năm 2019

- Đồng chí Lê Quốc Phong

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và theo thư mời của Ban Bí thư

TP. Hồ Chí Minh

Ban Tuyên giáo

Thứ bảy (23/11)

07h30

Dự Chung khảo Liên hoan báo cáo viên toàn quốc lần thứ 2, năm 2019

- Đồng chí Lê Quốc Phong

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và theo thư mời của Ban Bí thư

TP. Hồ Chí Minh

Ban Tuyên giáo

08h00

Dự Hội nghị về Chính sách phát triển toàn diện trẻ em

- Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Công tác thiếu nhi

02

 Độc Lập

Ban CT thiếu nhi

08h00

Dự giao ban công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 Cụm Miền núi Đông Bắc bộ

- Đồng chí Bùi Quang Huy

- Thành phần: Các đồng chí thành viên đoàn công tác

Bắc Kạn

Ban Kiểm tra

13h30

Dự Liên hoan Huấn luyện viên Cấp I Trung ương Hội LHTN Việt Nam qua các thời kỳ

- Đồng chí Lê Quốc Phong

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên và theo thư mời của Trung ương Hội LHTN Việt Nam

TP. Hồ Chí Minh

Ban Đoàn kết THTN

14h00

Dự giao ban công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 Cụm Trung du Bắc bộ

- Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

- Thành phần: Các đồng chí thành viên đoàn công tác

Bắc Giang

Ban TN Công nhân và đô thị

19h00

Dự chương trình gặp mặt Huấn luyện viên Cấp I Trung ương Hội LHTN Việt Nam qua các thời kỳ

- Đồng chí Lê Quốc Phong

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên và theo thư mời của Trung ương Hội LHTN Việt Nam

TP. Hồ Chí Minh

Ban Đoàn kết THTN

Chủ nhật (24/11)

08h00

Dự Lễ phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 90 năm lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

- Đồng chí Lê Quốc Phong

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo

TP. Hồ Chí Minh

Ban Tuyên giáo

08h00

Dự Chung kết cuộc thi Dự án khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên nông thôn

 

- Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

- Thành phần: Lãnh đạo Ban thanh niên nông thôn và theo thư mời của Ban Bí thư

TP. Hồ Chí Minh

Ban TN nông thôn

08h00

Dự Ngày Hội Tư vấn, tuyển sinh - Hướng nghiệp năm 2019

- Đồng chí Bùi Quang Huy

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Thanh niên trường học và theo thư mời của Ban Bí thư

Đồng Nai

Ban TN trường học

- Căn cứ lịch công tác, các ban, đơn vị liên quan, Văn phòng Trung ương Đoàn, Văn phòng Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương chuẩn bị nội dung và các điều kiện thực hiện. Nếu thay đổi, Văn phòng Trung ương Đoàn sẽ có thông báo sau.

- Lịch công tác này thay thư mời trong nội bộ Cơ quan Trung ương Đoàn.