LỊCH CÔNG TÁC

CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

Tuần thứ 12 (Từ ngày 18/03/2018 đến 24/03/2018)

-------------

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Phân công

chuẩn bị

Thứ hai (18/3)

09h00

Làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương

- Thành phần: Tập thể lãnh đạo Ban Tuyên giáo

62

Bà Triệu

Ban Tuyên giáo

13h30

Làm việc về Lễ tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Văn phòng; lãnh đạo Báo Tiền phong

60

Bà Triệu

Ban Tuyên giáo

14h30

Làm việc với các ban khối phong trào, Văn phòng Trung ương Đoàn về kế hoạch đi cơ sở năm 2019

- Đồng chí Bùi Quang Huy

- Thành phần: Tập thể lãnh đạo các ban khối phong trào, Văn phòng

62

Bà Triệu

Ban Tổ chức

16h00

Dự Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với Hội cựu Thanh niên xung phong Việt Nam giai đoạn 2017 - 2019 và ký kết giai đoạn 2019 - 2021

- Đồng chí Lê Quốc Phong

- Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Kiểm tra, Ban Thanh niên xung phong, Văn phòng; lãnh đạo Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam; phóng viên Báo Tiền phong, Thanh niên, Website Trung ương Đoàn, Cổng tri thức Thánh Gióng và theo thư mời của Ban Bí thư

55

Quang Trung

Ban TN

Xung phong,

Văn phòng

Thứ ba (19/3)

08h00

Họp rà soát công tác tổ chức chương trình kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng

- Đồng chí Bùi Quang Huy

- Thành phần: Tập thể lãnh đạo, cán bộ Ban Tổ chức Trung ương Đoàn

62

Bà Triệu

Ban Tổ chức

09h00

Làm việc với Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn

- Đồng chí Bùi Quang Huy

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Tổ chức, Văn phòng

60

Bà Triệu

Ban Tổ chức

10h00

Dự Lễ phát động Chiến dịch An toàn giao thông

Đồng chí Bùi Quang Huy

KĐT

Vinhomes

Riverside

Văn phòng

10h00

Tổng duyệt Lễ tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Văn phòng; lãnh đạo Báo Tiền phong

43

Nguyễn Chí Thanh

Ban Tuyên giáo

14h00

Làm việc về Tháng Thanh niên năm 2019

- Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên, Văn phòng

60

Bà Triệu

Văn phòng

14h00

Làm việc với Ban Thanh niên Trường học

- Đồng chí Bùi Quang Huy

- Thành phần: Tập thể lãnh đạo và cán bộ Ban Thanh niên Trường học

64

Bà Triệu

Ban TN Trường học

19h30

Dự Lễ tuyên dương và trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018

- Ban Bí thư

- Thành phần: Đại diện lãnh đạo các ban khối phong trào, Văn phòng Trung ương Đoàn; lãnh đạo Báo Tiền phong và theo thư mời của Ban Bí thư

43

Nguyễn Chí Thanh

Ban Tuyên giáo,

Báo Tiền phong

Thứ tư (20/3)

08h00

 

Dự chương trình Thủ tướng Chính phủ làm việc với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Ban Bí thư

- Thành phần: Thường trực Đảng ủy cơ quan; các đồng chí Trưởng các ban khối phong trào, Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn; lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Thanh niên xung phong, Tổng Biên tập Báo Tiền phong, Tổng Biên tập Báo Thanh niên và theo thông báo mời của Ban Bí thư

Trụ sở

Chính phủ

Văn phòng

14h00

Làm việc với Công ty TNHH MTV Du lịch Thanh niên Việt Nam

- Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

- Thành phần: Lãnh đạo Văn phòng; lãnh đạo Công ty TNHH MTV Du lịch Thanh niên Việt Nam

60

Bà Triệu

Văn phòng

14h00

Dự Hội nghị góp ý kiến dự thảo tờ trình Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36 - CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đồng chí Lê Quốc Phong

2A Hoàng Văn Thụ

Văn phòng

Thứ năm (21/3)

09h00

Dự chương trình đối thoại trực tuyến giữa Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn với đoàn viên, thanh niên năm 2019

- Ban Bí thư

- Thành phần: Các đồng chí Trưởng các ban khối phong trào, Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn; phóng viên Báo Tiền phong, Báo Thanh niên, Trung tâm truyền hình thanh niên, Website Trung ương Đoàn và theo thông báo mời của Ban Bí thư

57

Huỳnh Thúc Kháng

Ban Tuyên giáo,

Văn phòng

14h00

Làm việc với Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội về Luật thanh niên (sửa đổi)

- Đồng chí Lê Quốc Phong

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương

- Thành phần: Lãnh đạo Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; đồng chí Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn, Viện trưởng Viện nghiên cứu thanh niên

22

Hùng Vương

UBQG

Thanh niên

Việt Nam

14h00

Dự Hội thảo khoa học “Vấn đề học tập lý luận chính trị của cán bộ trẻ hiện nay - Thực trạng và giải pháp”

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

Học viện CTQG

Hồ Chí Minh

Ban Tuyên giáo

14h00

Họp Ban Tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mang tên “Ánh sáng soi đường” lần thứ III, năm 2019

- Đồng chí Bùi Quang Huy

- Thành phần: Các đồng chí thành viên Ban Tổ chức

62

Bà Triệu

Ban TN

Trường học

Thứ sáu (22/3)

08h00

Làm việc với thường trực Tiểu ban nhân sự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

- Đồng chí Lê Quốc Phong

- Đồng chí Bùi Quang Huy

- Thành phần: Các đồng chí thường trực Tiểu ban nhân sự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

60

Bà Triệu

Ban Đoàn kết

THTN

08h00

Dự Lễ phát động và triển khai chương trình giáo dục về nước sạch cho thiếu nhi với tên gọi “Mizuiku - Em yêu nước sạch” năm 2019

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Công tác thiếu nhi

 Lạng Sơn

Ban CT

Thiếu nhi

09h00

Dự Lễ Mít tinh kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất của Đoàn thanh niên Học viện An ninh nhân dân

- Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Quốc tế

Học viện

An ninh

Nhân dân

Ban Quốc tế

10h30

Dự Lễ trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2019

 

- Đồng chí Bùi Quang Huy

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Thanh niên trường học, Ban Công tác thiếu nhi và theo thông báo mời của Ban Bí thư

35

Đại Cồ Việt

Ban TN

Trường học

14h00

Dự Phiên họp thứ 2 của Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương

Trụ sở Chính phủ

Văn phòng

UBQG

Thanh niên

Việt Nam

15h00

Làm việc với Tập đoàn Lotte

- Đồng chí Lê Quốc Phong

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên, Ban Quốc tế

60

Bà Triệu

Ban Đoàn kết

THTN

15h30

Dự Sinh hoạt chuyên đề “Phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của thanh thiếu nhi theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương

- Thành phần: Tập thể Chi ủy và đảng viên Chi bộ Ban Tuyên giáo, Ban Công tác thiếu nhi, Văn phòng Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam

62

Bà Triệu

Ban Tuyên giáo

Thứ bảy (23/3)

20h00

Dự Chương trình kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2019

- Ban Bí thư

- Thành phần: Đại diện lãnh đạo các ban khối phong trào, Văn phòng; phóng viên Báo Tiền phong, Báo Thanh niên, Website Trung ương Đoàn và theo thư mời của Ban Bí thư

Hà Tĩnh

Ban Tổ chức

Chủ Nhật (24/3)

07h30

Dự Lễ Khai mạc vòng loại Quốc gia khu vực miền Bắc Cuộc thi Vô địch tin học Văn phòng thế giới năm 2019

- Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

- Thành phần: Lãnh đạo Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và Tài năng trẻ

Đại học Kinh tế Quốc dân

Trung tâm Phát triển KHCN và Tài Năng trẻ

08h00

Dự Lễ khánh thành và bàn giao công trình thanh niên hệ thống đường điện thắp sáng đường quê và hệ thống mương thoát nước

- Đồng chí Bùi Quang Huy

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Tổ chức và theo thông báo mời của Ban Bí thư

Hà Tĩnh

Ban Tổ chức

08h30

Dự chương trình họp mặt truyền thống Cựu cán bộ Đoàn thanh niên các thời kỳ

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Thanh niên trường học, Văn phòng; lãnh đạo Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

62

Trần Phú

Ban Tổ chức

14h00

Dự Tọa đàm “Cán bộ Đoàn nhớ lời di chúc theo chân Bác”

- Đồng chí Bùi Quang Huy

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo và theo thông báo mời của Ban Bí thư

Hà Tĩnh

Ban Tổ chức

18h30

Dự chương trình kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn lần thứ 17 năm 2019

- Đồng chí Lê Quốc Phong

- Thành phần: Lãnh đạo Văn phòng

04

Phạm Ngọc Thạch

Văn phòng

- Căn cứ lịch công tác, các ban, đơn vị liên quan, Văn phòng Trung ương Đoàn, Văn phòng Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương chuẩn bị nội dung và các điều kiện thực hiện. Nếu thay đổi, Văn phòng Trung ương Đoàn sẽ có thông báo sau.

- Lịch công tác này thay thư mời trong nội bộ Cơ quan Trung ương Đoàn.