LỊCH CÔNG TÁC

CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

Tuần thứ 26 (Từ ngày 27/6/2022 đến 03/7/2022)

-------------

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Phân công

chuẩn bị

Thứ hai (27/6)

08h00

Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 20, khóa XI nhiệm kỳ 2017 – 2022 (Cả ngày)

- Ban Bí thư

- Thành phần: Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành công tác tại cơ quan Trung ương Đoàn và theo thư mời của Ban Bí thư

Hà Nam

Văn phòng và các đơn vị liên quan

Thứ ba (28/6)

08h00

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 11, khóa XI nhiệm kỳ 2017 – 2022 (Từ ngày 28/6 đến ngày 29/6/2022)

- Ban Bí thư

- Thành phần: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và theo thư mời của Ban Bí thư

Hà Nam

Văn phòng và các đơn vị liên quan

19h30

Dự chương trình cầu truyền hình trực tiếp “Khát vọng Đại dương xanh”

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm

165 Xã Đàn

Ban Tuyên giáo

Thứ tư (29/6)

08h00

Dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Đồng chí Ngô Văn Cương

11 Cửa Bắc

Ban Quốc tế

11h00

Dự Hội nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn

- Đồng chí Ngô Văn Cương

- Thành phần: Các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn

Hà Nam

Ban Kiểm tra

13h30

Họp Thường trực Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên và theo thông báo của Trung ương Hội LHTN Việt Nam

Hà Nam

Ban Đoàn kết THTN

14h30

Hội nghị Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 6, khóa VIII

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương

- Đồng chí Nguyễn Minh Triết

- Thành phần:  Lãnh đạo Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên và theo thông báo của Trung ương Hội LHTN Việt Nam

Hà Nam

Ban Đoàn kết THTN

14h30

Dự Hội nghị quán triệt Kết luận 12-KLTW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 169/NQ-CP của Chính phủ

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm

02 Lê Quang Đạo

Ban Quốc tế

Thứ năm (30/6)

08h00

Dự Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (giai đoạn 2012-2022)

- Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

- Thành phần: Đại diện lãnh đạo Ban Kiểm tra

01 Hùng Vương

Ban Kiểm tra

08h00

Thi tuyển dụng lại công chức Kết luận 71-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

- Đồng chí Bùi Quang Huy

- Đồng chí Ngô Văn Cương

- Đồng chí Nguyễn Minh Triết

- Thành phần: Theo thông báo của Hội đồng thi tuyển

03 Chùa Láng

Ban Tổ chức

08h00

Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 7, khóa VIII (cả ngày)

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên và theo thông báo của Trung ương Hội LHTN Việt Nam

Hà Nam

Ban Đoàn kết THTN

09h30

Dự sinh hoạt chi bộ Trung tâm truyền thông thanh thiếu nhi

- Đồng chí Nguyễn Tường Lâm

- Thành phần: Tập thể đảng viên Trung tâm truyền thông thanh thiếu nhi

62 Bà Triệu (Phòng họp TN)

TT truyền thông TTN

14h00

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VIII và góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

- Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương

- Thành phần: Các đồng chí Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và theo thông báo triệu tập của Ủy ban Trung ương Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam

Hà Nam

Ban Đoàn kết THTN

14h00

Công bố Quyết định về công tác cán bộ

- Đồng chí Bùi Quang Huy

- Thành phần: Thường trực Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên cơ quan Trung ương Đoàn; Lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Thanh niên nông thôn, Ban kiểm tra, Ban đoàn kết tập hợp thanh niên, Ban Thanh niên công nhân và đô thị, Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và Tài năng trẻ, Công ty cổ phần phát triển kinh tế kỹ thuật Việt Nam và theo thông báo của Ban Bí thư

62

Bà Triệu

(Hội trường 26/3)

Ban Tổ chức

14h00

Dự Hội nghị triển khai Quyết định về mô hình tổ chức bộ máy mới của  Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; phổ biến một số nội dung liên quan đến việc theo dõi các tổ chức đảng

Đồng chí Ngô Văn Cương

04 Nguyễn Cảnh Chân

Ban Kiểm tra

14h00

Làm việc với Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc triển khai thực hiện Luật Thanh niên năm 2020 và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030

- Đồng chí Nguyễn Tường Lâm

- Thành phần: lãnh đạo Văn phòng Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam và các đồng chí thành viên đoàn công tác

Hải Phòng

VP UBQG về TN Việt Nam

14h00

Dự Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam khóa XIII (từ ngày 30/6 đến ngày 2/7/2022)

Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang

Đà Nẵng

Ban Tuyên giáo

15h00

Họp Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp thuộc Trung ương Đoàn

- Đồng chí Bùi Quang Huy

- Thành phần: Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo

62

Bà Triệu (Phòng họp TN)

Văn phòng

16h30

Họp Tổ công tác chỉ đạo Đại hội điểm cấp tỉnh khu vực miền núi Tây bắc bộ

- Đồng chí Bùi Quang Huy

- Thành phần: Các đồng chí thành viên Tổ công tác

62

Bà Triệu (Phòng họp TN)

Văn phòng

19h00

Dự Vòng chung kết Hội thi “Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc” lần thứ IV

- Đồng chí Nguyễn Minh Triết

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Thanh niên trường học và theo thư mời của Ban Bí thư

Hà Nội

Ban TN trường học

Thứ sáu (01/7)

08h00

Duyệt đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai

- Đồng chí Bùi Quang Huy

- Thành phần: Các đồng chí thành viên Tổ công tác chỉ đạo đại hội điểm cấp tỉnh

Lào Cai

Văn phòng

08h00

Hội nghị thông tin chuyên đề về chính sách đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên

- Đồng chí Ngô Văn Cương

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Thanh niên công nhân và đô thị và theo kế hoạch số 528-KH/TWĐTN-CNĐT ngày 9/6/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn

Cần Thơ

Ban TN công nhân và đô thị

09h00

Sinh hoạt Chi bộ Văn phòng Đảng - Đoàn thể

 

- Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

- Thành phần: Tập thể đảng viên Chi bộ Văn phòng Đảng – Đoàn thể

62

Bà Triệu

Văn phòng Đảng – Đoàn thể

09h00

Họp Tổ vận động nguồn lực Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII

- Đồng chí Nguyễn Minh Triết

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Thanh niên trường học, Văn phòng Trung ương Đoàn

64 Bà Triệu

Ban TN trường học

14h00

Họp Hội đồng khoa học Trung ương Đoàn

- Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

- Đồng chí Nguyễn Tường Lâm

- Thành phần: Các đồng chí thành viên Hội đồng

62 Bà Triệu (Phòng họp TN)

Viện Nghiên cứu TN

14h00

Dự Hội nghị giao ban các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm dịch vụ việc làm, trung tâm hỗ trợ phát triển thanh niên toàn quốc năm 2022

- Đồng chí Ngô Văn Cương

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Thanh niên công nhân và đô thị và theo kế hoạch số 528-KH/TWĐTN-CNĐT ngày 9/6/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn

Cần Thơ

Ban TN công nhân và đô thị

Thứ bảy (02/7)

08h00

Khai mạc Ngày hội tư vấn giới thiệu việc làm và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2022 cấp Trung ương và thăm động viên các đội hình chiến dịch thanh niên tình nguyện hè

- Đồng chí Ngô Văn Cương

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Thanh niên công nhân và đô thị và theo kế hoạch số 528-KH/TWĐTN-CNĐT ngày 9/6/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn

Cần Thơ

Ban TN công nhân và đô thị

Chủ nhật (03/7)

06h30

Ra quân đồng loạt Ngày chiến sĩ tình nguyện vì văn minh đô thị cấp Trung ương tại Đà Nẵng

- Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang

- Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Ban Thanh niên công nhân và đô thị; Ban Tuyên giáo

Đà Nẵng

Ban TN

Công nhân và đô thị

07h30

Ra quân đồng loạt Ngày chiến sĩ tình nguyện vì văn minh đô thị cấp Trung ương tại Bắc Giang

- Đồng chí Nguyễn Minh Triết

- Thành phần: Đại diện lãnh đạo Ban thanh niên công nhân và đô thị, Ban Thanh niên trường học

Bắc Giang

Ban TN

Công nhân và đô thị

07h30

Ra quân đồng loạt Ngày chiến sĩ tình nguyện vì văn minh đô thị cấp Trung ương tại Bình Dương

- Đồng chí Ngô Văn Cương

- Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Ban Thanh niên công nhân và đô thị; Ban Công tác thiếu nhi

Bình Dương

Ban TN

Công nhân và đô thị

- Căn cứ lịch công tác, các ban, đơn vị liên quan, Văn phòng Trung ương Đoàn, Văn phòng Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương chuẩn bị nội dung và các điều kiện thực hiện. Nếu thay đổi, Văn phòng Trung ương Đoàn sẽ có thông báo sau.

- Lịch công tác này thay thư mời trong nội bộ Cơ quan Trung ương Đoàn.