LỊCH CÔNG TÁC

CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

Tuần thứ 38 (Từ ngày 16/9/2019 đến 22/9/2019)

-------------

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Phân công

chuẩn bị

Thứ hai (16/9)

 

08h30

Họp tổng kết công tác chỉ đạo các Đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam cấp tỉnh

 

- Đồng chí Lê Quốc Phong

- Thành phần: Các đồng chí thành viên các tổ công tác chỉ đạo Đại hội điểm

60

Bà Triệu

Ban Đoàn kết THTN

09h00

Dự Lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Trưởng Ban thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo

91 Trần Hưng Đạo

Ban Tuyên giáo

10h00

Làm việc với Lãnh đạo Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn

- Đồng chí Lê Quốc Phong

- Thành phần: Tập thể lãnh đạo Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên

60

Bà Triệu

Ban Đoàn kết THTN

14h00

Giao ban lãnh đạo các ban, đơn vị khối phong trào

- Ban Bí thư

- Thành phần: Thường trực Đảng ủy, Công Đoàn, Đoàn Thanh niên cơ quan; Tập thể lãnh đạo các ban khối phong trào, Văn phòng Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Văn phòng Trung ương Đoàn

62

Bà Triệu

Văn phòng

16h30

Làm việc với bộ phận thường trực chuẩn bị Luật Thanh niên (sửa đổi)

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương

- Thành phần: Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, các đồng chí thành viên Tổ giúp việc chuẩn bị Luật Thanh niên (sửa đổi)

62

Bà Triệu

Văn phòng UBQG về TN Việt Nam

Thứ ba (17/9)

08h00

Làm việc với Tổ giúp việc chuẩn bị Luật Thanh niên (sửa đổi)

 

- Đồng chí Lê Quốc Phong

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương

- Thành phần: Các đồng chí thành viên Tổ giúp việc chuẩn bị Luật Thanh niên (sửa đổi)

60

Bà Triệu

Văn phòng UBQG về TN Việt Nam

14h00

Làm việc với lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương

- Thành phần: Tập thể lãnh đạo Ban Tuyên giáo

62 Bà Triệu

Ban Tuyên giáo

Thứ tư (18/9)

08h00

Dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Ninh Bình

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên

Ninh Bình

Ban Đoàn kết THTN

09h00

Dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX (Từ ngày 18/9 đến ngày 20/9/2019)

Đồng chí Lê Quốc Phong

 

Hà Nội

Văn phòng

17h30

Họp Ban Bí thư Trung ương Đoàn

- Ban Bí thư

- Thành phần: Theo thông báo của Ban Bí thư

62

Bà Triệu

Văn phòng và các đơn vị liên quan

Thứ năm (19/9)

10h00

Họp Hội đồng bình chọn giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ VI năm 2019

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương

- Thành phần: Các đồng chí thành viên Hội đồng

62

 Bà Triệu

Ban TN công nhân và đô thị

14h00

Dự Hội thảo “Công tác đảm bảo an ninh, quốc phòng ở cùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên

44

Yết Kiêu

Ban Đoàn kết THTN

15h30

Dự sinh hoạt chuyên đề “Phát huy vai trò của đảng viên, chi bộ đảng trong các tổ chức đoàn thể chính trị đối với công tác phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn hiện nay”

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương

- Thành phần: Tập thể lãnh đạo và cán bộ Ban Công tác thiếu nhi, Ban Tuyên giáo, Văn phòng Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, Báo Thiếu niên Tiền phong, Báo Nhi đồng và theo thư mời của Chi bộ Ban Công tác thiếu nhi

62

Bà Triệu

Ban CT thiếu nhi

Thứ sáu (20/9)

08h00

Dự họp tại Ban Tổ chức Trung ương

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Tổ chức

2A Hoàng Văn Thụ

Ban Tổ chức

Thứ bảy (21/9)

08h00

Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ chín, khóa XI

- Ban Bí thư

- Thành phần: Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành tại cơ quan Trung ương Đoàn và theo thư mời của Ban Bí thư

Thừa Thiên - Huế

Văn phòng và các đơn vị liên quan

- Căn cứ lịch công tác, các ban, đơn vị liên quan, Văn phòng Trung ương Đoàn, Văn phòng Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương chuẩn bị nội dung và các điều kiện thực hiện. Nếu thay đổi, Văn phòng Trung ương Đoàn sẽ có thông báo sau.

- Lịch công tác này thay thư mời trong nội bộ Cơ quan Trung ương Đoàn.