LỊCH CÔNG TÁC

CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

Tuần thứ 39 (Từ ngày 21/9/2020 đến 27/9/2020)

-------------

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Phân công

chuẩn bị

Thứ hai (21/9)

09h00

Họp Tổ công tác chuẩn bị Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Giáo dục & Đào tạo giai đoạn 2016 - 2020

- Đồng chí Bùi Quang Huy

- Thành phần: Các đồng chí thành viên Tổ công tác

62

Bà Triệu

Ban TN trường học

09h00

Làm việc về chuẩn bị Hội nghị tổng kết quyết định 1501 của Thủ tướng Chính phủ

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương

- Thành phần: Tập thể lãnh đạo Ban Tuyên giáo

62

 Bà Triệu

Ban Tuyên giáo

Thứ ba (22/9)

08h00

Họp Ban Bí thư Trung ương Đoàn

 

- Ban Bí thư

- Thành phần: Theo thông báo của Ban Bí thư

62

Bà Triệu

Văn phòng và các đơn vị liên quan

14h00

Dự Hội nghị thực hiện quy trình nhân sự của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương

- Đồng chí Lê Quốc Phong

- Thành phần: Đồng chí Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể

107 Quán Thánh

Văn phòng Đảng – Đoàn thể

14h00

Dự họp Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và dự kiến chương trình công tác năm 2021 đối với phong trào đoàn và công tác thanh niên

- Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương

- Thành phần: Đồng chí Trưởng Ban Công tác thiếu nhi, Trưởng Ban Thanh niên xung phong, Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn

22 Hùng Vương

Văn phòng

14h00

Trao Quyết định công tác cán bộ

- Đồng chí Bùi Quang Huy

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Thanh niên trường học; Lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam

64

Bà Triệu

Ban TN trường học

Thứ tư (23/9)

08h00

Dự họp Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng về tình hình phân bổ, quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước 2020 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trong lĩnh vực thanh niên

- Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Thanh niên xung phong, Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đoàn

22 Hùng Vương

Văn phòng

08h00

Dự Đại hội thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VII

Đồng chí Bùi Quang Huy

207 Giải Phóng

Ban TN trường học

08h30

Làm việc với lãnh đạo Ban Công tác thiếu nhi, Thường trực Hội đồng Đội Trung ương về Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương

- Thành phần: Tập thể lãnh đạo Ban Công tác thiếu nhi, Thường trực Hội đồng Đội Trung ương

62 Bà Triệu

Ban CT thiếu nhi

10h00

Họp chuẩn bị tổ chức các Hội nghị góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIIII

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương

- Thành phần: Tập thể lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Trưởng các Ban Thanh niên trường học, Đoàn kết tập hợp thanh niên, Công tác Thiếu nhi, Thanh niên Công nhân và Đô thị, Quốc tế, lãnh đạo Ban Tổ chức

62 Bà Triệu

Ban Tuyên giáo

Thứ năm (24/9)

08h00

Dự phiên họp toàn thể Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội (từ ngày 24/9 đến ngày 25/9/2020)

Đồng chí Lê Quốc Phong

 

Thanh Hóa

Văn phòng

08h00

Dự Liên hoan Phụ trách giỏi cụm Miền đông Nam bộ

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Công tác thiếu nhi

TP. Hồ Chí Minh

Ban CT thiếu nhi

14h00

Dự Lễ ra mắt Cổng thông tin kết nối hoạt động tình nguyện; Lễ trao giải thưởng Dự án tình nguyện 2020

- Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên và theo thư mời của Trung ương Hội LHTN Việt Nam

62

Bà Triệu

Ban Đoàn kết THTN

Thứ sáu (25/9)

10h00

Họp Ban Bí thư Trung ương Đoàn

- Ban Bí thư

- Thành phần: Theo thông báo của Ban Bí thư

62 Bà Triệu

Ban Tổ chức

14h00

Tiếp, giải quyết và trả lời ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Trung ương Đoàn

- Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

- Thành phần: Thường trực Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Trung ương Đoàn; Lãnh đạo Ủy Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn

60

Bà Triệu

Ban

Kiểm tra

15h30

Họp Hội đồng tư vấn, tuyển chọn, xét giao tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học cấp bộ năm 2021 của cơ quan Trung ương Đoàn

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương

- Thành phần: Theo Quyết định thành lập Hội đồng của Ban Bí thư

03 Chùa Láng

Viện Nghiên cứu TN

Thứ bảy (26/9)

09h00

Dự Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp đại học chính quy cho sinh viên khóa 5, niên khóa 2016-2020 Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

- Đồng chí Bùi Quang Huy

- Thành phần: Lãnh đạo Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

03 Chùa Láng

Học viện TTN Việt Nam

Chủ nhật (27/9)

08h30

Dự Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi “Vô địch tin học Văn phòng thế giới - Viettel năm 2020”

- Đồng chí Bùi Quang Huy

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Quốc tế; Lãnh đạo Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và Tài năng trẻ;

113 Trần Duy Hưng

TT Phát triển KHCN và Tài năng trẻ

- Căn cứ lịch công tác, các ban, đơn vị liên quan, Văn phòng Trung ương Đoàn, Văn phòng Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương chuẩn bị nội dung và các điều kiện thực hiện. Nếu thay đổi, Văn phòng Trung ương Đoàn sẽ có thông báo sau.

- Lịch công tác này thay thư mời trong nội bộ Cơ quan Trung ương Đoàn.