Hỗ trợ, chăm lo tết Bính Thân 2016 cho thanh niên công nhân


Phóng sự ảnh khác