Thăm, chúc tết các đơn vị làm nhiệm vụ tết Bính Thân 2016


Phóng sự ảnh khác