Công bố báo cáo tình trạng dân số thế giới năm 2015 với chủ đề: “Chốn bình yên sau cơn bão”


Phóng sự ảnh khác