Tuyên dương 200 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn vươn lên học giỏi khu vực phía Bắc


Phóng sự ảnh khác