Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với thiếu nhi Việt Nam
Khoảnh khắc vị lãnh tụ dân tộc vui chơi với thiếu nhi trong những năm 1950 vừa được triển lãm nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Phóng sự ảnh khác