Thắp nến tri ân 15.000 phần mộ Anh hùng liệt sĩ


Phóng sự ảnh khác