Tuổi trẻ cả nước hưởng ứng Tháng Thanh niên 2015


Phóng sự ảnh khác