Trung ương Đoàn khởi động Tháng Thanh niên 2015 tại Tuyên Quang


Phóng sự ảnh khác