Phát động Tết trồng cây xuân Ất Mùi 2015 tại Quảng Bình, Nghệ An và Tuyên Quang


Phóng sự ảnh khác