Ban Bí thư Trung ương Đoàn trao học bổng cho học sinh, sinh viên 2014


Phóng sự ảnh khác