Triệu trái tim trẻ, một bóng cờ Tổ quốc
Hàng triệu bạn trẻ Việt Nam đã thể hiện tình yêu Tổ quốc, tình yêu biển đảo quê hương bằng nhiều cách làm khác nhau.


Phóng sự ảnh khác