Tuyên dương 72 “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ V – 2014


Phóng sự ảnh khác