Gặp mặt các thế hệ cán bộ Đoàn thanh niên Việt Nam
Web.ĐTN: Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2014),tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Liên lạc Cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam – Bộ Công an đã phối hợp tổ chức Gặp mặt các thế hệ cán bộ Đoàn thanh niên Việt Nam.


Phóng sự ảnh khác